Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

W biznesie wartości: zaangażowanie

W biznesie wartości: zaangażowanie
fot.istockphoto
Nie ma chyba obecnie branży, w której występowałaby nadpodaż wykwalifikowanych, zmotywowanych do pracy i doświadczonych pracowników. W obliczu trwającej rywalizacji o największe talenty na rynku pracy coraz więcej firm decyduje się na działania w zakresie budowania marki pracodawcy i dbania o satysfakcję pracowników. Oczywiście wysoka satysfakcja przekłada się na mniejszą absencję, większą lojalność wobec pracodawcy i przywiązanie do firmy. Jeśli jednak organizacje chcą się rozwijać i być atrakcyjnym miejscem pracy dla samodzielnych pracowników z inicjatywą, konieczne jest budowanie kultury zaangażowania w organizacji.

U podstaw budowania zaangażowania leży zawsze jasne sformułowanie wizji i misji firmy oraz określenie jasnych celów strategicznych. W tym aspekcie wiele firm radzi sobie naprawdę świetnie, jednak bardzo często pracownicy potrafią jedynie wyrecytować formułkę bez świadomości, jak ich praca wpływa na funkcjonowanie całej firmy. Zarówno misję jak i cele firmy warto odnieść do każdego stanowiska w firmie i określić, jak dany pracownik i jego obowiązki wpisują się w całokształt działalności. Jeśli menedżerowie, specjaliści i szeregowi pracownicy będą znać wagę swoich działań i zyskają świadomość, jak ważnym elementem firmowej układanki jest ich zakres obowiązków, bardziej odpowiedzialnie będą podchodzić do zadań. Ważne jest także, by jasno określić, czym jest zaangażowanie na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych działach. Operowanie abstrakcyjnymi pojęciami, takimi jak motywacja, zaangażowanie czy lojalność, sprawdza się na etapie formułowania wartości firmy, jednak by system rzeczywiście zadziałał, każdy pracownik musi wiedzieć, jakie zachowania traktowane są jako przejaw inicjatywy i zaangażowania, ponieważ każdy może w domyśle postrzegać to inaczej. Dla jednych zaangażowaniem będzie przychodzenie do pracy wcześniej i zostawanie po godzinach, dla kogoś innego dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami, a ktoś jeszcze inny uzna, że jest zaangażowany, jeśli powierzone obowiązki wykonuje w pełni poprawnie i dotrzymuje ustalonych terminów. Im bardziej konkretnie zostaną określone zachowania, jakich oczekuje firma w obszarze zaangażowania, tym szybciej zaobserwujemy je wśród pracowników.
Jeżeli chcemy, by w kulturę zaangażowania wpisywało się także proponowanie nowych rozwiązań i zgłaszanie problemów ze strony firmy, warto zainwestować w szkolenie menedżerów z zakresu efektywnego słuchania. Tylko jeśli pracownicy będą czuli się wysłuchani, ich propozycje nie będą z miejsca negowane, a wręcz najlepsze pomysły będą nagradzane pochwałą, gratulacjami czy drobną gratyfikacją – sami będą poszukiwać nowych pomysłów i rozwiązań. Warto pamiętać, że pracownicy często mają dobre pomysły, zwłaszcza jeśli chodzi o zakres ich pracy i wykonywanych obowiązków, ponieważ są w ten obszar najbardziej zaangażowani. Nawet jeśli w danym momencie nie jest możliwe przeprowadzenie zmian z powodów finansowych, technicznych czy jakichkolwiek innych, trzeba pamiętać, by docenić pracownika za podjętą inicjatywę.
Zaangażowanie buduje się także poprzez wspieranie pracy zespołowej i wzajemnej pomocy. Co jednak jeśli w pracownikach drzemie naturalna chęć rywalizacji? Najprostszym sposobem będzie wskazanie innego przeciwnika niż współpracownik, np. konkurencyjnej firmy. Kiedy pracownicy na bieżąco informowani są o sytuacji firmy, jej pozycji na rynku i mogą wnieść własny wkład w rozwój przedsiębiorstwa, będzie im jeszcze bardziej zależeć, by to ich firma, ich zespół okazał się najlepszy. Od pokoleń obserwujemy, jak ludzie, nawet o różnych poglądach, potrafią jednoczyć się w imię wspólnego celu albo w imię rywalizacji z konkurencją. Pokazanie pracownikom szerszej perspektywy, by rywalizowali nie na poziomie działu czy firmy, ale na poziomie rynku, sprawi, że poczują się potrzebni w organizacji i zechcą wykazać większą inicjatywą. Świetnie sprawdzają się szkolenia, podczas których pracownicy określają swoje cele indywidualne, przełożeni prezentują cele firmy, a potem wszyscy razem określają zależności i wpływ realizacji celów firmowych na osobiste i odwrotnie, dzięki czemu pracownicy dostrzegają, w jaki sposób sukces firmy przełoży się na ich indywidualny rozwój.
Warto zauważyć, że budowanie zaangażowania pracowników nie przyniesie efektów bez wzajemnego zaufania. By pracownik zechciał przedstawić swój innowacyjny pomysł menedżerowi, musi wierzyć, że ten nie zaprezentuje go przed zarządem jako własny. Jeśli firma chce angażować pracowników w wyznaczanie celów i ich systematyczną realizację, musi mieć zaufanie, że ci nie przejdą do konkurencji z tymi informacjami. Wreszcie konieczne jest zaufanie między współpracownikami, by zamiast rywalizować między sobą, wspólnie rywalizowali z konkurencyjną firmą.
Choć początkowo budowanie kultury zaangażowania będzie wymagało zmian i często pewnych reorganizacji w firmie, z czasem jednak uzyskamy efekt śnieżnej kuli. Zaangażowanie pracowników przełoży się na ich satysfakcję z pracy i zmniejszy rotację wśród pracowników, a firma podczas rekrutacji i selekcji będzie mogła dobierać wśród kandydatów tych najbardziej zaangażowanych, którzy nie będą przychodzić „do roboty”, a będą traktować pracę jako przestrzeń dla samorealizacji. Warto jednak pamiętać, by podczas selekcji sprawdzać nie tylko kompetencje pracowników, lecz także określić profil osobowościowy, by nie tylko pracownik spełniał oczekiwania firmy, lecz także praca spełniała oczekiwania pracownika.

EWA WILMANOWICZ
trener efektywności, mówca, konsultant ds.budowania i rozwoju marki,
kontakt@brands-secret.pl

2017-10-12 15:01 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.