Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Zaufanie w relacjach

Zaufanie w relacjach
fot.istockphoto
Już w 1960 roku Helen Deutsch, znana psychoanalityczka wywodząca się z Polski, zdefiniowała zaufanie jako relację pomiędzy osobami, które są gotowe do wspólnego działania, czyli kooperowania. Kiedy obdarzamy kogoś zaufaniem, podejmujemy ryzyko związane z nie do końca znanym zachowaniem drugiej osoby. Mimo to, opieramy się na przekonaniu, że zlecone zadanie zostanie wykonane.

We współczesnym świecie darzymy zaufaniem nie tylko drugiego człowieka, ale całe instytucje, powierzamy nasze pieniądze producentowi telefonów licząc na to, że nowy smartphone spełni nasze oczekiwania, mimo że nie rozumiemy jaka dokładnie technologia za nim stoi.

INSTYTUCJONALIZACJA RYZYKA
W psychologii istnieje pojęcie instytucjonalizacji ryzyka, czyli opierania się na sądach ekspertów, których zadaniem jest ocena ryzyka. Ludzie korzystają z ich rad nieustannie, chociażby kiedy decydują się na nową dietę, pytają doradców jak należy inwestować, czy wysyłają dziecko do nowej szkoły. Warto zauważyć, że to ryzyko sprawiło zasięgnięcie ich porad, ale także poleganie na ich poradach jest obarczone pewnym ryzykiem.

ZINTEGROWANY MODEL ZAUFANIA
Zintegrowany model Zaufania autorstwa Mayera, Davisa i Schoorman, zakłada, że na postrzeganie bycia godnym zaufania składają się trzy czynniki: umiejętności (czy ta osoba potrafi pomóc?), dobroć (czy tej osobie na mnie zależy?) oraz uczciwość (czy ta osoba faktycznie to zrobi?). Kolejno w sytuacji ryzyka powierzamy komuś nasze zaufanie, przez co także ponosimy pewne ryzyko i ostatecznie otrzymujemy efekty, które mają wpływ na trzy czynniki postrzegania kogoś jako godnego zaufania.

UFNOŚĆ JAK CECHA
Ufność, czyli przekonanie, że możemy polegać na czyiś słowach i obietnicach, jest relatywnie stałą cechą w życiu człowieka, która zależy m.in. od kultury, w której żyjemy, osobistych doświadczeń czy wychowania. Co więcej, jak pokazało badanie DeNeeve i Cooper z 1998 r., spośród 137 różnych cech osobowości, to właśnie ufność okazała się być wyznacznikiem poczucia szczęścia, jako że ma ona wpływ na zadowolenia z relacji.

PO CZYM POZNAĆ, ŻE KTOŚ JEST GODNY ZAUFANIA
Jak się okazuje jednym z wyznaczników tego, czy ktoś jest godny zaufania jest to w jaki sposób spostrzegamy twarz drugiej osoby, a do tego jak pokazują badania wystarczy już 1/6 sekundy! Ludzie wyciągają więc wnioski szybko i spontanicznie, co więcej często zgadzają się w swoich ocenach. Mimo to, wnioski z twarzy na temat zaufania do drugiej osoby, są mylne. Wynika to z faktu, że nie uwzględniamy tego, że obecny wyraz twarzy jest skojarzony z aktualnym stanem emocjonalnym, a nie stałą cechą osobowości.

OKSYTOCYNA
Do innych czynników, które wpływają na postrzeganie zaufania można zaliczyć wpływ działania hormonu – oksytocyny. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że hormon szczęścia, wyzwalający w nas przyjemne uczucie, z pewnością powinien wpłynąć na naszą ufność, czy postrzeganie kogoś jako zaufanego. Do takiego wniosku doszli Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher i Fehr w 2005 roku. W ich badaniach, wskazali na bezpośredni związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy podaniem oksytocyny wstrzykując ją do nosa, a ufnością i zachowaniami prospołecznymi. Dla innych naukowców (Gideon, Camerer, McCullough, 2005) jednak, nie ma wystraczających dowodów na związek oksytocyny z zaufaniem.

ZACHOWANIA
Tak samo jak w stosunku do samego siebie, tak samo w stosunku do innych, kluczowym zachowaniem wpływającym na poziom zaufania, jego budowanie albo błyskawiczną utratę jest dotrzymywanie obietnic. Kiedy ich dotrzymujemy, jesteśmy przewidywalni, kiedy ich nie dotrzymujemy wzbudza to niepokój, który podważa wartość relacji, kompetencji i niszczy zaufanie. Kiedy chcemy budować zaufanie – dotrzymujmy składanych obietnic, kiedy chcemy zaufanie odbudowywać – bierzmy na siebie małe zobowiązania i dotrzymujmy obietnic, kiedy nie chcemy zaufania utracić, nie zobowiązujmy się do czegoś czego nie możemy zrealizować.

SEBASTIAN KOTOW
CEO, Institute of Behavioral Design,
sebastian.kotow@iobd.org.uk

2017-10-10 12:51 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.