Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

W biznesie wartości: odwaga

W biznesie wartości: odwaga
fot.istockphoto
Nowy rok to dla wielu zawsze nowy początek, moment, kiedy zapominamy o porażkach i błędach przeszłości, a na nowych kartach zapisujemy postanowienia i cele na najbliższy rok. Niektórzy będą mieli odwagę, by wysoko podnieść poprzeczkę i rzucić sobie wyzwanie. Najwięcej jednak osiągną ci, którym wystarczy odwagi zarówno na etapie stawiania celów, jak i ich realizacji. Podczas szkoleń i spotkań motywacyjnych często możemy usłyszeć, że każdy ma to, na co się odważy.

To właśnie odwaga często przesądza o sukcesie, doprowadzaniu spraw do końca i osiąganiu założonych rezultatów. Osoby, u których występują takie cechy jak śmiałość i odwaga, znacznie szybciej osiągają zamierzone cele. Nie boją się zapytać o drogę, poprosić o udzielenie rady czy podzielenie się wiedzą, śmiało komunikują się z nieznanymi osobami i łatwiej im opuścić własną strefę komfortu. Wierząc w swoje siły, chętniej aplikują na wysokie stanowiska, biorą udział w konkursie i potrafią zademonstrować swoje umiejętności. To przekłada się na wygrane w konkursach i plebiscytach, docenienie ze strony przełożonych i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Niektórzy definiują odwagę jako brak strachu, tymczasem brak strachu może być wyrazem naiwności, niewiedzy lub nieświadomości zagrożenia. Odwaga to przede wszystkim umiejętność działania pomimo odczuwanego strachu. W korporacyjnym świecie osoba odważna nie boi się wyrażać własnego zdania na forum, przyznać do popełnionego błędu, lecz robi to pomimo świadomości ewentualnych konsekwencji.
Wyrażanie własnych opinii, próśb, zabieganie o własne interesy wymaga często odwagi i nie zrażania się porażkami. W firmowych misjach i dekalogach wartości rzadko można przeczytać o odwadze wśród pracowników. Znacznie częściej stawia się bowiem na lojalność, uczciwość i prawdomówność. Promowanie w organizacji wartości odwagi przekłada się na szereg korzyści dla całej firmy i pojedynczych pracowników. Pracownicy odważni z większym prawdopodobieństwem zgłoszą nadmiar obowiązków, z którym nie dają sobie rady na czas, zamiast działać na siłę, a tym samym zaniżać jakość wykonywanych prac i narażać firmę na straty z powodu popełnionych pomyłek lub błędów. Odwaga pozwoli także pracownikom zwrócić uwagę pracodawcy na uchybienia lub niezaspokajanie oczekiwań klientów. W wielu firmach dużym problemem jest rotacja pracowników, część z nich pracuje w nieodpowiadających im warunkach, wykonuje obowiązki niezgodne z ich preferencjami, są to nierzadko niewielkie mankamenty warunków pracy, o których pracownik nie ma odwagi powiedzieć przełożonemu. W ten sposób dusi w sobie różne pretensje i żale, a kiedy nie wytrzymuje ‒ wypowiada umowę i odchodzi. Odwaga pracowników przekłada się także na ich umiejętności negocjowania, podejmowania próby sprzedaży lub podpisania umowy nawet w najsłabiej rokujących sytuacjach. Osoby odważne potrafią bronić interesów własnych, ale także zatroszczyć się o zespół albo firmę, w której pracują.
W jaki sposób budować odważne zespoły i komunikować w firmie wartość odwagi?
Już na etapie rekrutacji warto do procesu wdrożyć takie elementy selekcji, które pozwolą ocenić, czy mamy do czynienia z osobą odważną. Podczas rozmowy rekrutacyjnej warto zadać pytania o to, czy dana osoba trenuje sporty walki, jest miłośnikiem sportów ekstremalnych, ale także jakie dostrzega słabe strony firmy, w której chce pracować. W ten sposób możemy sprawdzić, na ile skrupulatnie kandydat zapoznał się z historią i pozycją w branży danej firmy, ale także na ile odważny i konstruktywny jest w wyrażaniu krytyki. Jeśli organizowane imprezy integracyjne, wyjazdy firmowe obfitują w ekstremalne rozrywki i atrakcje, współpracownicy mogą w pozazawodowych warunkach wykazać się odwagą i zaistnieć w zespole. Jedną z form wyrażania wartości odwagi w firmie jest stworzenie listy odważnych zachowań, jakich oczekuje się od pracowników w firmie wraz z dostosowaniem do specyfiki poszczególnych stanowisk, i przedstawienie ich pracownikom. Nie ulega wątpliwości, że tak samo jak w przypadku innych wartości najlepiej działa przykład dawany pracownikom z góry. Jeśli zrozumieją, że odważne i śmiałe działanie przynosi wymierne korzyści zarówno im, jak i całej firmie, jeśli zaobserwują odwagę w działaniu wśród kierownictwa i menedżerów, łatwiej im będzie naśladować odważne zachowania. Trzeba pamiętać, że wiele osób ma poważny problem z pewnością siebie i śmiałością, np. podczas rozmów z nieznajomymi, prezentacji i wystąpień publicznych. Takim osobom warto zaoferować w firmie pomoc coacha lub trenera wystąpień, który pomoże im wzmocnić pewność siebie, śmiałość i odwagę.

EWA WILMANOWICZ
trener efektywności, mówca, konsultant ds. budowania i rozwoju marki,
kontakt@brands-secret.pl  

2018-01-18 10:21 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.