Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Relacje szkoleniowe

Relacje szkoleniowe
fot.istockphoto
Pierwsze spotkanie z grupą szkoleniową to bardzo ważny moment, zarówno jeśli chodzi o zrobienie dobrego wrażenia jako trener, jak i o przekonanie jej uczestników do siebie na tyle, by mogli się otworzyć na dialog. Dzięki temu będą z odpowiednim zaangażowaniem brać udział w określonych modułach szkoleniowych.

Uzyskanie akceptacji i szacunku ze strony słuchaczy, co pozwala na zbudowanie właściwej relacji, następuje jako wypadkowa pewnych działań i zachowań osoby prowadzącej szkolenie. Od trenera zależy bowiem przebieg szkolenia, co wpływa na zachowanie uczestników oraz na efekt spotkania. W trakcie szkolenia należy zatem stworzyć środowisko inspirujące do rozwoju jednostek oraz odpowiednio nim zarządzać, pamiętając jednocześnie o kluczowych elementach wpływających na budowanie relacji z uczestnikami szkolenia.

NAWIĄZANIE KONTAKTU Z GRUPĄ
Kontakt trenera z grupą zaczyna się już w momencie przekraczania progu pomieszczenia, w którym odbywa się szkolenie, przez pierwszych jego uczestników. Osoba, która prowadzi szkolenie, powinna się znaleźć w tym pomieszczeniu jeszcze przed pierwszymi gośćmi, by tym samym móc osobiście przywitać każdą osobę i nawiązać z nią rozmowę. Istotną kwestią jest ubiór dobrany do poszczególnych szkoleń i naturalność oraz szczerość płynąca ze strony trenera. Fałsz i nieszczerość można w łatwy sposób wykryć, dlatego rolą szkoleniowca, który chce uzyskać wiarygodność w oczach innych osób, jest bycie sobą podczas rozmowy i pokazanie prawdziwego zainteresowania nowo poznaną osobą.
Kluczowym elementem jest także zadbanie o odpowiednią przestrzeń dla audytorium, by składający się na nie słuchacze mogli bliżej się ze sobą poznać i przełamać lody (co pozwoli im się poczuć swobodniej i bezpieczniej), a także wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami w kwestiach dotyczących przedmiotu szkolenia. Jest to świetny moment na obserwacje ze strony prowadzącego, który może dzięki temu rozpoznać typy psychologiczne konkretnych osób i tym samym ułatwić sobie kontakt oraz dotarcie do jednostek podczas szkolenia.
Tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi i efektywnej pracy w przyjaznych warunkach, należy pamiętać o kontrakcie zawieranym przez prowadzącego wspólnie z uczestnikami szkolenia. Na taki kontrakt składają się zasady, które pozwolą poczuć się im komfortowo, gdyż jasno zostaną wówczas określone reguły zachowań i ramy szkolenia. Warto jest poprosić także o propozycje takich reguł uczestników szkolenia. Im więcej reguł wyjdzie bowiem od samych uczestników, tym bardziej będą oni skłonni do ich późniejszego przestrzegania. Jest to narzędzie, które pozwala na uniknięcie wielu niezręcznych sytuacji w trakcie szkolenia i pozwala na dyplomatyczne odwołanie się do ustaleń, gdy ktoś nie stosuje określonych wytycznych.
Trener, który już na samym początku chce zintegrować ze sobą zespół, może śmiało zaproponować tzw. lodołamacz, czyli zabawę lub łamigłówkę, która jeszcze bardziej zbliży do siebie uczestników. Kluczem jest dopasowanie zabawy do konkretnego audytorium, by osiągnąć zamierzone cele, a nie przyczynić się do wycofania uczestników i zamknięcia się ich na zmianę, co wprowadzi wśród nich pewien dyskomfort. Na tym etapie wytworzenie odpowiedniej atmosfery decyduje o podniesieniu poziomu skuteczności i efektywności pracy z uczestnikami szkolenia. Szacunek, otwartość i życzliwość zmniejszają opór. Jednocześnie zwiększa się przy tym chęć dzielenia się własnym doświadczeniem i pomysłami, a w konsekwencji praca z uczestnikami staje się bardziej zespołowa i wydajna.

PRACA ROZWOJOWA
Budowanie relacji z grupą nie będzie wystarczające tylko na samym początku szkolenia. To proces, który trwa przez cały czas przebywania trenera z uczestnikami w jednej sali. Trener powinien być uważny i skupiony na audytorium, obserwując uczestników szkolenia i zachęcając ich do wypowiedzi, przy jednoczesnym okazywaniu szacunku (np. akceptując odmienne zdanie lub teorię), a także poprzez dopasowanie słownictwa do odbiorców czy reagowanie na ich potrzeby i zachowania. Istotnym elementem jest również udzielanie informacji zwrotnych, z naciskiem na elementy wzmacniające i umiejętne sugestie co do usprawniania określonych procesów.
Dobrym momentem do podtrzymania relacji z uczestnikami jest przerwa kawowa, podczas której nadarza się okazja do luźnej rozmowy, wymienienia się wizytówkami oraz sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku po obu stronach. Nic bardziej nie zbliża do siebie ludzi, jak wspólnie przeżywane pozytywne emocje. W tym miejscu również trener może się wykazać poprzez wprowadzenie uczestników w emocjonalne doświadczenie, pozwalające odkryć siebie i swoje mocne strony.
By trener wzbudzał szacunek, był autorytetem i mógł osiągnąć zamierzone efekty szkoleniowe, nie wystarczy być miłym i dbać o relacje. Najważniejsze to być wiarygodnym, dzielić się wiedzą specjalistyczną przepracowaną na wiele sposobów i popierać ją przykładami z życia. Ważne, by trener zdawał sobie sprawę, że na sali szkoleniowej najważniejsi są uczestnicy, a nie on. To do audytorium należy dopasować tempo działań, powtórzeń materiału, ćwiczeń rozwojowych, czy chociażby godziny przerw, co pozwala zadbać o podstawowe potrzeby uczestników. To wszystko wpływa na zaufanie i wiarę odbiorców szkolenia w intencje i w racje trenera.

DOROTA GRABOWSKA
kierownik sekcji szkoleń i rozwoju Grupa Prawna Goldwin S.A.,
dorota.grabowska@gpgoldwin.pl

2017-11-22 09:13 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.