Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Styl życia

Benefity dla dzieci pracowników

Benefity dla dzieci pracowników
fot.istockphoto
Potrzeby pracownika zmieniają się wraz z jego wiekiem. Inne oczekiwania mają osoby dopiero zaczynające karierę zawodową, a jeszcze inne ci, którzy powoli zaczynają myśleć o emeryturze. Największą grupę zatrudnionych stanowią osoby w średnim wieku, których jednym z głównym dążeń jest pogodzenie życia zawodowego z prywatnym. Trudność ta wynika głównie z faktu posiadania dzieci. Dobry pakiet benefitów powinien uwzględniać te potrzeby, zwłaszcza że osoby posiadające dzieci to również kandydaci na dobrych pracowników. Z reguły są one zorganizowane i odpowiedzialne, a cechy te pożądane są nie tylko w życiu rodzinnym, lecz także w pracy.

Jeszcze do niedawna głównym źródłem wsparcia dla pracowników posiadających dzieci był Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Często jednak, aby pracownicy mogli z niego skorzystać, muszą spełniać szereg warunków dotyczących głównie osiąganego dochodu i wieku dziecka. Poza tym nie na każdym pracodawcy ciąży obowiązek prawny posiadania takiego funduszu. Drugim źródłem wsparcia są różnego typu fundacje (często przyzakładowe), które wspierają rodziny zatrudnionych. Ich pomoc skierowana jest głównie do ubogich rodzin.
Dzisiaj rolę wsparcia rodzin osób zatrudnionych, w tym przede wszystkim ich dzieci, przejmuje pracodawca. Firmy uzasadniają to chęcią przyciągania i zatrzymania najlepszych pracowników. W tym celu pracodawcy rozbudowują pakiety benefitów związanych właśnie z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance) o dodatkowe korzyści, których adresatem jest potomstwo zatrudnionych. Możliwości wsparcia pracowników z tytułu posiadania dziecka jest wiele. Najpopularniejsze sposoby to finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów wakacyjnych, przyzakładowe przedszkola i żłobki, wyprawki szkolne czy paczki na święta. Warto jednak rozważyć też inne rozwiązania, takie jak uroczystości z okazji Dnia Dziecka czy dofinansowanie do kursów edukacyjnych. Nie należy również zapominać o rodzicach dopiero spodziewających się potomstwa oraz o potrzebach tych zatrudnionych, których potomstwo jest niepełnosprawne lub dotknięte chorobą.

WAKACJE
Według różnych badań około połowa rodziców deklaruje, że nie wysyła swoich dzieci na wakacje. Główną przyczyną tego, że sporo najmłodszych spędza wakacje w domu, są niskie zarobki lub brak czasu rodziców. Koszty krajowych kolonii dla dzieci wahają się w przedziale od 1 tys. do 2 tys. zł. Tworząc pakiet benefitów, warto więc zaproponować zatrudnionym dopłaty do wyjazdów dla najmłodszych lub nawet pełne finansowanie. Alternatywnie pracodawca może nawiązać współpracę z biurem podróży i oferować dzieciom pracowników wyjazdy na preferencyjnych warunkach.
Przykładem pracodawcy stosującego tego typu rozwiązania jest Jeronimo Martins, będący właścicielem sklepów Biedronka. Firma w swoim pakiecie posiada program Wakacje z Biedronką. Na swojej stronie internetowej pracodawca informuje, że w 2016 r. wysłał 960 dzieci swoich pracowników na dwutygodniowe kolonie w polskie góry lub nad morze. Program adresowany jest dla zatrudnionych borykających się z problemami finansowymi. Koszt wyjazdów w całości finansowany jest przez pracodawcę.
Nowoczesny i atrakcyjny pakiet benefitów powinien zawierać dopłaty lub pełne finansowanie również do wyjazdów zagranicznych. Podróżowanie (zwłaszcza po Europie) jest swobodne i z roku na rok coraz tańsze. Rozważyć też można wyjazdy nie tylko wakacyjne, ale też w innych porach roku.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Oferowanie dzieciom zatrudnionych dostępu do żłobków i przedszkoli to również coraz popularniejsza praktyka wśród pracodawców. Zastosować tutaj można dwa rozwiązania. Pierwszy to utworzenie przyzakładowej placówki, w której pracownicy będą mogli zostawiać swoje pociechy na czas pracy. Świadomość, że dziecko jest przysłowiowe dwa piętra niżej działa uspokajająco na pracownika i może się on lepiej skupić na swojej pracy. Dodatkową korzyścią w ramach work-life balance jest oszczędność czasu pracownika wynikająca z faktu, że miejsce pracy i przedszkole są w tym samym budynku.
Rozwiązanie to jednak może się okazać kosztowne i sprawdzi się jedynie w firmach zatrudniających dużą liczbę pracowników. Dodatkowo konieczne jest spełnienie szeregu wymagań i procedur, aby taka przyzakładowa placówka mogła funkcjonować. Innym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z istniejącym już przedszkolem lub żłobkiem w celu świadczenia na rzecz firmy takich usług. Zlecając taką usługę wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmie można znacząco zredukować swoje koszty.
Jeszcze innym, prostszym rozwiązaniem jest zaoferowanie pracownikom dofinansowania lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobytem uczęszczającego do przedszkola dziecka. Alternatywą dla żłobka czy przedszkola jest także opiekunka do dzieci. Tworząc pakiet benefitów, warto rozważyć pomoc przy tego typu usługach.

