Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

„Mieć przechlapane” jak polski menedżer

„Mieć przechlapane” jak polski menedżer
fot.istockphoto
Najnowsze wyniki przeprowadzonego przez Aon badania zaangażowania w pracę pokazują, że zaangażowanie pracowników w ogromnym stopniu (59 proc.) zależy od tego, czy zaangażowany jest ich szef. Od jakości relacji z bezpośrednim przełożonym zależy również, jak postrzegają całe środowisko pracy – od kwestii zaufania do zarządu do oceny atrakcyjności wynagrodzenia.

Patrząc na dane, które wyłaniają się z tegorocznego raportu, możemy jednak powiedzieć, że polski menedżer znajduje się obecnie w trudnej sytuacji pomiędzy przysłowiowym młotem a kowadłem. Z jednej strony musi sprostać wyznaczonym przez zarząd celom, który naciska na realizację planów i dobre wyniki finansowe, z drugiej strony mierząc się z oczekiwaniami zespołu, który jasno wyraża swoje wymagania i potrzeby ‒ niejednokrotnie coraz większe, szczególnie jeśli mamy w zespole pokolenie bardzo świadomych millenialsów. Skuteczny lider w dzisiejszych czasach to taki menedżer, który jednocześnie potrafi realizować cele biznesowe oraz dbać o motywację i zaangażowanie pracowników. Tymczasem zajmując pozycję „pośrodku”, menedżerowie są coraz bardziej osamotnieni w swojej misji i spada ich zaangażowanie (4 p.p. w stosunku do roku 2016). Wysokie oczekiwania i odpowiedzialność związana z pełnioną funkcją sprawiają, że na rynku pracy jest coraz mniej chętnych osób na kierownicze stanowiska, a firmy borykają się z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanych szefów.

PRACODAWCO, SPÓJRZ NA SWOJEGO MENEDŻERA!
Brak kierowniczych rąk do pracy to też efekt polityki stosowanej obecnie przez wiele firm, a mianowicie podwyższania wynagrodzenia pracownikom na niższych stanowiskach przy pominięciu szefów kierujących zespołami.Mamy rynek pracownika i taka sytuacja sprawia, że możemy przebierać w ofertach, co oczywiście jest bardzo pozytywnym efektem dużego spadku bezrobocia. Firmy muszą się starać, by zatrzymać w organizacji swoich pracowników, i mówimy tu nie tylko o wynagrodzeniu pieniężnym, lecz także o czynnikach pozafinansowych. Presja związana z podwyższaniem wynagrodzeń powoduje, że zarządy firm często inwestują w pracowników liniowych, na niższych szczeblach, a tym samym w podwyżki dla menedżerów po prostu brakuje pieniędzy w budżecie.
Jeśli umożliwimy naszym szefom efektywną pracę i zadbamy o ich zaangażowanie – oni pociągną swoich pracowników. Spójrzmy zatem, z jakimi wyzwaniami mierzą się polscy menedżerowie? Tylko 33 proc. menedżerów uważa, że procesy i procedury obowiązujące w firmie pozwalają im efektywnie pracować. To aż o 9 p.p. mniej niż w roku ubiegłym, kiedy pozytywną odpowiedź wskazało 42 proc. kierowników i jest to jedna z największych bolączek tej grupy. Menedżerowie narzekają również na brak efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami w organizacji, taką odpowiedź wskazało 68 proc. respondentów. Natomiast 65 proc. uważa, że nie jest wynagradzana adekwatnie do wkładu pracy. Tutaj odnotowaliśmy wzrost niezadowolenia o 5 p.p. w stosunku do roku poprzedniego. Menedżerowie uważają też, że firma nie jest w stanie zatrzymać u siebie pracowników, którzy są dla niej ważni. Taką odpowiedź podało aż 69 proc. respondentów na stanowiskach kierowniczych. Dla porównania wskaźnik ten w roku 2016 wynosił 63 proc. Jednocześnie 64 proc. menedżerów uważa, że organizacja, w której pracuje, nie zatrudnia wystarczającej liczby pracowników, aby móc realizować stojące przed nią cele. Zatem ‒ zanim zaczniemy mówić o angażującym przywództwie, zadbajmy o zaangażowanie samych liderów.

