Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Trudni współpracownicy

Trudni współpracownicy
fot.istockphoto
Dzisiejszy pośpiech w życiu i w pracy zawodowej ma często niekorzystny wpływ na efekty podejmowanych działań. Dodatkowym utrudnieniem mogą być także koledzy, szefowie, a nawet członkowie własnego zespołu. Przyczyniają się oni do złej atmosfery pracy, powodują opóźnienia i zmuszają innych do podejmowania dodatkowego wysiłku.

Najprostszym sposobem na poradzenie sobie z taką osobą wydaje się zmiana jej osobowości czy postępowania. Jednak nie da się tego dokonać z dnia na dzień, dobrym więc rozwiązaniem będzie poznanie i opanowanie technik radzenia sobie z trudnym pracownikiem.

TECHNIKI DZIAŁANIA
Cel działania ‒ początek pracy nad trudnymi osobami musimy rozpocząć od ustalenia celu, który jest sednem przedsięwzięcia. Jego brak to jak podróż bez mapy w nieznany teren. Jeżeli zostanie on dobrze zdefiniowany, łatwiej będzie określić drogę postępowania i skupić się na jego osiągnięciu. Tolerancja ‒ osoby, które uważamy za trudne, są całkowicie odmienne od nas samych. Dlatego współpracując z innymi, należy przede wszystkim nauczyć się tolerancji, a osoby szczególnie trudne warto zachęcać, by swoje zachowanie dostosowywały do zmieniających się okoliczności. Takie dopasowanie to krok do wzajemnej akceptacji, zrozumienia i poszanowania, czyli w efekcie do owocnej współpracy. Stanowczość ‒ bycie człowiekiem stanowczym także wobec trudnych współpracowników nie oznacza dominacji nad innymi, czy też odwrotnie ‒ współpracując z osobami stanowczymi, nie należy pozwalać im na to, by nas zdominowały. Stanowczość w zachowaniu to traktowanie wszystkich w jednakowy sposób, ze świadomością własnego prawa do bycia traktowanym na równi z innymi.
Opanowanie emocji ‒ w kontaktach z trudnymi osobami bardzo ważne jest zachowanie spokoju. Będąc poirytowanym lub psychicznie osłabionym, bardzo trudno jest opanować emocje. Dobrą metodą postępowania, gdy faktycznie jest się wytrąconym z równowagi, jest po prostu powstrzymanie się od konwersacji do czasu uspokojenia się. W żadnym razie nie jest to ignorowanie innych, gdyż wiadomo, że spontaniczne wyrażanie emocji nigdy nie prowadziło do szybkiego i efektywnego rozwiązania problemu.
Sprzężenie zwrotne ‒ podstawą komunikacji interpersonalnej jest sprzężenie zwrotne. Jest ono szczególnie istotne, gdyż umożliwia sprawdzenie, czy zostało osiągnięte porozumienie, czyli czy współpracownicy właściwie zrozumieli przekazywaną im informację, np. przez powtórzenie własnymi słowami treści komunikatu. Zastosowanie tej techniki pozwala uniknąć gwałtownej, druzgocącej konfrontacji i wysłuchania niekonstruktywnej krytyki. Jest ona efektywna, gdyż: pozwala nawiązać kontakt, zanim dojdzie do spięcia, nie prowadzi do konfrontacji, dowartościowuje innych, a przede wszystkim tworzy filary efektywnego współdziałania.

