Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Zaangażowanie w dół

Zaangażowanie w dół
fot.istockphoto
Wyniki tegorocznego badania zaangażowania przeprowadzonego przez Aon Hewitt pokazują, że aż 52 proc. polskich pracowników nie czuje się zaangażowanych w swoją pracę. W stosunku do ubiegłego roku grupa ta zwiększyła się o 3 proc. (49 proc. w 2016 r.). Mimo pozytywnych nastrojów w gospodarce i najniższego od lat w naszym kraju bezrobocia widać, że pracownicy w Polsce i Europie reagują w odmienny sposób – podczas gdy zaangażowanie w Europie rośnie (o 4 p.p. w stosunku do 2016 r.), w Polsce spada – różnica ta wynosi już 7 p.p.

Pracownicy w Europie i Polsce ciągle działają jeszcze na nieco innym rynku pracy – w naszym kraju cały czas mamy poczucie że jesteśmy na tzw. dorobku. Czujemy jednak, że rynek się rozwija, oczekujemy zatem od pracodawcy więcej w każdej dziedzinie życia zawodowego, także w sferze wynagrodzeń. Rynek pracownika umożliwia szukanie nowych możliwości, tak by rozwijać się zawodowo i poprawiać sobie komfort życia. W tym samym czasie pracodawcy skarżą się, że nie mogą znaleźć odpowiednich pracowników, czego wynikiem jest ciągła rotacja zatrudnionych. Co z tym zrobić?

MARKA PRACODAWCY
Mimo bezprecedensowych wydatków przeznaczonych na employer branding i wzmacniane wizerunku firmy jako pracodawcy tegoroczne badanie pokazało smutną prawdę ‒ tylko połowa badanych wskazała, że firmy, w której pracują, cieszą się dobrą opinią. To o 6 p.p. mniej w stosunku do ubiegłego roku. 62 proc. respondentów uważa, że w ich firmach pracodawcy nie dotrzymują obietnic składanych pracownikom. Dodatkowo jedynie 35 proc. badanych jest zdania, że ich firma jest postrzegana jako jedno z najlepszych miejsc pracy dla osób o podobnych umiejętnościach i doświadczeniu jak ich własne. Pracodawcy powinni przemyśleć swoją propozycjęwartości dla pracowników (tzw. EVP – employee value proposition), zastanowić się, co chcą zaoferować pracownikom, co jest ich aktualną siłą, czyli marką, i co może być wartością dla pracowników, których chcą pozyskać i zatrzymać. Kolejnym krokiem powinno być upewnienie się, że propozycja ta jest atrakcyjna i dostrzegalna dla obecnych pracowników firmy, a jej aktywna promocja na zewnętrznym rynku pracy powinna być realizowana dopiero na ostatnim etapie.

WYNAGRODZENIE
Polacy nie są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń. I nie mówimy tu tylko o samej wysokości wynagrodzenia. Aż 74 proc. respondentów uznało, że ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do ich wkładu w wykonywaną pracę. Wyniki badania pokazały, że pracowników, którzy czują się doceniani przez swojego szefa, także w sposób pozafinansowy, mamy w Polsce jedynie 43 proc., o 5 p.p. mniej niż rok temu. Z badania wynika, że dla pracowników coraz istotniejsze są niematerialne aspekty związane z pracą w konkretnej organizacji – np. dotyczące kultury organizacyjnej, zaangażowania społecznego czy elastycznych godzin pracy. Trzeba pamiętać, że karnety na basen, fitness czy do centrów medycznych nie robią już na pracownikach wrażenia. To już nie benefit od pracodawcy i karta przetargowa w rekrutacji, a podstawowy wymóg kandydatów do pracy.

DZIEL SIĘ SUKCESAMI
Poczucie sensu wykonywanej pracy i poczucie wpływu to fundamenty zaangażowania. Ogromną rolę w ich budowaniu odgrywa zaufanie pracowników, poczucie, że ich wysiłek będzie miał realne przełożenie na wyniki firmy, a sukces organizacji będzie też ich sukcesem. Tymczasem wśród polskich pracowników spada przekonanie, że zarządy firm dzielą się swoimi sukcesami z pracownikami. 63 proc. badanych wskazało, że dobre wyniki finansowe firmy, w której pracują, nie przekładają się na dodatkowe korzyści dla zespołu. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 58 proc., czyli odnotowaliśmy pięcioprocentowy spadek. Pracodawcy otrzymują jasny sygnał – pracownicy chcą uczestniczyć w sukcesach firmy i oczekują, że organizacja będzie dzieliła się z nimi dobrymi wynikami finansowymi. Połowa polskich pracowników z przebadanych firm nie dostrzega, by przełożony zauważał i doceniał wkład oraz osiągnięcia zawodowe zespołu. Najlepsi pracodawcy potrafią wynagrodzić dobrą pracę i pozytywne wyniki zarówno pieniężnie, jak i pozafinansowo. Dzięki temu 67 proc. badanych czuje się docenionych i ma poczucie sensu swojej pracy, a co za tym idzie chętniej angażuje się w wykonywane obowiązki.

