Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes

Odpowiedzialność jako pożądana cecha w biznesie

Odpowiedzialność jako pożądana cecha w biznesie
fot.istockphoto
Pracownik samodzielnie podejmujący decyzje to marzenie każdego szefa. Jeśli do tego jest to osoba, która potrafi wziąć odpowiedzialność za powierzone zadanie od początku do końca, ponosząc konsekwencje ewentualnego niepowodzenia, to praca dla menedżera staje się prawdziwą przyjemnością. Niestety, coraz częściej można spotkać w firmach pracowników, którzy boją się samodzielności.

Przerzucają oni odpowiedzialność za podjęcie określonych decyzji na innych współpracowników lub co gorsza na szefa, do którego kierują różne zapytania. Drugą stroną medalu jest szef, który tak bardzo kontroluje swoich podwładnych i decyduje za nich w najdrobniejszych kwestiach, że pracownik nie ma przestrzeni, w której mógłby choć w części wziąć odpowiedzialność za to, co robi.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI I JEGO KONSEKWENCJE
Z czego może wynikać zachowanie pracownika, który zamiast sięgnąć do regulaminu i sprawdzić informacje, o które pyta klient, podchodzi za każdym razem do swojego przełożonego? Dlaczego podczas kluczowych negocjacji z klientem handlowiec nie finalizuje warunków zaproponowanych klientowi, tylko przerywa rozmowę, by porozmawiać z przełożonym i zapytać, czy to mu się kalkuluje? Czemu pracownicy nie wychodzą z inicjatywą, by usprawnić obecne standardy i wyniki? Być może jest to związane z lenistwem lub z wygodnictwem, a może po prostu nauczył ich tego szef.
Plusem tego typu zachowań ze strony pracowników jest oczywiście zmniejszone ryzyko popełnienia błędu narażającego firmę na straty, ponieważ na każdym etapie udział w podejmowaniu decyzji ma przełożony. Zagrożeniem w momencie, w którym szef szczegółowo zajmuje się zadaniami innych osób, jest utrata przez niego cennego czasu, który mógłby być wykorzystany na efektywną pracę. Tymczasem cała energia menedżera skupiona jest wokół niesamodzielnych pracowników, którzy w ciągu dnia wykonują do niego wycieczki, zadając liczne pytania.
Innym zachowaniem świadczącym o ucieczce od odpowiedzialności jest zrzucanie winy na współpracowników w chwili, gdy projekt legnie w gruzach. Z reguły poszukiwana jest wówczas inna osoba odpowiedzialna za porażkę. To w głównej mierze wynika ze strachu przed konsekwencjami w związku z nieudanym projektem lub z odrzuceniem bądź skrytykowaniem przez współpracowników i szefa.

JAK ZMIENIĆ ZŁE NAWYKI?
W kwestii zmiany złych nawyków u pracowników podstawowym zadaniem szefa jest zadbanie o nich przez zmianę sposobu podejścia do tematu odpowiedzialności. W pierwszej kolejności należy skupić się na odpowiedniej komunikacji. Pracownik musi wiedzieć, w jakich obszarach może samodzielnie podejmować decyzję (będzie za nie rozliczany), a także otrzymać informację, że ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny nie będzie karane i nic takiego mu nie grozi z tego tytułu, a wręcz odwrotnie – taka samodzielność to ogromny atut i powód do dumy. Kolejnym elementem jest zezwolenie pracownikom na samodzielność i odpowiedzialność. Ważne jest to, by przełożony nie tylko mówił o odpowiedzialności, lecz także na nią pozwolił, podkreślając oczywiście fakt, że na pewnych etapach zadania mogą pojawić się momenty, gdy będzie musiał pomóc w podjęciu najlepszej decyzji, ale z reguły to będą pojedyncze przypadki. Pracownikowi należy stopniowo powierzać coraz trudniejsze zadania, za które będzie odpowiedzialny oraz wspierać go przez informację zwrotną. Należy pamiętać o tym, by nie wykonywać zadania za niego, gdy nie wie co zrobić, tylko pokazywać mu różne opcje, zachęcając do ich omówienia i pozwalając na to, by podwładny wybrał najlepszą opcję bez zbędnych sugestii.

ZALETY SAMODZIELNOŚCI PRACOWNIKA
Pracownik, który potrafi wziąć odpowiedzialność za powierzone mu zadania, jest bardziej efektywny. Przede wszystkim chętniej angażuje się on w zadanie, wiedząc, że tylko od niego zależy to, co się w rezultacie wydarzy. Dzięki temu głębiej analizuje on problem, nad którym pracuje, jest dokładniejszy i skłonny do większych poświęceń. Ponadto efektem dobrze wykonanego w samodzielny sposób zadania będzie dużo większa satysfakcja pracownika z sukcesu niż w sytuacji, gdy ktoś ingerował w nie na dowolnej płaszczyźnie. Jeśli zaś coś pójdzie nie tak, jest to idealna okazja do uczenia się przez pracownika. Zdobywa on w ten sposób doświadczenie. Silniejszym bodźcem będzie klęska, za którą odpowiedzialności nie można zrzucić na kogoś innego. Pozwoli ona wyciągnąć wnioski na przyszłość, dzięki czemu pracownik ma szansę nieustannie udoskonalać swoje umiejętności.

MARCIN KOJRO
prezes zarządu Support Solutions sp. z o.o.,
Marcin.kojro@reinforce.pl 

Bibliografia:
– https://www.hbrp.pl/b/to-nie-ja---to-on-jak-uczycodpowiedzialnosci- w-pracy/PkBwVJRoW
– http://konteksthr.pl/osiem-wskazowek-do-samodzielnosci- -zespolu/

2018-01-10 08:21 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.