Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Wiedza to nasz benefit

Wiedza to nasz benefit
fot. mat. własne
Jeszcze dwa lata temu połowa czytelników „Benefitu” przyznała, że sięga po miesięcznik, bo i tak go dostaje. Z najnowszych badań czytelnictwa wynika, że dziś co trzeci respondent czyta „Benefit”, ponieważ uważa, że prezentowane treści pozwalają mu się dokształcić, a także są użyteczne w jego pracy. Opinie naszych czytelników są dla nas niezwykle ważne, ponieważ pomagają nam wyznaczać kierunek zmian – na lepsze.

Badanie satysfakcji z miesięcznika „Benefit” wśród naszych czytelników przeprowadziła firma Ipsos Loyalty w październiku bieżącego roku. Ostatni wywiad odbył się dwa lata temu. Badaliśmy wówczas podobne obszary i dzięki porównaniu obecnych i poprzednich wyników dostrzegamy wyraźny progres. Głównym celem ankiety było poznanie poziomu zadowolenia z miesięcznika, pozycjonowanie pisma na tle konkurencji, określenie mocnych i słabych stron oraz profilu naszego czytelnika. Zarówno znajomość, jak i czytelnictwo miesięcznika „Benefit” wzrosły w stosunku do poprzedniego pomiaru. W tym roku aż ⅔ respondentów spontanicznie wskazało miesięcznik „Benefit” wśród znanych sobie czasopism skierowanych do pracowników działu kadr i HR – to wzrost aż o 22 punkty procentowe w stosunku do roku 2015. Wyraźny wzrost odnotowaliśmy także w prenumeracie – dziś 86 proc. czytelników prenumeruje nasz tytuł, dwa lata temu robiła to zaledwie ⅓ z nich. Blisko połowa prenumeruje go od ponad dwóch lat.
Ciekawe, że w dobie internetu i mediów elektronicznych nasi czytelnicy pozostają wierni papierowej wersji miesięcznika. W tej formie najchętniej czyta go aż 93 proc. prenumeratorów, to o 11 proc. więcej niż dwa lata temu. Być może wynika to z faktu, że najchętniej czytany jest w domu – robi to aż 45 proc. prenumeratorów. Już ponad połowa czytelników, bo 54 proc., czyta każde wydanie. W stosunku do poprzedniego pomiaru odsetek czytających wszystkie artykuły wzrósł aż trzykrotnie – z 3 do 10 proc.

2_prezentacja.jpg

SIĘGAJĄ PO MIESIĘCZNIK, BO…
Aż dla 84 proc. respondentów miesięcznik „Benefit” jest przydatny w pracy – jest to wzrost ocen o blisko 20 p.p. w stosunku do poprzedniego pomiaru. Warto przypomnieć, że przed sześcioma laty, gdy miesięcznik powstawał, to właśnie edukacyjny charakter pisma był jego głównym celem. Dziś badania potwierdzają, że udało nam się ten cel osiągnąć.
Czytelnicy na tyle doceniają wartość merytoryczną „Benefitu”, że wyraźnie wzrosła chęć do otrzymywania go nawet w przypadku, gdyby był płatny – już blisko połowa, bo 46 proc., wyraziła taką chęć, dwa lata temu ta grupa stanowiła 31 proc.

3_prezentacja.jpg

4_prezentacja.jpg


DOBRZE SIĘ GO CZYTA
Podobnie jak w roku 2015, respondenci w przeważającej mierze pozytywnie oceniają miesięcznik „Benefit”. Wzrósł jednak odsetek zdecydowanie pozytywnych ocen – odpowiedzi te przekroczyły w tym roku 50 proc. wszystkich wskazań, to wzrost o 20 proc., który w szczególności widoczny był wśród pracowników spoza działów HR i kadr.
Aż 38 proc. czytelników nic by nie zmieniło w naszym periodyku. Wśród mocnych stron wymieniają: częstotliwość ukazywania się, szatę graficzną, atrakcyjność okładek, prezentację treści oraz zawartość merytoryczną. Przyznają, że miesięcznik dobrze się czyta, jest ciekawy, inspiruje i poszerza wiedzę. Wśród tematów podejmowanych na naszych łamach największą popularnością wśród pracowników działów HR i kadr cieszą się te związane z motywacją, rozwojem, rekrutacją oraz artykuły prawne. Pracownicy pozostałych działów doceniają tematykę związaną z rozwojem kompetencji miękkich. Natomiast chętnie widzieliby więcej infografik i graficznych elementów.
Wśród badanych to miesięcznik „Benefit” jest zdecydowanie najczęściej czytany. Co więcej, w porównaniu do innych magazynów miesięcznik oceniony został jako czasopismo najbardziej atrakcyjne. W stosunku do poprzedniego badania ta ocena wzrosła o 7 p.p. W ramach tego wzrostu podwoiła się grupa osób deklarujących, że miesięcznik jest zdecydowanie ciekawszy niż inne dostępne na rynku. Wzrost dotyczył przede wszystkim pracowników spoza działu HR i kadr.
Miesięcznik „Benefit” czytają głównie kobiety, które stanowią 74 proc. prenumeratorów, większość w wieku od 30 do 50 lat. To najczęściej pracownicy z branż: przemysł, produkcja, handel, usługi, doradztwo, consulting. 

KATARZYNA PATALAN
redaktor naczelna miesięcznika„Benefit”,
k.patalan@miesiecznik-benefit.pl

Źródło: Badanie satysfakcji z miesięcznika „Benefit”, raport z badania ilościowego, październik 2017, Ipsos Loyalty, badanie zostało przeprowadzone na grupie losowo wybranych 250 osób otrzymujących miesięcznik „Benefit”.


2017-12-11 08:58 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.