Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Pracownicy z Ukrainy jako odpowiedź na dynamikę polskiego rynku pracy

Pracownicy z Ukrainy jako odpowiedź na dynamikę polskiego rynku pracy
fot. istockphoto
W ubiegłym roku w Polsce zatrudniono legalnie ponad 800 tys. cudzoziemców, z których najliczniejszą grupę, bo aż 92%, stanowili obywatele Ukrainy. Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby wydawanych pozwoleń na pracę. Ponad to, pracodawcy coraz częściej deklarują chęć zatrudnienia cudzoziemca. Jak wynika z raportu przygotowanego przez jedną z agencji pracy, aż 39% ankietowanych przedsiębiorców wyraża chęć zatrudnienia obywateli Ukrainy. Jakie są przyczyny takich zmian w stosunku do zatrudniania cudzoziemców?

Zmiany na polskim rynku pracy
Eksperci HR nieustannie alarmują o zmieniającym się rynku pracy. Rekrutacja staje się coraz trudniejsza, a liczba aplikujących kandydatów zmniejsza się z roku na rok. Coraz częściej mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, na którym to pracodawca musi zabiegać o kandydata wyróżniając swoją ofertę na tle konkurencji. Można wskazać wiele czynników, które wpłynęły na obecną sytuację. Kandydaci wchodzący na rynek pracy, czyli popularne pokolenie Y, charakteryzuje się ciągłą potrzebą zmian, która generuje rotację i niechęć do wykonywania powtarzalnej pracy. Młodzi pracownicy należą również do pokolenia niżu demograficznego, który musi zmierzyć się z ogromnym rozwojem gospodarczym, jaki nastąpił w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Zagraniczni inwestorzy stworzyli wiele nowych miejsc pracy, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia i szeroki pakiet benefitów. Kandydaci mają więc w czym wybierać, natomiast przedsiębiorcy borykają się z coraz większymi problemami w znalezieniu pracowników.
Największe trudności rekrutacyjne deklarują jednak właściciele i dyrektorzy zakładów produkcyjnych. Głównym wyzwaniem jest znalezienie wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Wielu Polaków posiadających takie kompetencje wybiera pracę w krajach zachodnich. Liczba tego typu specjalistów spada również ze względu na trend kształcenia akademickiego, który istotnie zmniejszył liczbę absolwentów szkół zawodowych.

A jak to wygląda na Ukrainie?
Nieco inaczej kształtuje się sytuacja na ukraińskim rynku pracy. Mała stabilność polityczno-gospodarcza nie zachęca zagranicznych przedsiębiorców do inwestycji, konflikt na wschodzie kraju doprowadził natomiast do zamknięcia wielu zakładów produkcyjnych. Do tego dochodzi wciąż niski, pomimo tegorocznego podniesienia, poziom wynagrodzeń. Wymienione czynniki skłaniają naszych wschodnich sąsiadów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia za granicą. Wśród wybieranych przez nich kierunków, na pierwszym miejscu znajduje się Polska (następnie kolejno Węgry, Niemcy i Hiszpania). Najwięcej, bo ponad połowa kandydatów, znajduje zatrudnienie w branży produkcyjnej.

Na co należy zwrócić uwagę?
Decydując się na zatrudnienie obywatela Ukrainy należy pamiętać o legalizacji stosunku pracy, która nie jest tożsama z legalizacją pobytu. Kandydaci, którzy już przebywają w Polsce na podstawie wizy pracowniczej, wymagają rejestracji przez potencjalnego pracodawcę w urzędzie pracy. Najczęściej korzysta się z uproszczonej formy, która polega na złożeniu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Z tej procedury można skorzystać zatrudniając obywateli Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Białorusi oraz Rosji. Na podstawie takiego dokumentu kandydaci mogą świadczyć pracę przez okres sześciu miesięcy w ciągu jednego roku. Aby przedłużyć pobyt pracownika należy wystąpić o zezwolenie na pracę, które jest oparte na stwierdzeniu braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przez rynek lokalny. Jest to jednak proces czasochłonny, dlatego warto pamiętać o rozpoczęciu działań na kilka miesięcy przed upływem ważności wizy cudzoziemca.

Oczekiwania pracowników z Ukrainy
Zatrudniając obywatela Ukrainy należy rozważyć organizację zakwaterowania, znajdującego się możliwie jak najbliżej zakładu pracy. Większość pracowników podróżuje transportem publicznym, nie mają więc możliwości dojazdu do miejsca pracy własnym samochodem. Większość kandydatów oczekuje również zwiększonego czasu pracy, który wynosi minimum 200 godzin miesięcznie. Jeżeli pracodawca potrzebuje tylko pomocnika do pracy dorywczej, rekrutacja obywatela Ukrainy nie będzie dobrym pomysłem.
Wielu potencjalnych pracodawców obawia się bariery językowej, która w praktyce nie stanowi większego problemu. Podczas pierwszych dni warto jednak zapewnić wsparcie opiekuna, który zadba o właściwe zrozumienie zasad pracy oraz przeprowadzi cudzoziemca przez czynności formalne,  jak na przykład założenie konta w banku.

KATARZYNA BEREŚ
prezes zarządu Polski HR East
katarzyna.beres@polskihr.pl

2017-10-25 09:58 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.