Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

O mądrości lidera

O mądrości lidera
fot.istockphoto
W XXI w. świat zdecydowanie przyspieszył. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii mamy dostęp do niezliczonej ilości informacji, które dziś podwajają swoją objętość średnio co dwa lata. Wiedza jest dostępna wszędzie i w ilościach trudnych do przetworzenia, jednak mimo to coraz mniej w nas mądrości.

Co jakiś czas, w trakcie prowadzonych przeze mnie spotkań biznesowych, zdarza mi się spotkać wybitne antyprzykłady ludzi, posiadających sporą wiedzę i kiepskie umiejętności jej sensownego wykorzystania. Przypadki te są zwykle dość niebezpieczne, bo teoretyczna biegłość w swojej dziedzinie działania usypia ich czujność i wzmaga pewność w nieprzemyślanych decyzjach… Warto więc przez chwilę zastanowić się, czym różni się posiadanie wiedzy od mądrości oraz poszukać sposobów na rozwijanie tej drugiej.
Już początkiem tego stulecia uznano informacje za najcenniejszy zasób. Nie ma się więc czemu dziwić, że chcemy zgromadzić jej jak najwięcej i jak najszybciej. Kursy, szkolenia, fachowa prasa, książki czy specjalistyczne studia stają się miarą kompetencji menedżerów. Szybkie tempo doskonalenia powinno jednak uwzględniać czas na przetworzenie tej wiedzy, odniesienie do dotychczasowych doświadczeń i krytyczną weryfikację użyteczności. Tylko w ten sposób możemy budować mądrość ‒ praktyczną umiejętność wykorzystania wiedzy. Podążając za myślą narodowego wieszcza, bycie mądrym wymaga czasu, własnej pracy i osobistych wniosków. To pewnie dlatego w naszym świecie szybkich rozwiązań coraz więcej wiedzy i coraz mniej mądrości… W trakcie prowadzonych przeze mnie warsztatów menedżerskich często słyszę od uczestników skargi na charakter niezliczonych firmowych spotkań i prezentowaną tam okazjonalną głupotę, przejawiającą się pustą korporacyjną nowomową, myleniem pojęć czy przyczyn ze skutkami. Poza frustracją uczestników ważniejsze są jednak wynikające z tych spotkań konsekwencje. Tu brak mądrości ma swoją realną wartość w błędnych lub ułomnych decyzjach.
Jak zatem rozwijać mądrość? Na to pytanie nie ma jednej słusznej odpowiedzi, bo pewnie ilu mędrców, tyle do niej dróg. Najbardziej oczywistą metodą byłby powrót do królowej nauk ‒ filozofii. Ta dziedzina, obok inspiracji koncepcjami wielkich umysłów, daje nam narzędzia krytycznego myślenia, tak potrzebnego do poprawnej analizy zjawisk. A co jeszcze? Ja na swojej drodze rozwoju miałem szansę spotkać kilku wybitnie mądrych ludzi, od których na przestrzeni wielu lat udało mi się podpatrzeć kilka wartościowych praktyk. Podane tu trzy sposoby nie są pewnie szczególnie spektakularne, jednak jestem absolutnie przekonany, że mogą być użytecznym narzędziem indywidualnego lub grupowego doskonalenia.
Otwartość na wiedzę i doświadczenia ‒ rozwój wymaga otwartości i ciągłej gotowości do krytycznej weryfikacji posiadanej wiedzy. W drodze do mądrości warto szeroko poszukiwać inspiracji, doświadczając i sprawdzając nowości w trybie badawczym. Zasklepianie się w dogmatach, jedynie słusznych prawdach i mądrościach życiowych zwykle wiedzie do klęski. Ta praktyka nie oznacza jednak ekscytacji każdą zawodową nowiną. Im więcej praktyki w odkrywaniu nowego, tym większa łatwość wstępnej selekcji źródeł.
Regularna analiza działań i wyciąganie wniosków ‒ to wręcz fundament osobistej mądrości. Analiza własnych poczynań daje szansę na pogłębione rozumienie zjawisk i prawdziwych przyczyn uzyskiwanych rezultatów. Obok weryfikacji porażek warto też skupić się na sukcesach. Ten aspekt często pomijamy, ponieważ korzystny wynik nas zadowala. Akceptując zwycięstwo, nieświadomie zakładamy skuteczność obranej strategii, nie doceniając zwykle roli przypadków i szczęśliwych zbiegów okoliczności. To częsty błąd, charakterystyczny nie tylko dla pyszałkowatych ignorantów…
Regularny czas na myślenie ‒ ta praktyka budzi wśród uczestników moich warsztatów najwięcej kontrowersji. Czas na myślenie to dla większości korporacyjnych menedżerów czysta abstrakcja. Rozliczani jesteśmy z działań, aktywności i szybkości. Myślenie mogłoby być odebrane jako lenistwo lub przejaw nieradzenia sobie z wyzwaniami ‒ tego typu opinie słyszę dość często. Jeśli nie znajdziemy jednak czasu na codzienną refleksję, łatwo przegapimy wiele kluczowych zjawisk, przez które wartościowe decyzje i działania ustąpią efektownemu i szybkiemu wożeniu pustych taczek. Myślenie w szerokiej perspektywie ‒ interdyscyplinarne, w dłuższym horyzoncie czasowym czy przez pryzmat właściwej użyteczności ‒ buduje mądrość wynikającą ze zrozumienia. Tak zebrana wiedza to mądrość w czystej postaci.
Pisząc o mądrości, czuję zakłopotanie, bo aby dawać dobre rady i wskazówki, warto być mistrzem w omawianej dziedzinie. W tej materii uznanie własnej mądrości byłoby jednak zaprzeczeniem prezentowanego sensu, dlatego jako amator w drodze do mądrości mocno zachęcam do skorzystania z tej krótkiej inspiracji i własnych wniosków. Mądrość, mimo swej subtelnej natury, daje się zauważyć zarówno przez mędrca, jak i otoczenie. Jej brak również…

ROBERT JASIŃSKI
ekspert przywództwa i mówca inspiracyjno-motywacyjny,
robert@robertjasinski.pl

2017-11-05 14:58 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.