Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Stresowi w pracy można przeciwdziałać

Stresowi w pracy można przeciwdziałać
fot.istockphoto
Doświadczanie długotrwałego stresu w pracy prowadzi do wypalenia zawodowego, czyli poczucia chronicznego zmęczenia i zniechęcenia, braku radości z wykonywanych zajęć, instrumentalnego traktowania ludzi. Praca może być bardzo stresująca i obciążająca z samego charakteru ‒ np. praca lekarza w pogotowiu. Jednakże nawet spokojna, monotonna praca może być bardzo frustrująca – np. gdy jest mało płatna, przebiega w nieprzyjemnej atmosferze, zamyka drogi rozwoju, nie jest zgodna z wykształceniem czy zainteresowaniami pracownika.

Wiele problemów zdrowotnych związanych jest z pracą zawodową. Należą do nich przede wszystkim zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, a tuż po nich stres. Stres w pracy często rośnie proporcjonalnie do ilości zadań i ustawicznego skracania czasu na ich realizację. Często też musimy wykonywać kilka czynności naraz. Czasami jest też tak, że mamy spore kompetencje, ale za mało okazji, w których możemy się wykazać, albo odwrotnie ‒ obowiązki nas przerastają. Polacy mają też coraz większe trudności z odreagowaniem stresu związanego z pracą. Nagromadzenie czynników stresowych może prowadzić do wypalenia zawodowego.

ZAPOBIEGANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU
Wypalenie zawodowe jest przedłużającą się reakcją stresową na chronicznie występujące stresory zawodowe. Komponentami tej reakcji są wyczerpanie emocjonalne, deprecjonowanie innych, cynizm oraz utrata wiary we własne możliwości. Według innej definicji wypalenie zawodowe to uczucie bycia pozbawionym fizycznej, emocjonalnej oraz umysłowej energii. Do wypalenia dochodzi na skutek przedłużającego się procesu utraty zasobów rozumianych jako fizyczne, psychiczne oraz materialne możliwości pracownika w pewnym, dłuższym czasie.

PRZECIWDZIAŁAJ
- rywalizuj z sobą samym, a nie z innymi;
- pracuj metodą małych kroków;
- unikaj odwlekania;
- „domykaj sprawy”;
- właściwie gospodaruj czasem pracy;
- z początkiem tygodnia sporządź listę zadań do realizacji;
- wykonuj tylko jedną czynność naraz;
- zostaw margines czasu na nieprzewidziane wydarzenia;
- oddychaj świadomie i nie trać kontaktu z samym sobą.

WŁAŚCIWY ODPOCZYNEK I REGENERACJA
To, że należy korzystać z urlopu, jest sprawą dla wszystkich oczywistą. Jedną z najważniejszych przyczyn depresji jest chroniczne zmęczenie, brak właściwego wypoczynku i regeneracji organizmu. Depresja często towarzyszy wypaleniu, które jest uznawane za zawodową postać depresji. „Właściwy odpoczynek” to dla każdego inny, satysfakcjonujący sposób spędzania wolnego czasu. Często, inny rodzaj lub „stadium zmęczenia” wymaga dla tej samej osoby różnych, np. aktywnych bądź pasywnych form odpoczynku. Najlepszym sposobem odpoczywania jest jednak kontakt z naturą, której częścią wszyscy jesteśmy.

ZWIĘKSZANIE INDYWIDUALNEJ ODPORNOŚCI NA STRES
Wsparcie społeczne uważane jest za skuteczny sposób przeciwdziałania stresowi zawodowemu. Zachowanie wspierających kontaktów społecznych w pracy wymaga wprowadzenia i pielęgnowania takich dobrych nawyków, jak wyrażanie uznania, aprobaty, uważne, empatyczne słuchanie drugiej osoby.
Dbałość o sprawność fizyczną jest nie tylko naszym obowiązkiem pozwalającym zachować dobre zdrowie, lecz także – o czym znacznie rzadziej się mówi – pozwala również zachować dobre samopoczucie. Praca dużych grup mięśni jest związana z wydzielaniem beta endorfin – substancji o działaniu euforyzującym, podnoszącym nastrój. Warto więc korzystać z tego, że natura wyposażyła nas w mechanizm polegający na tym, że nagrodą za wysiłek fizyczny jest dobry nastrój. Ponadto ćwiczenia fizyczne pozwalają rozładowywać napięcia, które gromadzą się w różnych częściach ciała, szczególnie w kręgosłupie; gdy w stresie napinamy poszczególne grupy mięśni (bardzo często jest to obręcz barkowa) lub blokujemy miednicę.
O efektywności i skuteczności tych działań w dużej mierze decyduje świadomość istnienia zjawiska stresu i jego negatywnych skutków, rozumienie mechanizmów stresogennych wśród kadry zarządzającej w organizacjach i firmach. Modyfikacja zadania, zarządzanie przez partycypację, zapewnianie wsparcia społecznego, elastyczny czas pracy oraz autonomiczne zespoły robocze to sposoby eliminowania stresu wynikającego z nadmiernych wymagań, braku kontroli w pracy czy niewłaściwych stosunków społecznych.

GRAŻYNA KACZMAREK
psycholog, Centrum Medyczne Falck w Warszawie

2017-09-12 08:41 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.