Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Szef doskonały

Szef doskonały
Oprac. Maria Wawrzyniak/ Rafał Mikołaj Krasucki
Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający niezależnie od branży. Oczekiwania wobec wszystkich pracowników, także wobec menedżerów, rosną. Zarządzanie wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, stawiania celów, motywowania, ale i asertywności. Od umiejętności kadry zarządzającej zależy sukces lub porażka organizacji.

Wszystkim właścicielom i udziałowcom zależy na przewadze konkurencyjnej, która prowadzi do sukcesu na rynku. Wpływają na to nie tylko predyspozycje kadry zarządzającej do kierowania firmą, ale przede wszystkim do kierowania pracownikami, gdyż skuteczność tego procesu jest jednym z kluczowych w budowaniu jej potencjału. Od dobrych menedżerów oczekuje się szczególnie tego, że stworzą i utrzymają dobry, trwały, zgrany zespół, który będzie realizował cele zgodne z polityką firmy. I tu, jak się okazuje, rola „super szefa” wcale nie jest taka prosta, choć taką może się powszechnie wydawać, gdyż różne dziedziny wymagają specyficznych możliwości i uzdolnień do pracy, mimo to są pewne cechy, jakimi musi dysponować każdy przełożony, by być znakomitym kierownikiem.

KOMPETENCJE
Wysokie kompetencje, czyli wiedza i doświadczenie, to zaleta dobrego szefa, gdyż trudno wykonywać polecenia osoby, która nie ma podstaw merytorycznych do sprawowania funkcji kierowniczej. Stanowisko menedżerskie zobowiązuje do posiadania wiedzy z konkretnego obszaru i ciągłego jej pogłębiania. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie: pozwala przewidzieć skutki konkretnych posunięć, ryzyko z nimi związane, a także oceniać rezultaty pracy podwładnych.

ORGANIZACJA PRACY
Każdy dobry szef ma swój idealny styl zarządzania teamem. Niezbędne do tego są pomysł i plan, dlatego też musi być dobrym strategiem. Powinien też umieć odpowiednio: rozdzielać obowiązki, przekazywać polecenia, a także rozliczać z nich swoich podwładnych, a wcześniej skutecznie ich zmotywować, nie tylko przez obietnice większych wynagrodzeń czy premii. Doskonały szef oprócz strategii i planu zna się też na pracy, którą wykonują jego podwładni, potrafi trafnie przydzielić zadania, widząc oczekiwany efekt. Wie, kto i czym w danym momencie się zajmuje. Mając o tym pojęcie, dobry szef może zaufać swoim pracownikom i dać im swobodę niezbędną do realizacji zadań, a także będzie potrafił dokonać precyzyjnej oceny ich pracy.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I SZACUNEK
Brak samoświadomości szefa, a w szczególności zdolności rozpoznawania uczuć swoich i innych osób, zarządzania własnymi emocjami i radzenia sobie z emocjami innych, wpływa na zły klimat w pracy i niskie wyniki organizacji. Kluczowymi obowiązkami menedżera w tym zakresie są: umiejętność współpracy, dobre relacje z pracownikami i oddziaływanie na nich poprzez emocje i zachowanie. Im większa świadomość menedżera co do znaczenia inteligencji emocjonalnej, tym lepsze rozumienie swojego wpływu na ludzi i lepsze radzenie sobie w tych kwestiach. Dlatego też tym lepszy szef, im:
– bardziej chce znać potrzeby i problemy swoich podwładnych,
– umie myśleć jak oni i ich zrozumie, budując „most porozumienia”,
– powierzone obowiązki i sprawy firmy potrafi rozpatrywać z punktu widzenia swoich pracowników.
Idealny szef to także taki, który traktuje swoich podwładnych z szacunkiem niezależnie od wykonywanej pracy i stanowiska, jakie zajmują.

DOCENIANIE OSIĄGNIĘĆ I TALENTÓW
Najlepszymi motywatorami do pracy dla każdego pracownika, niezależnie od stanowiska, jakie zajmuje, są: docenianie jego osiągnięć, pochwała i zainteresowanie, gdyż nie ma większego demotywatora, jak niedostrzeganie przez przełożonego jego wysiłków i starań. Będą nimi także: pozytywne wsparcie przełożonego, autonomia wykonywanych działań i ograniczenie kontroli. Formą docenienia pracownika będzie delegowanie mu nowych praw i obowiązków, czyli stawianie wyzwań i zaufanie, że podwładny sobie z nimi poradzi.
Nie mniej ważne będzie też stałe komunikowanie podwładnym ważności i znaczenia wykonywanych przez nich obowiązków. Skuteczny szef wie również o tym, że każdy wykwalifikowany pracownik oferuje możliwości, które można wykorzystać dla lepszego prosperowania firmy, dlatego potrafi dostrzec potencjał w swoich podwładnych, wspiera ich rozwój i edukację, kierując nimi tak, by optymalnie wykorzystać ich mocne strony i jednocześnie udoskonalać słabe. Dobry szef sam daje przykład i pozwala się uczyć od siebie. Pracując pod jego kierownictwem, pracownik może się rozwijać.

MARIA WAWRZYNIAK
manager HR, trener,
coach, Profit,
maria.wawrzyniak1@wp.pl

2017-10-16 13:09 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.