Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Pięć kroków ewolucji trenera

Pięć kroków ewolucji trenera
fot. istockphoto
Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacjach ciągle ewoluuje. Przedsiębiorstwa nie tylko wprowadzają nowe narzędzia i koncepcje zadbania o ten niezwykle ważny dla konkurencyjności na rynku obszar, lecz także coraz mocniej zmieniają podejście na poziomie strategicznym. To oczywiście powoduje również impuls do zmian dla wszystkich kooperantów, czyli w tym przypadku przede wszystkim firm szkoleniowych i trenerów.

Aby ogólnie scharakteryzować proces rynkowej transformacji, można by powiedzieć, że wymagania idą w stronę partnerstwa biznesowego między klientem kupującym usługi szkoleniowo-rozwojowe dla swoich pracowników i wykonawcą tych usług.
Scharakteryzowane poniżej etapy zaawansowania metodologii pracy trenera biznesu w pewnym sensie mogą też obrazować kroki ewolucyjne zachodzącej przemiany na rynku szkoleniowym. Poszczególne wymiary opisywanych tu praktyk z pewnością współistnieją na rynku równolegle i wszystkie będą jeszcze długo widoczne i dostępne, ale jednak biorąc pod uwagę wypowiedzi specjalistów z obszaru HR, szefów firm szkoleniowych, liczne artykuły czy nawet sygnały płynące z badań rynkowych, zauważymy, że wyraźnie zarysowuje się ewolucyjna zmiana proporcji.

POZIOM TRENERA „WYKONAWCY”
To wersja sukcesywnie marginalizowana, choć wciąż szeroko występująca. Trener „Wykonawca” to wciąż najbardziej typowy przedstawiciel zawodu. Jest profesjonalistą i stara się realizować szkolenia z zachowaniem jak najwyższej jakości warsztatu trenerskiego na tyle, na ile pozwalają mu zdobyte wcześniej doświadczenia. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na efektywnym uczeniu i uzyskaniu dobrej opinii od uczestników w stosunku do swojej pracy. Zdarza się, że nie dysponuje własnym bagażem stażu zawodowego, czy jako menedżer, czy jako specjalista w danej dziedzinie. Przykładowo warsztat z negocjacji prowadzi psycholog, który nigdy nie negocjował kontraktów w żadnej branży w ramach swoich podstawowych zadań. Zna się za to doskonale na psychologii procesów negocjacyjnych. Jego percepcja odpowiedzialności zazwyczaj ogranicza się do sali szkoleniowej i tzw. „tu i teraz”.

POZIOM TRENERA „DORADCY”
Ta wersja jest poszukiwana ze względu na silną presję na potrzebę praktyczności szkoleń. Trener „Doradca” posiada własne doświadczenie zawodowe, z którego mocno czerpie w swojej pracy trenerskiej. Akcent zajęć przenosi się na szukanie rozwiązań, operowanie realnymi przykładami zdarzeń czy rozwiązań. Poza dbaniem o dobrą opinię wśród uczestników skupia się również na spełnieniu oczekiwań ich przełożonych. Dość często stosuje na swoich zajęciach Plany Działań Wdrożeniowych (Action Plan), zwracając organizacji pracowników, posiadających własne pomysły na wykorzystanie w pracy określonych elementów z warsztatu. Dość często kontraktuje z klientem tzw. działania poszkoleniowe (Follow up), w ramach których wspiera dodatkowo etap wdrażania nowych kompetencji w codziennych zadaniach. Jego percepcja odpowiedzialności często przesuwa się w stronę tego, co zmieniło się w pracy ludzi po powrocie ze szkolenia.

POZIOM TRENERA „INTEGRATORA”
To wersja pożądana u klientów, którzy chcą mieć z trenerem bardziej długoterminowe relacje. Trener „Integrator” stara się patrzeć na szkolenie w sposób bardziej całościowy. Dość często akcentuje fakt, że zmiana u ludzi zaczyna się jeszcze przed zajęciami szkoleniowymi i jest silnie warunkowana ich motywacją, powiązaną ze środowiskiem pracy. Na sali dość często wykorzystuje elementy moderowania, a nawet coachingu, by najpierw wykorzystać to, co stanowi już o potencjale samych uczestników, zanim podzieli się swoim doświadczeniem. W procesie szkoleniowym dość często stara się zadbać o tzw. „odprawę przedszkoleniową”. Jego percepcja odpowiedzialności polega na uzyskaniu trwałego efektu zmiany w pracy ludzi.

POZIOM PARTNERA ROZWOJOWEGO
Ta wersja rzadko występująca na rynku. Partner Rozwojowy podchodzi do szkolenia wyłącznie jak do złożonego procesu zmiany, którym zarządza się projektowo. Dba w związku z tym dość często o dokumentację i narzędzia budowania koalicji na rzecz zmiany i komunikacji między jej członkami. Sytuacją naturalną dla niego jest rozpoczynanie współpracy od analizy potrzeby szkoleniowej, w której ma aktywny wpływ na kierunek i warunki szkolenia. W całości swoich działań troszczy się o jak najpełniejszą spójność między poszczególnymi etapami procesu zmiany, zarówno przedszkoleniowymi, jak i poszkoleniowymi. Jego percepcja odpowiedzialności jest zorientowana na sukces całego projektu widziany z perspektywy organizacji klienta.

POZIOM PARTNERA BIZNESOWEGO
Ten model to powoli pojawiający się nowy trend, wciąż stanowiący elitę społeczności trenerskiej. Partner Biznesowy kontraktuje cele biznesowe projektu szkoleniowego i wspiera określenie wartości dodanej dla organizacji oraz korzyści dla uczestników zmiany szkoleniowej. Jest otwarty na rozliczanie się uzależnione od zysku ze szkolenia (umowy typu success fee). Dysponuje często doświadczeniem biznesowym, operuje sprawnie liczbami, statystyką, rozumie wymiar wpływu projektów rozwojowych na rezultaty organizacji i potrafi to wiarygodnie pokazać. Jego koncentracja jest zorientowana na uzyskanie wartości dodanej i celów biznesowych całego projektu w najszerszej z możliwych perspektyw. Jest wygodnym partnerem dla menedżerów wyższego szczebla, bo mówi ich językiem i z reguły dobrze zna specyfikę branży i biznesu klienta.
Powyższe poziomy ewolucyjne są tutaj określone dość ogólnie i nie są wymiarami rozłącznymi klasyfikującymi trenerów. Artykuł ma na celu jedynie zarysować rynkowy trend przez pryzmat konkretnych cech warsztatu i nastawienia trenerskiego.

PAWEŁ KOPIJER
prezes 2C Consulting Sp. z o.o. ,
pawel@2cconsulting.pl

2018-01-18 10:13 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.