Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Styl życia

Benefity kulturalne

Benefity kulturalne
fot.istockphoto
Wraz ze wzrostem aktywności kulturalnej społeczeństwa benefity z nią związane stają się coraz bardziej pożądane. Pracodawcy proponują szeroki wachlarz tego typu świadczeń, które mogą zaoferować swoim pracownikom. Benefity kulturalne powinny być tak dobrane, aby pracownik mógł realizować swoje pasje.

Przy tworzeniu pakietu benefitów kulturalnych, należy zwrócić uwagę na to, jakiego rodzaju kultury oczekują pracownicy. Zanim pracodawca wybierze benefit, musi zastanowić się, czy na pewno jest on odpowiedni dla jego pracowników. Warto więc poznać ich opinie i dokładnie przeanalizować specyfikę pracy. Spora część benefitów kulturalnych oferowanych obecnie na rynku może dać obopólną korzyść. Zajęcia artystyczne uruchamiają twórcze myślenie i pozwalają na otwarcie się na nowe sposoby rozwiązywania codziennych zadań.

POMAGAJ PRACOWNIKOM ROZWIJAĆ ICH TALENTY!
Zajęcia taneczne, wokalne czy artystyczne to coraz popularniejsza forma spędzania wolnego czasu. Pracodawca może ułatwić pracownikom dostęp do preferowanego przez nich rodzaju aktywności. Podstawową zaletą takiej formy benefitów polegającej na zajęciach grupowych jest integracja i pomoc w zgraniu się zespołu. Wspólny taniec czy zajęcia artystyczne uczą współpracy, systematyczności, poprawiają koncentrację i zmniejszają frustrację. Co oczywiście przenosi się na efektywność w pracy.
Rodzaje aktywności kulturalnej mogą być bardzo różne. Pracodawca może zorganizować kurs tańca towarzyskiego, spotkania miłośników fotografii czy przejażdżki rowerowe połączone z odkrywaniem ciekawych miejsc. Wśród naszych pracowników mogą znajdować się tacy, którzy interesują się fotografią i edycją zdjęć. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będą darmowe, cykliczne spotkania fotografów amatorów w rozmaitych ciekawych zakątkach miast i poza nimi. Jeśli nasi pracownicy interesują się malarstwem, można zorganizować warsztaty, które będą stanowić dodatek do szkoleń merytorycznych – w formie przerywnika, mogą też być zorganizowane na specjalne okazje, np. w ramach spotkań świątecznych w firmie.
A może pracownicy zawsze chcieli spróbować swoich sił na deskach teatralnych, ale nigdy nie mieli takiej możliwości? Aby im to ułatwić, można zorganizować warsztaty teatralne m.in. metodą Augusto Boala, polegająca na twórczym omawianiu różnych wariantów akcji. Dzięki nim pracownicy nabiorą pewności siebie, pozbędą się lęku przed wystąpieniami publicznymi i co ważne – nabiorą zaufania do partnerów. Wykształcą umiejętność gry zespołowej, a także zdolność czujnego słuchania i reagowania na zachowania partnerów. Pozwolą pracownikom wydobyć z siebie swobodną ekspresję. W zespołach sprzedażowych przydatne okażą się zajęcia z wykorzystywania technik improwizacji w sprzedaży.
Coraz popularniejsze, szczególnie w krajach zachodnich, jest włączenie kultury do biznesu. Niektóre firmy wykorzystują techniki projekcyjne do wyrażania biznesowych wizji – np. menedżerowie za pomocą klocków Lego prezentują trójwymiarowe reprezentacje swoich myśli i idei, niemożliwych do wydobycia za pomocą technik werbalnych. Na podstawie niektórych działań artystycznych pracownicy mogą lepiej uchwycić sens i zrozumieć sedno sytuacji, np. pracownicy The McGraw-Hill Companies analizują, czym jest wspólne przywództwo i indywidualna rola w zespole na podstawie gry zespołu jazzowego. Z kolei londyński Teatr Globe wykorzystuje sztuki Szekspira podczas warsztatów dotyczących przywództwa i rozpoznawania ludzkich motywacji.

