Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być

7. Targi CSR "Biznes we współpracy" 12.04.2018

Firmy oraz organizacje prowadzące inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju lub oferujące swoje usługi w tym obszarze, mogą zaprezentować działania na 7. Targach CSR. Organizatorem Targów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Biznes we współpracy”, jako hasło 7. Targów CSR ma na celu - co wskazują organizatorzy - podkreślenie znaczenia współpracy w biznesie - jej roli w rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Odzwierciedla również zapowiedzi o poświęceniu części merytorycznej-konferencyjnej wydarzenia tematowi szeroko pojętej „współpracy”.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu przypomina tym samym, że współpraca w biznesie realizowana może być na wiele sposobów. To koalicje i partnerstwa, ale także poszczególne inicjatywy firm wymagające zaangażowania interesariuszy. To wreszcie nieodłączny element takich działań jak np. wolontariat, kampanie społeczne, akcje prośrodowiskowe czy konsumenckie. Dobre praktyki i rozwiązania firm mają być omawiane i prezentowane 12 kwietnia 2018 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie podczas 7. Targów CSR.
Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie. Podczas 7. edycji wydarzenia w 2018 roku organizatorzy spodziewają się około 80 wystawców i 2000 zwiedzających.

12 kwietnia 2018 roku - Warszawa
Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Informacje:www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR

 

2018-01-18 11:33 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.