Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być

VII Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy i HR 16-18.10.2017

Kongres ma konkretną, sprawdzoną formułę. Wybitni eksperci omówią najnowsze zmiany w w przepisach prawa pracy – odwołując się do orzecznictwa i wskazując rozwiązania problemów pracodawców. Rynek pracy stał się bardzo konkurencyjny, nie jest łatwo pozyskać pracowników i zatrzymać ich w firmie. Warto zatem poznać także procedury zatrudniania pracowników zza wschodniej granicy. Coraz więcej jest również nowelizacji wielu ustaw, mających wpływ na codzienną pracę kadrowców. Uczestnicy konferencji otrzymają wyczerpujące odpowiedzi od ekspertów, dotyczące zmienianych regulacji.

Na zakończenie Kongresu odbędą się panele dyskusyjne przy stolikach eksperckich na temat przyjmowania do pracy cudzoziemców, rozliczania nadgodzin, ochrony danych osobowych, uregulowań prawnych związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych.
Poruszane tematy:
- Zatrudnianie cudzoziemców, m.in. z Ukrainy.
- Rozwiązywanie umów o pracę – przepisy w praktyce, najnowsze trendy w orzecznictwie SN.
- Nowe zasady wydawania świadectw pracy.
- Czas pracy w praktyce.
- Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy – orzecznictwo, stanowiska resortu pracy i PIP.
- Zawieranie umów cywilnoprawnych.
- Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych a praktyka umów outsourcingowych.
- Praktyczne problemy związane z zatrudnianiem i rozliczaniem czasu pracy pracowników zadaniowych.
- Nowatorskie metody rekrutacji młodych pracowników i pozapłacowe metody motywacji. 
- Zarządzanie pracownikami zza wschodniej granicy w aspekcie różnic kulturowych.
- Premiowanie a dyskryminacja.

16-18 października 2017 – Warszawa
Organizator: Polexpert filia BDO Sp. z o.o.
Informacje: www.kongresprawapracy.com

2017-08-21 13:52 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.