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU
Istnieje bardzo duża korelacja pomiędzy zaangażowaniem przełożonych a zaangażowaniem ich pracowników. Poziom zaangażowania menedżerów wyjaśnia aż w 59 proc. poziom zaangażowania ich zespołów. Innymi słowy – bez zaangażowania szefa nie będzie zaangażowania pracownika. Spójrzmy zatem, czego potrzebują nasi menedżerowie? Jeśli umożliwimy im efektywną pracę i zadbamy o ich zaangażowanie – oni pociągną swoich pracowników. Menedżer nie ma lekko. Z jednej strony musi sprostać wyznaczonym przez zarząd celom, z drugiej – oczekiwaniom ze strony pracowników. Zajmując pozycję „pośrodku”, są coraz bardziej osamotnieni w swojej misji. Tylko 33 proc. menedżerów uważa, że procesy i procedury obowiązujące w firmie pozwalają im efektywnie pracować. To aż o 9 p.p. mniej niż w roku ubiegłym, kiedy pozytywną odpowiedź wskazało 42 proc. kierowników. Menedżerowie narzekają również na brak efektywnej współpracy między jednostkami w organizacji. Taką odpowiedź wskazało 68 proc. respondentów. Natomiast 65 proc. uważa, że nie jest wynagradzana adekwatnie do wkładu pracy.

CIĄGLE SŁUCHAJ
Budować zaangażowanie zespołu trzeba cały czas, a nie tylko raz w roku. Słuchajmy swoich pracowników. Powinniśmy dokonywać ciągłych pomiarów, aby wiedzieć, na czym stoimy, na każdym etapie życia pracownika w organizacji. Jak się czują nowo przyjęci pracownicy? Czy uzyskali odpowiednie wsparcie i mają wszystko, co jest potrzebne do efektywnej pracy? Co pracownicy myślą o nowej strategii firmy, czy w nią wierzą? Czy proces oceny rocznej przebiegł w opinii pracowników sprawiedliwie i pomoże im w realizacji celów? Co myślą ci, którzy zdecydowali się odejść z firmy? W ramach najnowszych trendów organizacje zachęcane są do działania zgodnie z dewizą „najlepsi z najlepszych”. Rosnące oczekiwania pracowników, a także większe tempo prowadzenia biznesu sprawiają, że pracodawcy są zmuszeni całkowicie zmienić podejście do utrzymania zaangażowania pracownika. Tymczasem badania pokazują, że nawet jeśli pracodawca ma świadomość, że podstawą zaangażowania jest częsta komunikacja, to jedynie 11 proc. pracodawców przeprowadza ankiety wśród swoich pracowników częściej niż raz w roku, a ponad 25 proc. pracodawców przeprowadza badania tylko co dwa lata lub nawet rzadziej. Wielu prezesów zgodnie twierdzi, że pracownicy to najcenniejsza wartość ich firmy. Tylko jeśli to prawda, to czy liderzy i menedżerowie organizacji nie powinni z nimi rozmawiać, a także wysłuchać ich opinii częściej niż raz w roku?

WSPIERAJ ROZWÓJ
55 proc. respondentów uważa, że przełożony nie wspiera ich rozwoju w firmie. Badanie pokazuje, że u najlepszych pracodawców wynik przedstawia się zupełnie inaczej – 63 proc. pracowników ma poczucie wsparcia u swojego szefa, który daje jasne wskazówki, w jaki sposób rozwijać umiejętności i kompetencje.

DAWAJ WPŁYW Czy pracodawcy dostatecznie motywują swoich pracowników, dając im przestrzeń do tego, by mogli wykorzystywać swój naturalny potencjał? Wyniki badania pokazują, że 52 proc. przełożonych staje na wysokości zadania i zachęca zespół do wnoszenia pomysłów i sugestii związanych z pracą. A co mówią pracownicy z najbardziej zaangażowanych organizacji? Pozytywną odpowiedź w tym zakresie wskazało tu aż 70 proc. respondentów.

MAGDALENA WARZYBOK
Talent Director w Aon Hewitt,
magdalena.warzybok@aonhewitt.com

Badanie dotyczące zaangażowania polskich pracowników przeprowadzone zostało na grupie blisko 72 tysięcy respondentów z polskich 119 firm.

2017-12-15 14:24 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.