LICZY SIĘ CZŁOWIEK
Organizacje często skupiają się na budowaniu wizerunku własnego przedsiębiorstwa na zewnątrz jako przyjaznego miejsca do pracy. Wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy i trudnościami w pozyskaniu pracowników firmy wydają na to mnóstwo pieniędzy. Zapominają jednak, że sam marketing się nie uda, jeżeli pracownicy, którzy każdy dzień spędzają w biurze, nie będą zadowoleni z panującej tam atmosfery ani dostatecznie zmotywowani. Brak spójności między wizerunkiem zewnętrznym firmy a realiami pracy w niej skutecznie niszczy zaangażowanie już w pierwszych miesiącach pracy. W tym kontekście duże znaczenie mają odpowiednie osoby na kierowniczych stanowiskach. Nawet dodatkowe benefity nie są w stanie zrekompensować pracownikom porozumienia z szefem. Organizacje często zapewniają pracownikom dzień spa czy abonament na obiady, modne jest też ostatnio dostarczanie do biura świeżych owoców i warzyw. Także same przestrzenie biurowe przechodzą rewolucje tak, by zapewnić jak największy komfort pracy. I bardzo dobrze. Jednak żaden z tych czynników nie zatrzyma pracownika w firmie, jeśli jego bezpośredni przełożony nie będzie dostępnym, inspirującym i po prostu fajnym szefem. Pamiętajmy, że na rynku pracy dominuje obecnie pokolenie millenialsów, które ma większe potrzeby interpersonalne niż starsi pracownicy. Pracodawcy często odbierają to jako wygórowane wymagania młodego pokolenia. Musimy jednak zrozumieć, że czasy niedostępnego, groźnego wręcz szefa minęły. Aby odnieść sukces, należy postawić na dobrego menedżera i odpowiednio zadbać o jego rozwój i satysfakcję z wykonywanej pracy, a zyskamy zespół lojalnych, zaangażowanych pracowników.

MENEDŻER NIEDOCENIONY?
Docenianie – również to pozafinansowe ‒ to jeden z głównych czynników angażujących Polaków. Tymczasem nasze badania pokazują, że już sami menedżerowie nie czują się dostatecznie docenieni. Wśród polskich menedżerów spada przekonanie, że zarządy firm dzielą się z nimi swoimi sukcesami. Tylko 40 proc. badanych kierowników wskazało, że czuje się odpowiednio doceniona pozafinansowo przez zarząd. W poprzednim roku wskaźnik ten wynosił 45 proc. Bardzo niepokojący jest fakt, że aż o 8 p.p. spadło wśród menedżerów postrzeganie swojej firmy jako jednego z najlepszych miejsc do pracy dla osób o podobnych umiejętnościach i doświadczeniu jak ich. W tym roku tylko 40 proc. szefów uważa, że ich organizacja jest dobrym miejscem do pracy na stanowiskach menedżerskich. Spójrzmy na najlepszych pracodawców ‒ oni potrafią wynagrodzić dobrą pracę. Dzięki temu 67 proc. badanych czuje się docenionych i ma poczucie sensu swojej pracy, a co za tym idzie ‒ chętniej angażuje się w wykonywane obowiązki. Co ma zatem największy wpływ na zaangażowanie menedżerów? Podsumowując, menedżer musi przede wszystkim czuć się doceniony i szanowany, a także mieć przekonanie, że pracuje dla firmy o dobrej reputacji i jasnej wizji przyszłości.  

MAGDALENA WARZYBOK
Talent Director w Aon Hewitt

Źródło:
– Badanie dotyczące zaangażowania polskich pracowników przeprowadzone zostało na grupie blisko 72 tysięcy respondentów z 119 polskich firm. 

2018-01-17 09:25 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.