NIEPOŻĄDANE ZACHOWANIA
Niepożądane zachowania dotyczą w zasadzie każdego i mogą zdarzyć się w każdej sytuacji w pracy, w domu czy na ulicy. Jednak niektórym zdarzają się one sporadycznie, innym bardzo często, a są to: gniew, milczenie czy szantaż emocjonalny. Te zachowania skutecznie potrafią utrudniać życie. Dotyczą one także, jak ich tu określono, trudnych współpracowników. Gniew ‒ często wynika z nieporozumienia czy frustracji, a ludzie wykorzystują go, gdyż uważają, że nie otrzymają nic, gdy zaniechają jego stosowania. Jest on też wynikiem odczucia braku zainteresowania. Dlatego też w kontaktach z innymi trzeba być uważnym i skupionym i dać to odczuć rozmówcy. Okazywać zrozumienie rozgniewanej osobie, nie usprawiedliwiać swojego działania lub słów. Warto wyjaśnić sporną kwestię i doprowadzić do zgody.
Milczenie ‒ to kolejne z zachowań typowych dla osób trudnych. Są one nadąsane i milczące, zwykle dlatego, by dać znać o swoim złym nastroju. Zachowanie takie może też być wykorzystywane, by jedna strona zauważyła zmartwienie tej drugiej. Najlepszym sposobem postępowania w takim przypadku jest rzeczowe podejście do przedmiotu rozmowy w przyjacielskim klimacie pracy. Jeżeli działania takie nie dają efektów, nie należy pogarszać atmosfery, przejmując milczący sposób bycia, trzeba zachować się normalnie, jakby wszystko szło właściwym torem. Jeżeli okres milczenia trwa, należy rozmówcę przymusić, by powiedział, co jest przyczyną takiego właśnie zachowania.
Szantaż emocjonalny ‒ to popularne narzędzie, przy którego pomocy można próbować zmusić kogoś do spełnienia określonych oczekiwań. Szantażyści grają na cudzych słabościach, jakimi są: poczucie winy czy też chęć zdobycia uznania i popularności. Sposobem na takie postępowanie jest stanowczość. Będąc osobą stanowczą, stajemy się odporni na szantaż emocjonalny, a gdy mamy z nim do czynienia, zdajemy sobie sprawę, że jest on działaniem nieuczciwym i niegodnym człowieka dorosłego i mamy prawo traktować takiego pracownika obojętnie. Napięcie, które spowodowane jest szantażem emocjonalnym, można też rozładować żartobliwie, co z pewnością zaskoczy rozmówcę.

TYPY TRUDNE
Znając już możliwości i zasady radzenia sobie z trudnymi współpracownikami, warto zapoznać się z krótkimi charakterystykami kilku z nich oraz metodami radzenia sobie z nimi.
1. Niekomunikatywny – z natury małomówny, jego styl bycia wydaje się lekceważący. Aby poradzić sobie z taką osobą, należy zadawać jej wiele pytań, by ośmielić ją do mówienia, najlepiej gdy będą to pytania otwarte, na które nie da się odpowiadać „tak” lub „nie”.
2. Samotnik – jest szczęśliwy, pracując w odosobnieniu, najlepiej za zamkniętymi drzwiami. Nie potrzebuje grupy, by efektywnie pracować. Czując presję, jeszcze bardziej zamyka się w sobie. Dobre efekty przynosi uszanowanie odrębności samotnika i przydzielenie mu zadań, które nie wymagają kontaktów z dużą liczbą osób, np. kontakty przez telefon.
3. Rywalizujący – rywalizacja w zespole przynosi pozytywne efekty, gdy przebiega na przyjacielskich zasadach. Jednak gdy jest to już „wyścig szczurów”, wpływa on na zespół destrukcyjnie i demoralizująco. Najważniejsze jest, by zespół koncentrował się na zadaniach, a nie na sobie, aby rywalizacja była jawna, a nie ukryta. Osobie ze skłonnościami do nadmiernej rywalizacji należy przydzielić zadania niezależne, niewymagające współpracy z całym zespołem, wówczas unikniemy rywalizacji.
4. Manipulator – nie pozostawia śladów swojego działania, by nie można było udowodnić mu manipulacji. Jeśli postawimy zarzut manipulacji takiej osobie, z pewnością zaprzeczy. Jeśli stworzymy wrażenie, że chcemy pomóc takiej osobie, jest szansa, że będzie ona skłonna zbliżyć się do współpracownika, a wtedy łatwiej jest poznać zasady manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi.
5. Agresor ‒ wprowadza w zespole atmosferę niepokoju. Najważniejsze dla niego jest uznanie otoczenia, dlatego by je sobie zapewnić, wyznaje zasadę szybkiego działania i ataku, by zyskać przewagę. Tę skłonność do agresji może zmniejszyć konieczność współpracy z zespołem, i to w tempie przez ten zespół narzuconym. W takim przypadku także odpowiedni system motywacyjny winien zaspokoić u agresora potrzebę uznania i dążenia do podporządkowania sobie innych.

MARIA WAWRZYNIAK
manager HR, trener, coach, Profit,
maria.wawrzyniak1@wp.pl

2017-11-10 14:34 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.