Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Ewaluacja szyta na miarę potrzeb

Ewaluacja szyta na miarę potrzeb
fot.istockphoto
Ewaluacja zaczyna być stałym elementem codziennej praktyki działania w organizacji i integralnym składnikiem każdego projektu, a szczególnie projektu szkoleniowego. Obecnie trudno znaleźć szkolenie, które nie kończy się ewaluacją, najczęściej prowadzoną w formie
ankiety poszkoleniowej.

W ślad za upowszechnianiem się prowadzenia badań ewaluacyjnych szkoleń i innych form doskonalenia na rynku pojawiło się wiele poradników i gotowych pakietów uniwersalnych narzędzi ewaluacyjnych. Wspomniane poradniki oferują głównie najróżniejsze szablony ankiet, scenariuszy wywiadów, a czasem nawet arkusze do analizy dokumentów. Ich pozyskanie lub zakupienie daje poczucie, że nie będzie trzeba tracić czasu na żmudne przygotowania własnych narzędzi badawczych. Jednak próba ich wykorzystania w prawdziwym badaniu prowadzonym na potrzeby własnej instytucji często kończy się rozczarowaniem.
Wynika to z mylnego poczucia uniwersalności gotowych ankiet (czy innych narzędzi badawczych), które dają pozór, że pasują do wszystkich szkoleń i typów instytucji. Niestety obietnica uniwersalności w rzeczywistości mści się tym, że tak naprawdę nie pasują one do żadnego szkolenia i nie uwzględniają specyfiki instytucji. Takie narzędzia zazwyczaj zawierają ogólne pytania. Rezultat jest taki, że otrzymujemy bardzo ogólne odpowiedzi, z których uzyskujemy niewiele nowych informacji. Efekt jest taki, że nasza ewaluacja nie ma zakorzenienia w rzeczywistych potrzebach informacyjnych dotyczących konkretnego szkolenia czy instytucji. Badamy jakiś problem czy zagadnienie, dlatego że mamy do niego gotowe narzędzie. Pomijane są tematy, które wymagają objaśnienia i zrozumienia, ponieważ praca nad przygotowaniem badania tych zagadnień wydaje się nam zbyt trudna lub niewspółmierna do korzyści, które moglibyśmy odnieść.
Od wielu lat zajmuję się ewaluacją i zawsze zachęcam do wypracowywania własnych systemów. Takie ewaluacje zakładają, że cały jej proces – od początku do końca (a więc również zastosowane narzędzia badawcze) – jest w pełni autorski i „szyty na miarę” własnej instytucji. Możliwe do zastosowania we własnych strategiach metody badawcze nie wymagają pogłębionej i popartej wieloletnimi studiami wiedzy metodologicznej – wystarczy zachowanie otwartości na informacje (nawet zaskakujące i niezgodne z naszymi oczekiwaniami) oraz rzetelność i uczciwość w braniu ich pod uwagę w procesie zmiany.
Dobrym źródłem informacji na temat ewaluacji projektów, w tym skupionych przede wszystkim na edukacji dorosłych, jest Elektroniczna Platforma na rzecz osób dorosłych w Europie EPALE. Jest to utworzona z inicjatywy Komisji Europejskiej wielojęzyczna i bezpłatna witryna internetowa, na której można znaleźć i publikować wszelkie informacje związane z szeroko rozumianą edukacją osób dorosłych. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym na platformie EPALE są „społeczności praktyków”, czyli grupy skupiające zainteresowanych poszczególnymi zagadnieniami, w tym również ewaluacją („Ewaluacja zorientowana na użyteczność”). Można tam zapoznać się z materiałami i publikacjami, dzielić się własnymi doświadczeniami, znaleźć praktyczne wskazówki, m.in jak projektować ewaluację „szytą na miarę potrzeb”, jak dbać o jakość procesu ewaluacji i jej użyteczność oraz jakie metody gromadzenia danych warto stosować. Jako autorka wielu materiałów poświęconych ewaluacji zamieszczonych na EPALE i osoba mocno zaangażowana w rozwój Platformy serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności ewaluacyjne do korzystania z tych materiałów.

BEATA CIĘŻKA
ewaluator, specjalistka ds. badań jakościowych i analiz eksperckich, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, ambasadorka EPALE

*tekst promocyjny

2018-01-10 08:36 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.