Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Kłopotliwe relacje z szefem

Kłopotliwe relacje z szefem
fot.istockphoto
Praca zawodowa stanowi przynajmniej trzecią część naszego życia, a co za tym idzie także kontakty zawodowe, w tym również z szefem, które dla wielu osób nie kojarzą się dobrze. Niestety wiele osób nie potrafi ułożyć sobie dobrych relacji z szefem i w żadnym razie nie zależy to od branży.

Bardzo często brak możliwości znalezienia porozumienia na linii przełożony – podwładny ma ogromny wpływ na sytuację w firmie oraz na jakość i wydajność pracy, powodując niechęć do jej wykonywania. Negatywnie wpływa także na samopoczucie psychiczne i fizyczne, kontakty z bliskimi, a bardzo często jest także przyczyną poszukiwania i zmiany miejsca zatrudnienia. Co zrobić w takiej sytuacji i jak rozwiązać taki problem? Jakie kroki podjąć, aby praca, gdzie spędzamy dużą część swojego życia, nie przebiegała w atmosferze konfliktu i wrogości?

DIAGNOZA
Aby dobrać odpowiednie lekarstwo, należy najpierw postawić właściwą diagnozę. Diagnozę należy rozpocząć od określenia, do której z grup należy szef, któremu się podlega. Dla naszych potrzeb najogólniej można powiedzieć, iż szefów można przyporządkować do dwóch grup – jedna to autokraci, a druga to demokraci. Szef demokrata to wygrany los na loterii, gdyż jego rządy to: życzliwy stosunek do podwładnych, sprawiedliwa i obiektywna ocena pracy wszystkich podwładnych i kultura we wzajemnych kontaktach.
Przeciwnością będą rządy szefa autokraty, który w swym działaniu opiera się na przymusie i podziale na kierujących i kierowanych, który do budowania autorytetu wykorzystuje jedynie swoją pozycję zawodową. Jego rządy to wola jednostki z całkowitym podporządkowaniem się podwładnych, bezkompromisowość, szczegółowe ustalanie zadań i sposobów działania. Ocena podwładnych przebiega bez podania jej kryteriów, co powoduje w zespole zniechęcenie, apatię i brak zaangażowania. To szef, dla którego nie mają znaczenia kwalifikacje jego pracowników i ich twórcza inicjatywa. Tak jak szef demokrata to wzór do naśladowania i mentor, tak by poradzić sobie z szefem autokratą, należy zastosować odpowiednią taktykę, szczególnie gdy jego codziennym sposobem postępowania z podwładnymi jest:
– zarzucanie niewłaściwego wykonywania obowiązków i braku kompetencji,
– cyniczne uwagi na temat zachowania czy wyglądu,
– rozładowywanie swoich negatywnych emocji na podwładnych,
– bezpodstawne zmuszanie podwładnych do pracy w nadgodzinach,
– podejmowanie działań prowadzących do skłócenia zespołu i jego podziałów.