SZKOLENIE Z SAVOIR-VIVRE’U I ETYKIETY BIZNESU
Zaoferowanie pracownikom kursu z savoir-vivre’u i etykiety biznesu będzie szczególnie przydatne w firmach międzynarodowych, w których pracownicy mają kontakt z przedstawicielami różnych kultur. Pozwoli na uniknięcie gaf, zachowań niezręcznych i obraźliwych mogących pojawić się w kontaktach międzyludzkich ze względu na różnice kulturowe. Takie zajęcia wskażą pracownikom, jak mogą czytelnie okazywać szacunek, wdzięczność czy sympatię przedstawicielom innych kultur. Podczas zajęć pracownicy mogą dowiedzieć się m.in., jaką rolę odgrywa ubiór w kontaktach międzynarodowych i międzykulturowych, jak dobrać restaurację, menu posiłku i sposób serwowania potraw ze względu na specyfikę kulturową. Powinni dowiedzieć się również, jak uniknąć obrazy przedstawicieli innych kultur za pośrednictwem gestów, sposobu siedzenia i poruszania się, czy i jaki dystans należy przyjąć. Zastosowanie zasad savoir-vivre’u i etykiety biznesu pozwoli uniknąć nieporozumień i obrazy w komunikacji werbalnej – komunikacji bezpośredniej, przez telefon czy na piśmie. Pracownicy poznają rolę small talk i rozmowy towarzyskiej w relacjach służbowych w różnych kręgach kulturowych. Dowiadują się, jakie tematy można bezpieczne poruszać w całej Europie i świecie, poznają tematy zabronione i niewskazane w poszczególnych krajach.

SZKOLENIE Z EMISJI GŁOSU
Głos dla większości pracowników komunikujących się z klientami przez telefon lub w kontakcie bezpośrednim jest narzędziem pracy. W dużej mierze to od siły głosu, jego barwy czy tonu zależy odbiór handlowca czy konsultanta przez klienta. Przy pomocy głosu m.in. przekonujemy i budujemy autorytet, co jest bardzo ważnym elementem pracy. W firmach, w których pracownicy mają częsty kontakt z klientami bądź też często występują publicznie warsztaty emisji głosu będą bardzo przydatnym benefitem. W trakcie ich trwania uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak dbać o swój aparat wokalny, jak się nim posługiwać i w jaki sposób nad nim pracować.

POMOC PRACOWNIKOM W KOLEKCJONOWANIU WARTOŚCIOWYCH DZIEŁ ARTYSTYCZNYCH
Poszukiwanie i kolekcjonowanie dzieł sztuki może nie tylko sprawiać przyjemność, ale również przynosić duże zyski. Jednak aby dotrzeć do wartościowych dzieł, trzeba mieć sporą wiedzę i doświadczenie. Pracodawca może pomóc swoim pracownikom nauczyć się rozpoznawać dzieła wartościowe i godne inwestycji. Przykładem jest tu inicjatywa Fundacji Sztuki Polskiej ING, która prowadzi zajęcia, w ramach których pracownicy banku uczą się tworzyć własne kolekcje i rozpoznawać dzieła wartościowe artystycznie.

JOGA W PRACY
W skład szeroko rozumianej kultury społeczeństwa wchodzi również kultura fizyczna. Jak pokazują liczne badania, joga jest skuteczną formą dbania o kondycję fizyczną i dobre samopoczucie wszystkich pracowników, regeneruje ich siły witalne oraz poprawia koncentrację niezależnie od specyfiki wykonywanych zadań. Coraz więcej firm oferuje pracownikom krótkie zajęcia w czasie przerwy w pracy, trwające ok. 20 minut lub dłuższe zajęcia przed lub po pracy na terenie miejsca pracy (np. w sali konferencyjnej). Z efektów regularnej praktyki każdy odnosi korzyści. Dla pracowników może to być wzrost zaufania do siebie i własnych możliwości, koordynacja półkul mózgowych, rozładowanie napięć związanych ze stresem, wzrost odporności organizmu, wzmocnienie układu nerwowego, rozwinięcie inteligencji ciała czy podniesienie osobistego potencjału. Korzyści dla pracodawcy to bardziej efektywny i zharmonizowany zespół, postrzeganie organizacji, jako miejsca przyjaznego dla pracownika i troszczącego się o jego potrzeby oraz mniej zwolnień lekarskich i chorób pracowników.

BILETY NA WYDARZENIA KULTURALNE
Według badania TNS Polska z 2015 r. „Czy Polacy chodzą do teatru?” aż 47 proc. respondentów pragnących zwiększyć liczbę wizyt w teatrze, uznało za największą przeszkodę zbyt wysoką cenę biletów. Według raportu TNS Polska z 2015 r. zaledwie 16 proc. respondentów powyżej 15. roku życia odwiedziło teatr przynajmniej raz w roku, natomiast jedynie 2 proc. obejrzało więcej niż 3 przedstawienia. Co ważne, 3 na 10 ankietowanych chciałoby częściej oglądać aktorów na scenie.
Według badania CBOS z 2016 r. najpopularniejszym rodzajem aktywności kulturalnej było kino. Przynajmniej raz w roku było tam 47 proc. badanych, a 39 proc. więcej niż raz. Prawie dwie piąte badanych (39 proc.) było na koncercie, nieco mniej (31 proc.) na wystawie
w galerii czy muzeum. Co piąty respondent w 2016 r. był w teatrze. Jak pokazują dane GUS za 2015 rok, na wyjścia do teatrów i kin, wydajemy jedynie 24,60 PLN rocznie.
Największą przeszkodą w wyjściach pracowników do teatrów, muzeów, filharmonii czy na koncerty wydaje się więc wysoka cena biletów. Okazjonalne dofinansowanie biletów pozwoli pracownikom na częstsze wyjścia kulturalne.

