Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Kadra zarządzająca a zmiany w gospodarce

Kadra zarządzająca a zmiany w gospodarce
fot. istockpohoto
W tej chwili globalna gospodarka opiera się na mocno konsumpcyjnym podejściu, zgodnym z zasadą „weź, wytwórz, wyrzuć”. Jednak w związku z deficytem surowców naturalnych jedynym sposobem na rozwiązanie problemu ich marnotrawienia jest przejście na ekonomię obiegu zamkniętego, co postuluje Unia Europejska.

Aby przedsiębiorstwa mogły skutecznie wdrożyć zmiany z tym związane, potrzeba wykształconej kadry zarządzającej w zakresie reorganizacji pozyskiwania, produkcji i dystrybucji towarów oraz usług z modelu linearnego na cyrkularny. Takie kompetencje będą wkrótce bardzo cenne na rynku pracy. W obecnym modelu gospodarczym produkuje się tanio i na masową skalę. Powoduje to ogromne ilości odpadów, z którymi zmaga się rynek – sama Unia Europejska wytwarza ich ok. 2,6 mld ton rocznie1. Głównym wyzwaniem jest jednak malejąca ilość zasobów naturalnych. Skłania to nowoczesne społeczeństwa do zmiany systemu na cyrkulacyjny, w którym nic nie ginie, a każda rzecz może zostać wykorzystana kilka razy. W związku z tym przedsiębiorstwa będą musiały wdrożyć zielone modele biznesowe. Nie będzie to możliwe bez wsparcia kompetentnej kadry zarządzającej, która tak pokieruje zespołem i procesami, aby przeobrażenie stało się faktem. Warto już teraz zadbać o wiedzę menedżerów w tym zakresie, aby potrafili zarządzać firmą pod kątem ekoinnowacji czy przeprowadzać przeglądy środowiskowe oraz identyfikować i wdrażać usprawnienia redukujące negatywne oddziaływanie jej na środowisko.

WIELOKROTNE PRZETWARZANIE
Podstawą systemu o obiegu zamkniętym jest ponowne wykorzystanie surowców – poprzez naprawę, odzysk czy recycling. Można to porównać do segregacji śmieci na masową skalę – oddzielamy te wpływające naturalnie na środowisko (np. odpady organiczne) od tych, które da się przetworzyć ponownie. Tryb cyrkulacyjny ma też wpływ na socjalizowanie populacji. – Model recyrkulacji zakłada również współdzielenie przedmiotów przez społeczeństwo w celu maksymalizacji eksploatowania bądź przedłużenia cyklu życia wyrobu. Dla przykładu wiertarkę, która jest prawie w każdym gospodarstwie domowym, wykorzystujemy zazwyczaj zaledwie kilka razy w roku, a więc nie potrzebujemy jej na własność, może być np. dobrem wspólnym jakiejś społeczności.
– Ta zmiana podejścia wywoła rewolucję w przemyśle na niespotykaną skalę. Futuryści zapowiadają nawet walkę o surowce, które dotychczas były wyrzucane lub utylizowane za dopłatą – tłumaczy dr Katarzyna Michniewska, koordynator studiów podyplomowych „Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym” w Akademii Leona Koźmińskiego. Obieg zamknięty niesie ze sobą wiele korzyści, które do tej pory nie były zauważalne – oszczędności ekonomiczne, energetyczne i zasobowe. Łagodzi też zmiany klimatyczne ze względu na niską emisyjność, ma dobry wpływ na zdrowie i integrację społeczną.
– Gospodarki, które dbają o środowisko naturalne, odnotowują wzrost gospodarczy, a społeczeństwom tam mieszkającym żyje się dostatnio i przyjemnie – dodaje ekspertka. Trudno się z tym nie zgodzić, wystarczy spojrzeć na Norwegię, która politykę zrównoważonego rozwoju stosuje od lat.

SPECJALISTA NA WAGĘ ZŁOTA
Podejście współczesnego społeczeństwa do gospodarki musi zostać zmienione. Jak zauważa ekspertka, wiele zależy także od koncernów.
– Firmy muszą opracować nowe modele biznesowe tworzenia wartości dodanej w łańcuchu dostaw, bez generowania negatywnego wpływu na środowisko, natomiast konsumenci – zwracać większą uwagę na to, co kupują i jak konsumują. Trzeba zadbać o świadomość ekologiczną ludzi, która jest podstawowym kryterium dalszego funkcjonowania społeczeństw nastawionych na zrównoważony rozwój, dbających o bezpieczeństwo w perspektywie długofalowej – wyjaśnia dr Katarzyna Michniewska. Dodaje również, że w takich wypadkach wymagana jest wiedza z wielu obszarów.
– Należy poznać kluczowe zagadnienia na temat gospodarki w obiegu zamkniętym oraz korzystania ze środowiska, przepisy krajowe i unijne w tym zakresie, zasady strategii zrównoważonego rozwoju w biznesie, zagadnienia z zakresu logistyki odzysku, podstawy recyklingu czy założenia zielonych modeli biznesowych.
Unowocześniając swoją spółkę, należy zadbać o wiedzę pracowników, którzy będą potrafili realizować cele zgodne z cyrkulacyjnym systemem gospodarczym. Wszystko idzie z duchem czasu, a zrównoważony rozwój przyniesie korzyści na wszystkich polach działalności człowieka. Firmy, które już teraz dostosują swoją ofertę do nowego systemu, zyskają wartość konkurencyjną na rynku. 

MONIKA ŻOCHOWSKA
doradca edukacyjny, Akademia Leona Koźmińskiego, Koźmiński Executive Business School,
mzochowska@kozminski. edu.pl

Przypisy:
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ File:Waste_generation,_2014_(thousand_tonnes)_YB16. png#filelinks

2018-01-12 09:55 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.