Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Sposoby radzenia sobie ze stresem
fot.istockphoto
Stres pojawia się zawsze, gdy w życiu człowieka następują zmiany, do których musi się przystosować. Współczesne tempo życia i sposoby funkcjonowania organizacji oraz systemów produkcji czy wszelkiego rodzaju usług stają się źródłem napięć, które w efekcie wzmacniają czynniki powodujące stres.

Jego negatywnym skutkiem może być pogorszenie psychologicznego funkcjonowania w postaci nasilenia takich stanów emocjonalnych, jak lęk, gniew, podwyższony poziom depresji oraz wypalenia zawodowego. Stres zawodowy powoduje również zmniejszenie efektywności, spadek wydajności pracownika, wzrost liczby wypadków oraz absencji. Można jednak skutecznie z nim walczyć.
Pierwsza grupa czynników jest związana z naszą osobowością i temperamentem. I tak np. wysoki poziom optymizmu pracownika zdecyduje prawdopodobnie o tym, że będzie wierzył, iż uda mu się w terminie skończyć jakiś projekt lub że dobrze ułożą się jego stosunki z nowym kolegą. Na nowe wyzwanie zawodowe osoba o neurotycznej osobowości zareaguje raczej lękiem niż ciekawością, z kolei pracownik wysokoreaktywny nie będzie zdolny do długotrwałego wysiłku, zwłaszcza w miejscu pracy, w którym dzwoni kilka telefonów jednocześnie. Takie warunki nie obniżają na ogół ani wydajności, ani samopoczucia osób niskoreaktywnych.
Druga grupa czynników określających poziom naszego stresu to system wiedzy i poglądów. Wyniki badań świadczą o tym, że im większa jest nasza wiedza (określana poziomem wykształcenia), tym większą mamy umiejętność skutecznego przeciwdziałania stresowi.
Trzecią grupę czynników wpływających na poziom odczuwanego przez nas stresu w pracy stanowią pewne praktyczne umiejętności radzenia sobie ze stresem, które nabywamy na ogół wraz z doświadczeniem. Uczenie się i stosowanie tych technik zależy w największej mierze od naszej woli i determinacji.

PRZYKŁADY TECHNIK ANTYSTRESOWYCH
Przekonania typu „nikt nie wykona tej pracy lepiej ode mnie”, „wszyscy ludzie powinni mnie traktować dobrze” czy „powinienem sobie radzić ze wszystkimi współpracownikami” są na ogół nierealistyczne, przesadzone i zbyt ogólne.
Także pewne myślowe schematy polegające na skupianiu się na negatywach i dyskredytowaniu pozytywów, stosowaniu domysłów, ocen emocjonalnych i oskarżeń, umniejszaniu, a także świadomym obniżaniu swojej tolerancji na trudności zwiększają stres, który odczuwamy w związku ze swoją pracą zawodową. Korygowanie błędnych przekonań wymaga dyscypliny myślenia, samokontroli i umiejętności świadomego odpowiadania, a nie impulsywnego reagowania na doświadczenia, które są dla nas trudne. Proces ten wspomaga myślenie relatywne i elastyczne polegające na unikaniu słów typu „zawsze”, „nigdy” oraz zwrotów typu „muszę”, „powinienem” i zastępowaniu ich zwrotami „chciałbym”, „dobrze by było”. Dzięki takiemu myśleniu zyskujemy więcej psychologicznej kontroli nad sytuacją, która staje się wtedy bardziej związana z naszymi potrzebami i w większej mierze zależna od nas samych niż od czynników zewnętrznych.
Przyjmowanie szerszej perspektywy, szukanie dowodów oraz analiza wszystkich „za” i „przeciw” pozwalają nam stwierdzić, że raport, który otrzymaliśmy od podwładnego, ma pewne usterki, ale jest wykonany na czas i zawiera wszystkie najważniejsze informacje, co w danym momencie jest dla nas najważniejsze. Ten sposób myślenia pozwala nam także na obiektywną ocenę miejsca pracy. Chociaż początkowo wydaje się ono toksyczne, to jednak takim nie jest, bo mamy np. szansę podnoszenia swoich kwalifikacji lub elastyczny czas pracy, który daje nam dużo swobody. Często zdarza się, że nie mamy w danej chwili wystarczająco dużo odwagi i determinacji, aby szukać nowej pracy.
Wyrozumiałość dla siebie zwiększa na ogół wyrozumiałość dla innych. Jest szczególnie potrzebna perfekcjonistom, ludziom, którzy mają trudności z obniżeniem zbyt wysokich standardów działania, przez co narażają się na stres związany z przeciążeniem lub przeciwnie – zwlekają z wykonaniem zadań, które uznają za zbyt trudne lub czasochłonne. Z doświadczeń „leczenia” perfekcjonizmu wynika wyraźnie, że łagodzenie potrzeby robienia czegoś w 100 proc. (jeśli taką normę w ogóle daje się ustalić) paradoksalnie zwiększa, a nie zmniejsza efektywność działania.
Umiejętność trzymania emocji na wodzy nie oznacza ich tłumienia. Wręcz przeciwnie – tylko wtedy, gdy jesteśmy doskonale świadomi swoich emocji i ich prawdziwego źródła, zyskujemy nad nimi całkowitą kontrolę. Możemy je powstrzymać bądź wyrazić w bardziej cywilizowanej, a mniej impulsywnej formie.
Wyobrażenie związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach to technika stosowana w przypadku stresu traumatycznego, stresu nieuniknionego (np. w określonych zawodach) lub stresu związanego z lękiem społecznym. Polega ona na tworzeniu emocjonalnej kotwicy, czyli wizualizacji sytuacji, w której kiedyś już udało nam się skutecznie poradzić sobie z podobnym stresem.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
Jest to najlepszy sposób przeciwdziałania stresowi związanemu z niepewnością pracy, ponieważ zwiększa nasze szanse na rynku pracy.
Pozwala także poszerzyć wiedzę dotyczącą otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie tej, która jest związana z pracą.

ASERTYWNOŚĆ
Czyni ona z nas ludzi cywilizowanych. Dzięki asertywności potrafimy zaspokajać nasze potrzeby bez naruszania praw innych osób, a także robić to w sposób dostosowany do okoliczności. Dzięki asertywności możemy zaspokajać własne potrzeby i wyrażać własne opinie bez naruszania godności innych osób, nie wywołując u nich stresu. Z drugiej strony dzięki asertywności sami unikamy stresu wynikającego z nierealizowania własnych potrzeb, bycia zbyt uległym i zależnym.

GRAŻYNA KACZMAREK
psycholog, Centrum Medyczne Falck w Warszawie

2017-10-17 08:50 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.