Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

O rozsądnym podejściu do inspiracji

O rozsądnym podejściu do inspiracji
fot. istockphoto
Początek roku to podobno dobry czas na nowe otwarcia i zmiany. Idąc tym tropem, co roku w styczniu cała masa ekspertów i guru rozwoju zasypuje nas niezliczoną ilością porad dotyczących tego, jak być skutecznym oraz co robić, aby osiągnąć sukces. Najlepsze praktyki stosowane przez Jobsa, Buffetta czy Muska mogą wydawać się doskonałym wzorcem do naśladowania, dlatego duża popularność tych treści nasila podaż takiej wiedzy. Czy ma ona jednak jakąś wartość?

Moim zdaniem jej wartość jest znacznie mniejsza, niż zwykliśmy uważać. Specyficzne strategie sukcesu są skuteczne w określonych warunkach ‒ miejsca, czasu i ludzi. Świadomi menedżerowie traktują więc takie treści jako luźną inspirację do osobistych rozważań. Co jakiś czas spotykam jednak osoby próbujące bezrefleksyjnie naśladować praktyki idoli, co zwykle kończy się frustracją lub niepowodzeniami. Tacy eklektyczni menedżerowie zatracają spójność i zdolność rozumienia własnej drogi oraz stawianych sobie celów. Często też gubią się w priorytetach, przez co tracą na efektywności. To samo dotyczy idei ‒ dla przykładu turkus zadziała w określonych okolicznościach i z całą pewnością nie jest do zastosowania wszędzie! Warto więc z rozwagą analizować wzorce i nie ulegać bezmyślnie modom czy autorytetom. Poniżej kilka podpowiedzi, jak zadbać o siebie, aby mądrze podchodzić do zewnętrznych inspiracji.
Osobista krytyczna analiza ‒ pod pojęciem krytycznej analizy mógłby się kryć niezwykle złożony proces badawczy, obejmujący swym zakresem szerokie spektrum zjawisk. Na co dzień nie znajdziemy zapewne tyle czasu i determinacji, warto więc stosować jego uproszczoną i osobistą wersję. Tak dogłębne dociekanie prawdy mogłoby też doprowadzić nas do frustracji, ponieważ nagle okazałoby się, że część tego, co uważamy za fakty, jest tylko naszym subiektywnym przekonaniem i wymaga głębokiej weryfikacji. W pułapki tego szaleństwa wpadają często początkujący entuzjaści krytycznego myślenia, podważając wszystko i wszystkich… W ten sposób łatwo dojść do nieznośnego czepialstwa hamującego odważne działanie i eliminującego znaczenie subtelnego zaplecza menedżerskiej intuicji. Wraz z wiekiem i nabieraniem życiowej mądrości coraz częściej zdajemy sobie sprawę z relatywności faktów i łagodniejemy w ferowaniu ostatecznych opinii. Upraszczając ten proces do niezbędnego minimum, przy analizie konkretnego zjawiska warto zadać sobie kilka pytań odnoszących się do spójności tego poglądu, podstawowych założeń i otoczenia, w którym się sprawdziły, oraz możliwych skutków i wpływu na istotne obszary.
Przy jakich założeniach ten pogląd jest prawdziwy?
Przy jakich założeniach ten pogląd nie ma sensu?
W jaki sposób proponowane rozwiązanie może być spójne z tym, kim jestem i jak działam?
Jakie dotychczasowe założenia i sposoby postępowania zostaną zakwestionowane?
Czy to wniesie istotną dla mnie wartość?
Jakie mogą być tego pozytywne/negatywne skutki?
Co się zmieni, kiedy zacznę postępować w określony sposób?
Na co i na kogo wpłynie nowy sposób postępowania?
Jakie mogą być tego dalsze skutki? Jak wpłynie to na… /tu kolejno wszyscy istotni interesariusze/ Te i tym podobne pytania powinny pojawiać się w naszych głowach automatycznie ‒ być szybkim testem na użyteczność. Szczególnie dwa pierwsze z nich ‒ założenia, przy których dany pogląd jest prawdziwy lub nie, mogą błyskawicznie ujawnić potencjalną wartość analizowanej idei.
Głębokie rozumienie poprzez nauczanie ‒ to praktyczny sposób na przyspieszenie uczenia się i pogłębianie rozumienia złożonych koncepcji. Jeśli analizujemy złożone zjawisko, warto podjąć się wytłumaczenia go osobie nieposiadającej wiedzy na ten temat. Naiwne pytania laika oraz wynikająca z nich potrzeba nieoczywistego spojrzenia na problem ujawniają możliwy brak spójności koncepcji, potencjalne błędy w założeniach lub nieprzemyślane wcześniej skutki. Uczenie innych gruntuje również nasze rozumienie i przekonanie do danej idei.
Autorska twórczość - istotna inspiracja zewnętrzna powinna prowadzić nas zawsze do głębszego samodzielnego myślenia. Samo myślenie ma jednak ulotny charakter, ponieważ często subtelne przebłyski inspiracji, niezanotowane w porę, bezpowrotnie umykają. Warto w dowolny sposób notować te pomysły (tradycyjny notatnik, zapiski w telefonie, dyktafon, mail do samego siebie) i przekładać je na większe formy. W tracie dalszego wysiłku twórczego, rozwijając subtelną myśl np. w jednostronicowy esej bądź artykuł, jesteśmy w stanie kreować ciekawe i wartościowe pomysły. Im więcej autorskiej pracy, tym lepsza jakość rezultatów. Treści te nie muszą być przeznaczone dla innych, celem nie jest bowiem samo dzieło, a raczej proces tworzenia, w trakcie którego uaktywniamy kreatywność i abstrakcyjne myślenie. Inspirujmy się innymi, ale głównie co do kierunków poszukiwań i możliwości spodziewanych rezultatów.
Opisane tu w skrócie trzy sposoby podejścia do zewnętrznych inspiracji mogą rozwinąć się do wielu subtelnych i indywidualnych form budowania mądrości lidera. W obłędzie promowania szybkich, jednoznacznych i uniwersalnych rozwiązań ta kompetencja będzie odróżniać prawdziwych liderów od bezrefleksyjnych naśladowców na kierowniczych stanowiskach…

ROBERT JASIŃSKI
ekspert przywództwa i mówca inspiracyjno-motywacyjny,
robert@robertjasinski.pl

2018-02-06 13:43 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.