Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być

Wpływ technologii na kondycję przedsiębiorstw - systemy ERP i CRM 19.09.2017

Systemy ERP i CRM, nie tylko poprzez optymalizację pracy przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dzięki zinformatyzowaniu zachodzących w firmie procesów przekładają się na zadowolenie klientów. Decyzja o wszelkich zmianach w przedsiębiorstwie, w tym m.in. o wdrożeniu danego systemu wymaga rozważenia przez firmę zarówno zalet jak i wad – co też jest celem konferencji.

Podczas konferencji nasi eksperci nie tylko omówią systemy CRM, ERP, ale również pokażą jak takie systemy wprowadzić w firmie oraz jak stosować podane systemy.

Zagadnienia tematyczne konferencji: 
I. ERP - platforma dla rozwoju - wiele twarzy ERP:

1. Rozwój firmy i zwiększanie wydajności:
- wsparcie kluczowych procesów biznesowych;
- optymalizacja wykorzystania zasobów;
- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi;
- zarządzanie marketingiem, sprzedażą i serwisem;
- obieg dokumentów;
- zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem;
- zarządzanie transportem, logistyką i magazynem;

2. Dostępność i bezpieczeństwo - nowe możliwości i funkcjonalność ERP;
- konieczność czy moda - mobilny system ERP;
- wydajnie i skutecznie - ERP w chmurze;

3. Jak to zrobić? - czyli sukces wdrożenia.

II. CRM - integralna część systemu. Wyzwania dla CRM:

1. Skuteczna komunikacja - zastosowanie i możliwości systemu CRM;
- utrzymanie i automatyzacja relacji z klientem / kontrahentem (komunikacja, automatyzacja, analiza);
- optymalizacja działań marketingowych - prognozowanie i kluczowe decyzje;
- automatyzacja sprzedaży i usług;
- automatyzacja transakcji finansowych;
- profilowanie klienta;
- raportowanie, analiza i kontrola;
- CRM, a zarządzanie wiedzą;

2. Funkcjonalność i bezpieczeństwo;
- dostępność informacji - mobilny CRM;
- wydajnie i skutecznie - CRM w chmurze;

3. Jak to zrobić? - czyli sukces wdrożenia i integracji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
  I sesja ERP:
- kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne za rozwój, innowację oraz organizację firmy;
- osoby odpowiedzialne za wybór, zakup i wdrożenie nowych systemów i technologii;
- dyrektorzy ds. produkcji, rozwoju, inwestycji, infrastruktury;
- operacyjna kadra kierownicza działów produkcyjnych, technicznych;
- osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji, szefowie służb utrzymania ruchu, inżynierowie, technolodzy, specjaliści ds. zarządzania jakością;
- menedżerowie biorący udział w ustalaniu kształtu procesów, osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działania organizacji, menedżerów IT;
- przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zainteresowani zwiększeniem wydajności swojej firmy.

II sesja CRM:
- przedstawiciele zarządu, dyrektorzy i kierownicy zarządzający działami: marketingu, sprzedaży, handlowego, IT, BOK;
- osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną w firmie.

19 września 2017 - Warszawa
Organizator: SuccessPoint
Informacje: http://successpoint.pl/erp-crm-wrzesien

 

2017-08-21 14:56 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.