Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Zespoły wielokulturowe

Zespoły wielokulturowe
fot.istockphoto
Organizacja XXI w. to organizacja globalna, zatrudniająca pracowników z różnych zakątków świata. By odnieść sukces, musi posiadać zdolność dostosowania się, w szczególności do różnorodności obyczajowej, językowej oraz zmiennego otoczenia. Takie środowisko biznesowe sprzyja powstawaniu zespołów wielokulturowych. Zarządzanie nimi stwarza nowe wyzwania, które nie pojawiały się w organizacjach homogenicznych.

Obserwując organizacje globalne, można zauważyć, iż skuteczność ich wielokulturowych zespołów w zmiennym otoczeniu gospodarczym może być większa lub mniejsza, ale z pewnością koegzystencja różnych kultur wywiera duży wpływ na działanie takich zespołów, w szczególności na: zasady współpracy, proces komunikacji czy też rozwiązywanie konfliktów.

ZALETY WIELOKULTUROWOŚCI
Różnorodność kulturowa zespołów daje ich członkom oraz kadrze zarządzającej możliwość poznania i zrozumienia odmiennych kultur, co rozwija nie tylko świadomość ich istnienia, lecz także umożliwia poznanie świata bez tak zwanego „wychodzenia z domu”. Znajomość odmienności kulturowej sprzyja także nauce tolerancji dla odmiennych kultur i ludzi, a dzięki temu wzrasta zdolność do ich akceptacji i zrozumienia, co z kolei przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, a to z pewnością ma pozytywny wpływ na efektywność pracy takiego zespołu.
Przemyślane tworzenie zespołów wielonarodowych sprzyja powstawaniu oryginalnych pomysłów i rozwiązań, a także lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego jego członków. Pozwala na przezwyciężanie szablonowego myślenia i działania, przekazywanie wiedzy między pracownikami. Jest to podstawą rozwoju oraz doskonalenia całej organizacji. Pozwala zatrzymać w niej wypracowane idee. Zróżnicowana kulturowość może także wpływać na większą kreatywność i produktywność zespołów przez tworzenie ich własnej kultury odznaczającej się chęcią poznania nowego i otwartością, a przez to sprzyjającej wypracowaniu większej ilości alternatywnych rozwiązań.
Zespoły wielokulturowe w porównaniu do homogenicznych są w stanie wypracować o wiele więcej skutecznych rozwiązań efektywnie zaspokajających zróżnicowane wymagania międzynarodowych klientów, które nie zawsze mogą być dobrze zrozumiane i przełożone na najlepszy, najkorzystniejszy, atrakcyjny i interesujący produkt. Sprzyja temu unikatowa wiedza o danych rynkach, specyfice i preferencjach odbiorców, ich zachowaniach i potrzebach. Kolejnym atutem zespołów o zróżnicowanej kulturze jest to, że w swoich procesach decyzyjnych, a także przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów korzystają z szerszej perspektywy, spowodowanej odmiennością podejścia do nich i zróżnicowanym rozumieniem sytuacji, jaka z ich powodu powstaje, krytycznej analizy rozpatrywanych zagadnień, a także elastyczności i umiejętności rozwiązywania spornych kwestii, które poparte międzynarodową wiedzą i doświadczeniem mają szansę na szybkie i efektywne rozwiązanie.

NEGATYWY WIELOKULTUROWOŚCI
Różnorodność kulturowa ma także swoje wady. Jedną z nich może być komunikacja, która stanowi duże wyzwanie, szczególnie z powodu różnic w języku używanym jako korporacyjny, ale także niejednakowego stopnia jego opanowania. Z tych powodów rodzaj języka, jakim posługują się członkowie organizacji, może przyczyniać się również do przejmowania w zespole, często mimochodem, dominacji w prowadzonych rozmowach przez jego członków, których język korporacyjny jest językiem ojczystym. Takie zachowania powodują, że zespoły wielokulturowe tracą swoje zalety, takie jak: partnerstwo, równość, różnorodność perspektyw, porozumienie i budowa zaufania. Ogromne znaczenie ma także interpretacja sygnałów i komunikacji niewerbalnej, gdyż zrozumiana niewłaściwie może spowodować wiele komplikacji, a brak opanowania mimiki twarzy czy ruchów rąk może być problemem, szczególnie gdy pewne gesty rozumiane są dwuznacznie.
Brak spójności to kolejna wada zespołów wielokulturowych, gdyż ich członkowie z powodu swojej odmienności mają mniejszą potrzebę integracji, co przy zadaniach wymagających dużej koordynacji powoduje wiele trudności, np. w ustaleniu hierarchii, zależności służbowych, formalnym scaleniu organizacji, a także w komunikacji, przez co zmniejsza się efektywność takich zespołów.
W zespołach wielokulturowych istnieje też możliwość występowania skłonności do utrzymywania bliższych stosunków z osobami wywodzącymi się z tej samej kultury. To często sprawia, że w firmie powstają nieformalne koalicje i kliki, utrudniające pracę zespołową. Pośród członków takiego teamu istnieje też większa ewentualność zaistnienia konfliktu, zarówno interpersonalnego, jak i tego dotyczącego wykonywanych zadań. Może to skutkować podwyższonym poziomem stresu i napięć, negatywną atmosferą i zaburzonymi relacjami między pracownikami, utrudnioną identyfikacją z firmą, zwiększoną rotacją, a nawet rozpadem zespołu.
Dlatego też zróżnicowanie kulturowe w organizacjach winno być zawsze traktowane jako źródło inspiracji, potencjalnych szans i mocnych stron oraz przewagi konkurencyjnej, a biorąc pod uwagę przedstawione zalety i wady, należy dobrze się zastanowić, co zrobić, aby zespół wielokulturowy był efektywny.

MARIA WAWRZYNIAK
manager HR, trener, coach, Profit,
maria.wawrzyniak1@wp.pl

2017-12-26 19:05 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.