Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Zwinni pracownicy – zwinna organizacja

Zwinni pracownicy – zwinna organizacja
fot.istockphoto
Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów – mawiał Andrew Carnegie, amerykański przemysłowiec, a swego czasu jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Czy wymyślił receptę na sukces dla współczesnego biznesu? Zdecydowanie tak!

Nie bez powodu organizacje poszukują kadry posiadającej umiejętność pracy w grupie. Wynika to z wymagań rynku, który charakteryzuje się obecnie dużą konkurencyjnością i złożonością, co wymusza na przedsiębiorcach korzystanie z bardziej zwinnych modeli działania.
Współcześnie rzeczywistość biznesowa cechuje się dużą zmiennością. W takich realiach doskonałym sposobem na sukces jest zwinne myślenie. Jednak aby agile przynosiło przedsiębiorcom realne korzyści, nie wystarczą tylko narzędzia, techniki i checklisty związane z elastycznymi metodykami zarządzania projektami. Potrzeba jeszcze, a może przede wszystkim, zmiany przekonań poszczególnych pracowników.

ZWINNY MODEL DZIAŁANIA, CZYLI?
Agile to stan umysłu, sposób myślenia, filozofia życia, która opiera się na takich wartościach, jak: wspieranie, ufność, otwartość, uczciwość, spójność, zdolność dostosowywania się. Zakłada przejście od jednostki nastawionej na własne ja i osobisty sukces do ukierunkowanej na potrzeby grupy, w której funkcjonuje, pracę zespołową – ważna jest bowiem perspektywa systemu jako całości. W jaki sposób skorzystać na współdziałaniu? Postawić na zwinność osobistą. Wyłączyć wewnętrznego autopilota, czyli zakwestionować swoje obecne założenia i przekonania, a następnie spróbować wznieść się na nowy poziom myślenia, który dotychczas uważaliśmy za niewygodny dla nas, bo kładący nacisk na interes grupy i umiejętność dostosowywania się.
– Jeśli więc pomogę współpracownikowi przy zadaniu, które go przerosło, mój osobisty rezultat pracy będzie mniejszy, ale zysk całego zespołu znacznie większy, niż gdyby każdy działał w pojedynkę. To z kolei przełoży się na lepszy wynik finansowy firmy – tłumaczy Małgorzata Kusyk, opiekun merytoryczny szkolenia „Strategic Project Management Applications for Better Business Guidance with Personal Agility (PA)” w Akademii Leona Koźmińskiego. Agile pozwala eksperymentować, uczyć się na błędach, co umożliwia szybką adaptację do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Jest to również niezbędne w procesie tworzenia innowacji, bez których trudno o przewagę konkurencyjną na rynku. Skupia się na budowaniu relacji, do czego potrzebna jest z kolei otwartość na różnorodność.

WSZYSCY ZA JEDNEGO, JEDEN ZA WSZYSTKICH…
Aby wdrożyć agile, pracodawca musi stworzyć odpowiednie warunki pracy zatrudnionym – przestrzeń do samorealizacji. Pracownicy powinni czuć, że w tym miejscu realizują zawodowo swoje pasje, oraz wiedzieć, po co i dlaczego podejmowane są określone działania. Dzięki temu w sposób naturalny powstanie społeczność liderów, którzy z sukcesem dostarczają oczekiwane rezultaty. – W podejściu zwinnym kluczowe okazuje się koncentrowanie na wartości, dzięki której zwiększa się zwrot z inwestycji.
Ważne jest też angażowanie klienta w proces pracy. Nie bez znaczenia jest również zarządzanie niepewnością za pośrednictwem ciągłej interakcji, przewidywania i adaptacji. Istotne jest ponadto wyzwalanie kreatywności i innowacyjności przez uznanie, że ludzie są wartością. Stanowi to podstawę do budowania kultury organizacyjnej, w której każdy może się wykazać – być liderem w swoim obszarze. Wyniki są natomiast poprawiane poprzez grupową odpowiedzialność za rezultaty oraz efektywność całego zespołu, a wiarygodność jest wzmacniana dzięki zastosowanym strategiom, procesom i praktykom – radzi Małgorzata Kusyk. W modelu zwinnym manager pełni rolę pomocniczą, nie patrzy z góry na zespół – inspiruje, włącza pozostałych w proces zarządzania, chroni przed zakłóceniami, usuwa przeszkody, komunikuje wizję projektu i zapewnia zasoby, gdyż innowacje pojawiają się tam, gdzie jest przestrzeń i autonomia.
Wystarczy codziennie stosować się do zasad zwinności osobistej, aby wdrożyć zwinny paradygmat myślenia: nie trzymać się kurczowo własnej strefy komfortu, być gotowym do porzucenia swoich interesów na rzecz grupy czy firmy, rozwinąć umiejętność rozumienia relacji pomiędzy własnymi nastrojami, myślami i zachowaniami oraz wziąć za nie odpowiedzialność, zmieniać swój sposób myślenia, nawet jeśli system nie podlega przeobrażeniom, stawiać na ciągłe doskonalenie i zaakceptować, że nie wiemy wszystkiego, oraz dostarczać to, co obiecaliśmy, a ludzie dostrzegą w nas osobę wiarygodną. Kluczowa jest motywacja wewnętrzna.

MONIKA ŻOCHOWSKA
doradca edukacyjny, Akademia Leona Koźmińskiego, Koźmiński Executive Business School
mzochowska@kozminski.edu.pl

2017-10-18 09:46 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.