Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Szkolenia z kompetencji społecznych

Szkolenia z kompetencji społecznych
fot.istockphoto
Ma pani bardzo wysokie kwalifikacje, ale nie ma pani doświadczenia w twardym biznesie – usłyszała kandydatka na stanowisko szefa produktu marketingu w dużej międzynarodowej firmie. Pomimo posiadanych dwóch dyplomów magistra i ukończonych dwóch kierunków studiów podyplomowych, w tym międzynarodowego Executive MBA, przyjęła wolne stanowisko asystentki działu marketingu, bo wiedziała, że ma potencjał. Po pięciu latach została prezesem firmy.

W piątej części mojego cyklu Holistyczna Akademia Pracownika, dotyczącej zarządzania zmianą, poruszałam kwestię świata permanentnej zmiany VUCA. Przeobrażenia technologiczne, globalizacja, zmienne środowisko kulturowe, rewolucja pokoleniowa, zmiany konkurencyjne i legislacyjne, jednym słowem zmienność i złożoność współczesnego życia stawiają przed pracownikiem nowe wyzwania. Coraz częściej liczy się bardziej potencjał człowieka, czyli jego zdolność dostosowania się do coraz bardziej złożonych okoliczności, zadań i ról, niż jego zawodowe kwalifikacje i doświadczenie.
Kompetencje i umiejętności oraz inteligencja IQ, rozumiana jako zdolności analityczne, werbalne, matematyczne i logiczne, nie wystarczają, by odnieść sukces w dzisiejszym świecie. Kompetencją przyszłości jest inteligencja emocjonalna EQ. Elastyczność, otwartość na różnorodność, spójność oraz poczucie odpowiedzialności za jakość różnych aspektów życia swojego i podwładnych stanowią podstawę nowego przywództwa transformacyjnego. Pracownik uczący się, zdobywający nowe umiejętności i otwarty na wymianę informacji zastępuje pracownika wiedzy.

NOWY BENEFIT – KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Powszechna staje się dyskusja na temat trudności z pozyskiwaniem talentów z rynku i z utrzymaniem ich w organizacji. A wydaje się, że wielu pracodawców widzi zaledwie wierzchołek góry lodowej. Jest to wyzwanie, które wiąże się nie tylko z brakiem podaży na rynku pracy. Globalizacja zmuszająca firmy do ekspansji poza rodzime rynki, niepokojące wskaźniki demograficzne (według których za trzy lata liczba ludzi w wieku emerytalnym będzie większa niż w wieku produkcyjnym, a odsetek osób w wieku idealnym na menedżera najwyższego szczebla, tj. 35–44 lata, drastycznie spadnie) oraz brak programów rozwoju dla menedżerów zapewniających wewnętrzną sukcesję w przedsiębiorstwach mogą budzić obawy co do możliwości pozyskiwania przez organizacje przyszłych liderów.
Dodatkowo na kondycję firm wpływa przewlekły stres w miejscu pracy, który staje się współczesną epidemią. Koszty leczenia jego skutków rosną lawinowo. Żeby skutecznie przeciwdziałać przyczynie wypalenia, organizacje powinny zwrócić uwagę na systemowe rozwiązania i różnego rodzaju świadczenia, które zwiększają poczucie komfortu w miejscu pracy. Profilaktyka i kultura zdrowia mogą w znaczący sposób wpłynąć na zwiększanie wartości firmy i jej przewagi rynkowej.

HOLISTYCZNA POLITYKA ZDROWIA
Benefity pracownicze rozumiane jako dodatkowe czynniki motywacyjne, które kiedyś były luksusem, dzisiaj są normą. Można podzielić je na benefity lojalnościowe, takie jak: „przykorporacyjne” żłobki i przedszkola, telefon służbowy, samochód, szkolenia i kursy zawodowe, kursy językowe, bilety na wydarzenia kulturalne oraz benefity dbające o kondycję i zdrowie fizyczne pracowników: prywatne ubezpieczenia medyczne, karty sportowe, zdrowe menu w stołówkach pracowniczych.
Wpisują się one w politykę zdrowia organizacji. By jednak można powiedzieć o kulturze zdrowia w ujęciu holistycznym, należałoby uzupełnić istniejącą pulę benefitów o jeszcze jeden: który byłby prewencją przeciw stresowi i wypaleniu zawodowemu i pobudzałby wśród pracowników ów „potencjał”, będący głównym składnikiem współczesnej success story.
Rozwój kompetencji miękkich w organizacji, które powinny być nazywane kompetencjami społecznymi, takich jak komunikacja interpersonalna, psychologia zmiany i zarządzanie emocjami, budowanie silnej marki osobistej opartej na zdrowym poczuciu własnej wartości, może mieć ogromny wpływ na jakość życia i poprawę samopoczucia pracowników.
Szkolenia – oczywiście pod warunkiem, że będą najwyższej jakości, w przystępnej cenie, by móc objąć ich zasięgiem jak największą liczbę pracowników – powinny uczyć zaangażowania, czyli umiejętności odwoływania się nie tylko do logiki, lecz także do emocji, budowania więzi, determinacji w dążeniu do trudnych celów, właściwej motywacji do samodoskonalenia się opartej na wartościach. Ludzie powinni dostać odpowiednie narzędzia, by mieć odwagę podejmować trudne wyzwania, czyli takie, które uczą i rozwijają, oraz by chcieć działać i popełniać błędy, a nie unikać porażki i biernie, ale bezpiecznie czekać, co zrobią inni.
W wielu organizacjach fundusze na szkolenia miękkie są przeznaczone dla kadry minimum średniego szczebla. Tzw. first managerów zostawia się samym sobie. A wiadomo, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Holistyczna akademia kompetencji społecznych byłaby świetną okazją do zweryfikowania potencjału pracowników i stworzenia sukcesji wewnętrznych. Jest to szansa dla tych, którzy pokażą już na początku kariery na starcie: motywację do samodoskonalenia się, do osiągania trudnych celów, ciekawość świata, przenikliwość, zaangażowanie w pracę i w relacje z ludźmi, pokorę, która stawia dobro grupy ponad własne interesy.
Wielu menedżerów ma świadomość własnych braków w przygotowaniu do przejęcia roli lidera. I nie chodzi tu o inteligencję, doświadczenie, dokonania i kompetencje. Holistyczna akademia, jako benefit pracowniczy, byłaby z jednej strony szansą na rozwój puli przyszłych liderów, z drugiej panaceum na zmęczenie i wypalenie organizacji już u źródeł.

MAGDALENA MALICKA
praktyk biznesu, trener rozwoju osobistego, master business & life coach, wykładowca Akadeamii Leona Koźmińskiego, szef programowy Studia Komunikacji Rozwoju i Zmiany,
biuro@magdalenamalicka.pl

2017-12-06 08:31 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.