TECHNIKI DZIAŁANIA
W kontaktach z trudnym szefem najważniejsze jest ustalenie odpowiedniej techniki i zasad, które pomogą zachować asertywność i uniknąć konfliktu w miejscu pracy. Najważniejsze, aby:
– koncentrować się na pracy i wykonywanych zadaniach, a nie na szefie, takie zachowanie pozwoli na wytworzenie bariery blokującej jego toksyczne zachowania, takie jak złośliwe komentarze, uwagi czy spojrzenia,
– wykonywać swoją pracę najlepiej, jak to możliwe, być profesjonalistą i w miarę możliwości perfekcjonistą, bez nieprzygotowania, spóźnienia czy zaniedbania, z porządkiem na biurku, schludnym ubraniem, spokojem i rzeczowością w tonie wypowiedzi, wszystko to wytrąci z rąk szefa autokraty powody do zaczepki i krytyki,
– doskonalić swoje umiejętności i warsztat zawodowy, by nie bać się, że narazimy się na zarzut niekompetencji,
– nie dać się zastraszyć, nikt nie ma prawa nikogo szantażować, poniżać czy obrażać, nic nie usprawiedliwia takiego postępowania, dlatego stanowczy protest musi być natychmiastowy,
– poznać swoje prawa i egzekwować je, stanowią o tym przepisy prawa pracy, ale także podstawowe prawa człowieka, z których jasno wynika, iż każdy ma prawo m.in. do bycia traktowanym z szacunkiem, prawo do szczęścia i dobrego życia, obejmuje to także ochronę przed uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym, umysłowym czy emocjonalnym,
– relacje z szefem utrzymywać na poziomie wyłącznie zawodowym, bez zagłębiania się w problemy osobiste swoje czy szefa, wtedy nie będzie podstaw, by zaniedbywać swoje obowiązki, wysłuchiwać narzekań szefa czy też do jego uszczypliwych uwag na temat swoich prywatnych problemów,
– być konkretnym, unikać niedopowiedzeń i niedomówień, np. gdy szef chce, by wyręczyć go z jakichś nielubianych obowiązków, nie bać się rozmawiać nawet w sytuacji konfliktu, gdyż tylko rzeczowa i konkretna rozmowa przybliży nas do rozwiązania sporu, nie bać się też prosić o podwyżkę, szczególnie gdy ewidentnie zasłużyło się na nią,
– pozbyć się poczucia winy, gdyż najzdrowsze jest zachowanie dystansu do problemów zawodowych, gdyż wieczne zamartwianie się tym, „co pomyśli o mnie szef ”, nie prowadzi do niczego dobrego, a wręcz odwrotnie, to prosta droga do załamania nerwowego,
– pracować nad poczuciem swojej wartości i wiary w swoje umiejętności, warto pamiętać swoje sukcesy i pomyślnie załatwione sprawy.

Wiemy już, jak postępować z szefem autokratą, ale i szef demokrata nie będzie wyłącznie naszym kumplem, który nie ma żadnych wymagań. I ten szef jest zawsze szefem, więc w kontaktach z nim nie można zapomnieć o tym, że:
– by nie stracić zaufania takiego szefa, powierzone zadania należy wykonywać zawsze terminowo, a w razie jakiegoś niezadowolenia prosić o konstruktywną krytykę, by kolejnemu sprostać jeszcze lepiej,
– sprawy domowe pozostawmy poza pracą, a kłótnie z kolegami to nie metoda na rozwiązywanie konfliktów, pomoże tu tylko szczera rozmowa i uczciwe podejście do sprawy,
– nie dać się oszukać biurowym manipulatorom, a znajomość z szefem poza pracą oddzielać od życia zawodowego.
Zaprezentowane wyżej porady to tylko część sposobów na uporanie się z trudnym szefem, jednak zastosowanie choć kilku z nich może przyczynić się do unormowania i uporządkowania naszych relacji, które przecież mają ogromny wpływ na samopoczucie, wydajność i nastawienie do życia, od niego zależy nasz awans, podwyżka, urlop, a w wielu przypadkach nawet to, jak spędzamy swój wolny czas.

OSTATECZNY KROK
Gdy jednak wszystkie zabiegi i próby naprawienia tak istotnych relacji, jakimi są relacje z szefem, nie dają pożądanych rezultatów, jest jeszcze jedno ostateczne rozwiązanie – odejście z pracy. Jednak to z różnych względów może być niemożliwe. Mimo wszystko gdy okaże się, że ten krok jest niezbędny, warto poszukać sobie nowego zajęcia, zanim odejdzie się ze starej firmy, warto też odejść z klasą, gdyż świat jest mały i nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy spotkamy ludzi z dawnej pracy. Dla własnego dobra o zakończeniu toksycznej pracy i równie toksycznych relacji warto pomyśleć, gdy:
– mimo protestów oraz konstruktywnych rozmów obelgi i publiczne poniżenia nie mają końca, a każde wyjście do pracy poprzedza zażycie środków uspokajających,
– mobbing, molestowanie oraz kary za cudze przewinienia są na porządku dziennym,
– nie liczą się doświadczenie zawodowe, posiadana wiedza i umiejętności, gdyż ciągle, jak stażysta, trzeba udowadniać swoją wartość.

MARIA WAWRZYNIAK
manager HR, trener, coach, Profit

 

2017-09-25 09:08 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.