Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Paszport, wiza, oświadczenie i co dalej? Jak skutecznie zarządzać pracownikami z Ukrainy

Paszport, wiza, oświadczenie i co dalej? Jak skutecznie zarządzać pracownikami z Ukrainy
fot.istockphoto
Jednym z najpopularniejszych tematów związanych z pracą tymczasową jest w ostatnim czasie rekrutacja personelu z krajów wschodnich. Wraz z dynamicznymi zmianami na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Firmy mają jednak coraz większy problem z rekrutacją personelu w Polsce, stąd duże zainteresowanie krajami wschodnimi, na których czele ciągle jeszcze stoi Ukraina. Niewiele z nich jednak zdaje sobie sprawę z tego, że rekrutacja pracownika to tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej.

Branża pracy tymczasowej w Polsce została zdominowana przez pracowników ze wschodu. Większość z nich wyjeżdża w celu zarobkowym, przez co chętnie godzą się na pracę w dużym wymiarze czasu oraz w godzinach nocnych. To czyni ich niemal idealnymi kandydatami do pracy w przemyśle produkcyjnym, gdzie też najczęściej znajdują zatrudnienie. Nie każda firma jest jednak odpowiednio przygotowana do zarządzania wielokulturowym zespołem.

Język
Znaczącą zaletą wyboru personelu z Ukrainy jest podobieństwo językowe. Eksperci oceniają, że pod kątem leksykalnym te dwa języki różnią się jedynie na poziomie 30%. Pracodawcom jest się zatem bardzo łatwo porozumieć z personelem bez znajomości języka rozmówcy. Niemniej, w przypadku przekazywania bardziej złożonych obowiązków, dobrym pomysłem jest wydrukowanie poleceń w języku ojczystym pracowników. Takie rozwiązanie często stosują firmy produkcyjne, naklejając krótkie instrukcje przetłumaczone na odpowiedni język na narzędziach pracy.

Urlopy
Pracownicy zza granicy zwykle dążą do maksymalnego zwiększenia wymiaru pracy (o czym warto pamiętać i przy planowaniu grafików mieć na uwadze przede wszystkim ich bezpieczeństwo). Chętnie biorą nadgodziny oraz przychodzą do pracy w dni ustawowo wolne. W zamian za to są wdzięczni za udzielenie urlopu, który umożliwią im wizytę w ojczystym kraju. Warto również pamiętać o terminach, w jakich nasi wschodni sąsiedzi obchodzą święta – przykładowo, Boże Narodzenie jest w religii prawosławnej obchodzone 13 dni później, wypada więc w styczniu.

Zakwaterowanie
Decydując się na zatrudnienie pracownika z Ukrainy, należy wziąć pod uwagę organizację zakwaterowania. Osoby przyjeżdżające do Polski w celu zarobkowym raczej niechętnie podchodzą do wynajmu mieszkań na własną rękę. Warto zadbać o to, aby kwatera znajdowała się stosunkowo blisko zakładu pracy oraz była odpowiednio przystosowana. W przypadku kwater znajdujących się w dużej odległości od miejsca pracy warto rozważyć organizację transportu dowożącego pracowników do zakładu. Miejsce zakwaterowania powinno być również wyposażone w aneks kuchenny oraz niezbędne przedmioty życia codziennego, których pracownicy nie są w stanie przewieźć. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w zagłębiach produkcyjnych powstaje coraz więcej hoteli pracowniczych, które są otwarte na przyjmowanie gości ze Wschodu.

Dokumentacja pracownicza
Do końca bieżącego roku można jeszcze rejestrować oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy – jest to najmniej skomplikowana metoda legalizacji pracy cudzoziemca. Po rejestracji oświadczenia należy podpisać z kandydatem umowę, która powinna być przetłumaczona na język dla niego zrozumiały. Warto pamiętać o obowiązku przechowywania w dokumentacji pracowniczej skanu wizy (lub innego dokumentu uprawniającego do pracy w Polsce) oraz paszportu cudzoziemca. Daty ważności dokumentów powinny być na bieżąco monitorowane przez pracodawcę, celem uniknięcia możliwości pracy po zakończeniu terminu ich przydatności.

Chociaż zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z pewnymi wyzwaniami, jest to obecnie coraz bardziej popularna metoda zaspokajania braków kadrowych. Posiadając świadomość różnic i odpowiednio nimi zarządzając, organizacja otwarta na cudzoziemców ma spore szanse na sukces.

KATARZYNA BEREŚ
prezes zarządu Polski HR East
katarzyna.beres@polskihr.pl

2017-10-30 12:35 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.