WYPRAWKI SZKOLNE
W przypadku dzieci, które rozpoczęły już edukację, korzystnym benefitem będą dodatki na zakup podręczników i pomocy naukowych. Pomoc ta może być świadczona poprzez zakup bezpośrednio przez pracodawcę najważniejszych artykułów i przekazanie ich pracownikom. Dzięki hurtowym zakupom można uzyskać korzystne ceny. Częstszym rozwiązaniem jest jednak wypłata zatrudnionemu dodatkowej kwoty pieniędzy na ten cel w jednakowej wysokości lub w zależności od np. wysokości rocznych zarobków lub liczby dzieci w rodzinie. Odrębną kwestią jest to, czy pracodawca weryfikuje, czy środki te zostały przeznaczone na właściwy cel. Można też zdecydować się na finansowanie wyprawki szkolnej ryczałtem. W tym rozwiązaniu pracownik przedstawia pracodawcy dowody zakupu określonych przyborów i podręczników, a następnie poniesiona kwota jest zwracana na jego konto.
Inne rozwiązania będą bardziej użyteczne w przypadku pracowników, których dzieci rozpoczęły edukację na uczelniach. W takiej sytuacji bardziej właściwa będzie wypłata stypendiów i grantów na edukację. Rozwiązania te będą pożądane w przypadku dzieci pochodzących z małych miast i wsi, dla których studia oznaczają przeprowadzkę. Fundowanie stypendiów edukacyjnych jest obecne w Polsce i jest stosowane m.in. przez firmę Nike.

ROZWÓJ I EDUKACJA
Dla dzieci również ważna jest edukacja pozaszkolna, która może zapewnić im lepszy start. Warto więc zaproponować pracownikom możliwości dodatkowego rozwoju ich pociech, które będą zgodne z ich pasjami i zainteresowaniem. Mogą to być np. popularne kursy językowe, zajęcia sportowe, szkoły tańca, szkoły muzyczne czy kursy fotograficzne. Ciekawą alternatywną może być np. szkoła aktorska, nauka jazdy konnej czy kurs windsurfingu.
Dobrym pomysłem jest połączenie kursów z opisywanymi wcześniej wyjazdami wakacyjnymi. Rozwiązania takie obecne są już w Polsce. Grupa VKR, w skład której wchodzi m.in. spółka VELUX, w ramach fundacji pracowniczej, która działa od 25 lat, zrealizowała 45 projektów związanych z edukacją dzieci pracowników, których łączny koszt wyniósł 326 tys. zł.

PACZKI I PREZENTY
Kolejnym popularnym rozwiązaniem są paczki i prezenty dla dzieci pracowników z okazji np. świąt Bożego Narodzenia czy św. Mikołaja. Te okazyjne podarunki o niewysokiej wartości mogą być dobrym sposobem na okazanie troski o życie rodzinne pracownika.
Szczególną chwilą w życiu każdego człowieka są narodziny dziecka. Z tej okazji warto wręczyć pracownikom „becikowe” w postaci kwoty pieniędzy lub wyprawki z najpotrzebniejszymi artykułami.
Ważną okazją jest też Dzień Dziecka. Najprościej jest zaoferować pracownikowi dodatkowy, płatny dzień wolny w pracy z tej okazji, aby mógł go spędzić ze swoimi dziećmi. Bardziej wyrafinowanym pomysłem będzie zorganizowanie wspólnej imprezy firmowej, pikniku lub balu dla pracowników i ich dzieci.

BENEFITY SPECJALNE
Benefity adresowane do dzieci pracowników mogą mieć szczególne znaczenie, gdy ich pociechy mają problemy zdrowotne lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Zaoferowanie elastycznego czasu pracy, możliwość pracy z domu czy dodatkowy płatny urlop w celu umożliwienia pracownikowi spędzenia maksymalnej ilości czasu z chorym dzieckiem z pewnością będzie dla niego korzyścią. Często jednak koszty choroby, w tym rehabilitacja, sprzęt medyczny czy lekarstwa stanowią wydatek, który przekracza możliwości nawet zamożnej rodziny. W tym celu warto zaoferować pracownikowi pomoc finansową, materialną lub wsparcie psychologiczne.

KANDYDACI NA RODZICÓW
Tworząc pakiet benefitów dla pracowników posiadających dzieci, nie należy zapominać również o tych osobach, które dopiero starają się o dziecko lub z różnych przyczyn nie mogą ich posiadać. W Ameryce i krajach Europy Zachodniej coraz popularniejsze jest oferowanie pomocy przy adopcji dzieci lub przy procedurze in vitro. Wsparcie może mieć charakter nie tylko finansowy, lecz także prawny czy instytucjonalny. Mogą to być np. bezpłatne porady prawnicze czy usługi poradni leczenia bezpłodności.

GRZEGORZ PORĘBA
Sedlak & Sedlak

2017-12-26 19:20 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.