Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Jak NIE zarządzać zespołem

Jak NIE zarządzać zespołem
fot.istockphoto
Firma to organizacja składająca się z zespołu pracowników, którzy mają kluczowy wpływ na uzyskiwane wyniki. Każdy prezes marzy o tym, by jego pracownicy utożsamiali się z firmą, jej misją, wizją oraz wartościami, ponieważ to gwarantuje niewymuszoną pracę i sukces. Ważną rolę odgrywają w tym miejscu kierownicy i dyrektorzy, którzy powinni być szczególnie wrażliwi na potrzeby swoich pracowników i przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni do pełnionej funkcji. Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że przychodzimy do pracy, a odchodzimy od przełożonego, dlatego każdy błąd osoby zarządzającej może wpłynąć na utratę cennego pracownika.

By uchronić się przed takimi sytuacjami, warto poznać najczęstsze błędy popełniane przez szefa, aby je wyeliminować i zarządzać zespołem w taki sposób, by ludzie chcieli z zaangażowaniem pracować każdego dnia i nie musieli przeglądać ofert pracy w każdym wolnym momencie.

NIEZAUWAŻANIE POTRZEB PRACOWNIKÓW
Praca na stanowisku kierowniczym oprócz samego zarządzania zespołem często wiąże się z wieloma innymi zadaniami mającymi na celu zarządzanie strukturą i procesami, by podwładni mogli swobodnie i płynnie wykonywać swoje obowiązki. To kontrola wyników, tworzenie symulacji finansowych, kontakt z kluczowymi osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie firmy i inne poboczne obowiązki mające na celu dbanie o odpowiednie funkcjonowanie działów. Zapracowany szef bardzo rzadko ma czas na to, by spotykać się ze swoim pracownikiem, by porozmawiać o tym, jak mu się pracuje, z jakimi trudnościami się spotyka, czy potrzebuje dodatkowych narzędzi lub po prostu zapytać, co u niego słychać. Często szefowie wykorzystują do komunikacji ze swoimi podwładnymi narzędzie w postaci skrzynki mailowej i wysyłają maile z krótkimi pytaniami kontrolnymi czy nowymi zadaniami do wykonania. To powoduje, że pracownicy mogą odczuwać brak zainteresowania ze strony szefa, co zdecydowanie obniża motywację i prowadzi do poczucia, że nie można polegać na swoim przełożonym.

PŁACĘ, WIĘC WYMAGAM
Zdarza się, że szef, który z reguły codziennie siedzi za biurkiem z niewidzialną karteczką na drzwiach „nie przeszkadzać”, pojawia się u pracowników, kiedy nagle coś nie idzie i wyniki spadają, co jest rzadkością, gdy efekty pracy są zadowalające. Brakuje pochwał i dobrego słowa, a także dodatkowej motywacji w postaci premii lub innej formy podziękowania za osiągnięcie wybitnych wyników. Zdarza się również, że narzędzia motywacyjne stosowane przez szefa są nieadekwatne do oczekiwań podwładnych i wcale nie motywują do pracy, np. wyjazdy integracyjne lub szkolenia dla pracowników, którzy bardzo często zostają po godzinach i narzekają, że mają mało czasu dla rodziny.

ZABURZONA KOMUNIKACJA
Dużym błędem jest komunikacja z przełożonymi tylko lub głównie drogą elektroniczną. Odbiór informacji może być zupełnie inny niż zakładany przez nadawcę. Komunikacja z podwładnym powinna przede wszystkim opierać się na jasno przekazanych zadaniach wraz ze sposobem rozliczania wyników, terminem realizacji czy hierarchią ważności działań. Istotnym błędem jest również zatajanie pewnych informacji, gdyż zarząd wychodzi z założenia, że im mniej pracownik wie, tym lepiej. Takie sytuacje wpływają na spadek zaufania. Podwładni czują się pominięci, a tego typu sytuacjemogą rodzić plotki i nieporozumienia.

BRAK KONSEKWENCJI
Szef powinien dbać o nieskazitelną postawę oraz profesjonalizm, gdyż jest odpowiedzialny za czyny swoje i zespołu. Jeśli zdarza się, że sam jest niekonsekwentny, nie dotrzymuje obietnic, terminów, pomija swoje obowiązki, w efekcie uczy tego samego swoich podwładnych. Sprawia również, że spadają zaangażowanie i efektywność, zwłaszcza jeśli obiecuje prowizje czy podwyżki, a nie dotrzymuje słowa. Oprócz samego rozczarowania i gniewu ze strony podwładnych może spodziewać się braku zaufania i autorytetu.

ZABIJANIE KREATYWNOŚCI
Zdarzają się szefowie, którzy od wielu lat stosują te same procedury i wypracowane schematy funkcjonowania w organizacji, a nowych pracowników szkolą z wdrożonych przed laty technik i procesów, co sprawia, że w firmie nie ma miejsca na nowe pomysły oraz zmiany. Taki schemat zabija kreatywność pracowników, nie rozwija ich, wprzęga w rutynowe działania w sposób bezrefleksyjny i odtwórczy. Na dłuższą metę jest to męczące dla ambitnych osób, które poszukają miejsca, gdzie będą mogły wprowadzać swoje pomysły. Organizacja z kolei stoi w miejscu, ustępując miejsca konkurencji.

NIEUMIEJĘTNE PROWADZENIE ZEBRAŃ
Zebrania z zespołem to moment na podsumowania, wyciąganie wspólnych wniosków, generowanie pomysłów i wprowadzanie usprawnień. Bywa niestety tak, że szef zwołuje zebranie, nie przygotowawszy się wcześniej do niego, nie mając żadnego harmonogramu dotyczącego najważniejszych zagadnień, które powinny zostać poruszone. Skutkiem tego jest omawianie wielu nieistotnych tematów, pomijanie kluczowych zagadnień i przedłużanie się zebrania, które miało trwać określony czas. Brak efektywności i strata czasu zmuszają pracowników do pozostania po godzinach, by nadrobić pracę, której nie wykonali.

MARCIN KOJRO
prezes Support Solutions Sp. z o.o.,
marcin.kojro@reinforce.pl

Bibliografia:
–http://hrstandard.pl/2016/01/21/10-bledow-popelnianych-przez-dobrych-liderow/
–http://inventage.pl/wielka-7-czyli-kilka-bledow-wzarzadzaniu-zespolem/

2017-11-10 14:31 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.