POPULARNOŚĆ BENEFITÓW KULTURALNYCH ROŚNIE
Pracodawcy coraz częściej dostrzegają potrzebę zapewnienia pracownikom tego typu benefitów. Według badania „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”, wśród osób, które deklarują, że w ich firmach przysługują benefity pozapłacowe, aż 23,3 proc. otrzymuje bilety na imprezy i wydarzenia kulturalne. Jest to wzrost w porównaniu z poprzednią edycją badania za rok 2015, gdzie otrzymywanie tego typu świadczeń deklarowało 20 proc. badanych. Z kolei na pytanie „jakie benefity uważasz za najbardziej atrakcyjne?” w 2016 r. 11,3 proc. respondentów odpowiedziało, że są to bilety na wydarzenia kulturalne.

KULTURALNY PRACOWNIK
Zajęcia artystyczne zorganizowane przez pracodawcę, dofinansowanie do biletów lub całkowite pokrycie ich kosztu dają pracownikom dodatkową możliwości spędzenia wolnego czasu, umożliwiają rozwój osobisty, a także skutecznie budują lojalność wobec firmy. Pracownicy mają poczucie, że pracodawca nie tylko dba o zaspokojenie ich podstawowych potrzeb bytowych, ale także o rozwój ich pasji. Taki pracownik jest bardziej wydajny w pracy. Ponadto wspólne wyjścia pracowników do kin, teatrów czy wspólne zajęcia artystyczne pozytywnie wpływają na relacje między nimi i pomagają się odstresować. Benefity tego rodzaju mogą być zatem inwestycją w pracownika oraz narzędziem integrującym zespół.
Pracownik otrzymujący benefity kulturalne może również czuć się wyróżniony, szczególnie kiedy dokonuje porównania przysługującego mu pakietu ze świadczeniami innych firm. Benefity te ze względu na swój charakter świadczą o ponadprzeciętnej dbałości pracodawcy o pracownika.

PODSUMOWANIE
Podsumowując, nie należy narzucać pracownikom ściśle określonego rodzaju kultury. Nie można zapominać, że preferencje pracowników mogą być różne i należy dać im wybór. Postrzeganie kultury przez pracowników także może się różnić. Nabiera to szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach, gdzie w jednej organizacji można spotkać różne generacje pracowników, kierujące się różnymi wartościami. W tym przypadku warto zastosować system kafeteryjny, który polega na tym, że pracownicy w ramach określonego limitu mogą dokonywać wyboru spośród oferowanych świadczeń. Służbowy telefon, szkolenia czy karnety na siłownię nie są już elementem wyróżniającym pracodawcę. Obecnie oferta pracy firmy chcącej się wyróżnić powinna być znacznie bogatsza. Firmom nie zawsze udaje się jednak dopasować charakteru świadczeń dodatkowych do oczekiwań zespołu. Według Raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2016” firmy Sedlak & Sedlak jedynie 13 proc. ankietowanych pracowników deklaruje, że jest w pełni zadowolona z otrzymywanych benefitów. Przyczyną tego może być fakt, że jedynie 15,3 proc. firm przeprowadza wśród swojego zespołu badanie satysfakcji z oferowanych świadczeń. Nie można zapomnieć, że preferencje pracowników mogą być różne i pracownik powinien mieć wybór, z jakim rodzajem kultury będzie obcował.

KAROLINA JURCZAK
Sedlak&Sedlak

Bibliografia:
– Corporate & Workplace Yoga, Yoga District, dostępny w Interencie http://www.yogadistrict.com/corporate-workplace-yoga/ [dostęp: 08.05.2017].
– https://warsztaty-aktorskie.home.pl/
– Kultura się liczy. Kilka przykładów interwencji artystycznych w biznesie, dostępny w internecie: http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316892-kilkaprzykladow- interwencji-artystycznych-w-biznesie/ [dostęp: 08.05.2017].
– Czy Polacy chodzą to teatru?, badanie TNS przeprowadzone w lutym 2015 roku , dostępny w Internecie: http://www.tnsglobal.pl/wp-content/blogs.dir/9/files/2015/02/K.008_Teatr_O01a-15.pdf [dostęp: 29.02.2017], GUS, Budżet gospodarstw domowych w 2015 roku, Warszawa 2016. GUS, Kultura w 2015 roku, Warszawa 2016.
– Komunikat z badań CBOS nr 12/2017, Aktywność i doświadczenia Polaków w 2016 roku.
– Raport „Świadczenie dodatkowe w oczach pracowników 2016”,Sedlak & Sedlak.
– Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2015”, Sedlak & Sedlak.

2017-09-29 14:11 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.