Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Twórczość a sukces w biznesie

Twórczość a sukces w biznesie
fot.istockphoto
O twórczości w kontekście biznesowym mówi się już od wielu lat, jednak wciąż pojęcie to wydaje się dla wielu tematem pobocznym w świetle problemów, takich jak zwiększenie efektywności, produktywności czy znalezienie nowych rynków zbytu.

A jednak ogromne znaczenie kreatywności w biznesie podkreśla obszerna literatura. Już w 1991 r. Simon Majaro (Majaro, 1991) w swoich badaniach dochodzi do wniosku, że „zwiększenie twórczości może zapewnić przedsiębiorstwu konkurencyjność”. Dwa lata później Porter i Novello zdecydowali się zasponsorować badania prowadzone wśród 100 przedstawicieli kadry zarządzającej magazynu „Forbes 500” (za: Proctor, 2002). Wykazały one, że za jeden z podstawowych atutów gwarantujących sukces w biznesie ludzie uważają twórczość. Mamy mnóstwo przykładów wprowadzania kultury organizacyjnej opartej na kreatywności – zaczynając od Pixar Animations czy Facebooka, a kończąc na małych lokalnych, wspaniale prosperujących firmach. A zatem dlaczego tak rzadko dostrzegamy potrzebę rozwoju umiejętności twórczych naszych pracowników? Dlaczego znacznie więcej pieniędzy jesteśmy w stanie wydać na szkolenia podnoszące kwalifikacje niż na warsztaty uczące kreatywności? Jak wiele mogłyby zyskać przedsiębiorstwa, które poświęciłyby większą uwagę kreatywności przejawianej przez pracowników?
„Zdaniem licznych komentatorów, jeśli dana organizacja zamierza osiągnąć konkurencyjną pozycję, niezbędnym krokiem jest rozszerzenie twórczych działań personelu” (Oldman, Cummings, 1996). Prawdą wydaje się być nieco paradoksalne stwierdzenie, że każdy biznes jest jednocześnie specyficzny i analogiczny. Przed różnymi problemami stoi co prawda firma zajmująca się sprzedażą obuwia oraz rodzimy biznes spedycyjny, wszyscy jednak szukają sposobu na to, by zwiększyć konkurencyjność, znaleźć pewny rynek zbytu, uczciwych pracowników, redukować koszty i powiększać zyski. To jednak dopiero początek. Z każdym rokiem konkurencji przybywa i wytwarza ona coraz lepsze pomysły, wciąż rośnie liczba problemów, które nie mają gotowych rozwiązań lub nie posiadają ich wcale. Twórcze reagowanie na pojawiające się problemy wydaje się jedynym sposobem na utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku. W jaki sposób twórcze myślenie można wykorzystać w zarządzaniu? Miejsce na kreatywność w biznesie znajdziemy wszędzie tam, gdzie chcemy, by coś zostało zrobione lepiej, bardziej profesjonalnie lub z większym zyskiem. Kreatywni menedżerowie i pracownicy z entuzjazmem będą szukać odpowiedzi na to, w jaki sposób zwiększyć atrakcyjność produktu, znaleźć nowe, przynoszące zyski możliwości czy w jaki sposób pozyskać i zatrzymać w przedsiębiorstwie wykwalifikowany personel. Osobom kreatywnym możemy powierzyć wymyślanie lepszych sposobów marketingu, poszukiwanie nowych dróg rozwoju oraz projektowanie nowych technologii.
Budowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na kreatywności nie jest jednak łatwe. Choć warsztaty twórczości przeprowadzone wśród kadry zarządzającej mogą przynieść wiele korzyści, to jednak utrzymanie wysokiego stopnia twórczości może się okazać niemożliwe bez zmiany ogólnego paradygmatu firmy. Kreowanie kultury organizacyjnej, która wysoko ceni twórcze pomysły i rozwiązania, niesie ze sobą również akceptację tego, że ludzie mogą popełniać błędy, a środowisko pracy, w którym każdy błąd jest karany, a podejmowanie inicjatywy nie niesie za sobą żadnej gratyfikacji, to niestety ciągle realia wielu miejsc pracy w Polsce. Decyzja na zmianę tego paradygmatu nie bez powodu jest niezwykle trudna i wymaga nieprzeciętnej odwagi i otwartości umysłu.
Tą właśnie odwagą i otwartością wykazał się w roku 1980 sir Colin Marshall, przyczyniając się do rozwoju linii British Airways. Jego program marketingu wewnętrznego, mający na celu zwiększenie satysfakcji klientów z oferowanych przez firmę usług, opierał się na założeniu, że pracownicy będą lepiej traktować pasażerów, jeśli sami będą lepiej traktowani. Zorganizowano specjalne spotkania i seminaria, których celem było skoncentrowanie się na zagadnieniu stosunków między pracownikami a ich współpracownikami, szefami, a nawet rodzinami. Wszystkie podjęte działania przyczyniły się do znaczącego wzrostu morale pracowników oraz polepszenia ich stosunków z klientami. Było również początkiem wielu ważnych zmian w organizacji pracy na lotnikach British Airways, których pomysłodawcami byli sami pracownicy.
Trudno nie doceniać znaczenia kreatywności w prowadzeniu biznesu i rozwoju firmy. Twórczy menedżer jest na miarę złota, generuje nowe pomysły, odznacza się entuzjazmem i zaraża nim swoich pracowników. A zatem czy w procesie rekrutacji zdarza nam się sprawdzać poziom kreatywności kandydatów? Jak bardzo cenimy zgłaszane przez pracowników pomysły? I w jaki sposób zachęcamy ich do tego, by podejmowali nowe inicjatywy i testowali nowe projekty? Są to jedne z pytań, które powinien sobie zadać każdy przedsiębiorca szukający sposób na zwiększenie kreatywności swojego zespołu. Bibliografia: - Majaro, S. (1991). The Creative Marketeer. London, Butterworth Heinemann. - Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. byli sami pracownicy.

KAROLINA GINALSKA
psycholog, konsultant Harrison Assessments, współzałożyciel Idealab,
kontakt@idealab.be

2017-11-23 09:55 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.