Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Styl życia

Zespół deficytu natury

Zespół deficytu natury
fot.istockphoto
Współczesna kultura to kultura ludzi podłączonych do sieci i jednocześnie osób, które w zastraszającym tempie tracą – naturalny, towarzyszący ludzkości od jej zarania – kontakt z przyrodą. Tak zwany zespół deficytu natury oraz jego długofalowe skutki dla naszej psychiki i zdrowia somatycznego bada Richard Louv, a efekty swoich rozważań publikuje w książkach „Ostatnie dziecko lasu” i „Witamina N. Odkryj przyrodę na nowo”.

Szczególnie pracownicy umysłowi, mający ograniczone możliwości korzystania z zalet, jakie niesie kontakt z naturą, powinni przyjrzeć się swojej codziennej rutynie i wprowadzić do niej obcowanie z przyrodą. To rytuał, wydawać by się mogło, banalny, ale bardzo niedoceniany w dzisiejszych czasach.
Jakie są konsekwencje zespołu deficytu natury? Richard Louv wymienia ich cały szereg:
– choroby cywilizacyjne wynikające z braku ruchu, nieodpowiedniej diety pojawiające się na coraz wcześniejszych etapach życia,
– trudności w koncentracji uwagi,
– utrata umiejętności radzenia sobie w warunkach odbiegających od tych sztucznie wykreowanych przez cywilizację,
– przewlekły stres, którego nie potrafimy w zdrowy sposób odreagować, popadając w pracoholizm, nałogi i zaburzenia psychiczne,
– zmniejszenie kreatywności i produktywności.

WITAMINA „N" I JEJ ZBAWIENNE SKUTKI
Autor upatruje nadziei w powrocie człowieka do natury. Wymienia w swoich książkach wiele korzyści, jakie niesie kontakt z przyrodą, w tym m.in. redukcję napięcia emocjonalnego i obniżenie poziomu kortyzolu – hormonu stresu. Relaksujące działanie przyrody może chronić przed takimi długofalowymi skutkami stresu, jak depresja oraz zaburzenia lękowe. Osoby mieszkające w pobliżu terenów zielonych rzadziej niż mieszkańcy zaludnionych miast borykają się z tymi dolegliwościami psychicznymi.
Szeroko zakrojone badania nad „regenerującymi właściwościami środowiska naturalnego” prowadzili Stephen i Rachel Kaplanowie – małżeństwo psychologów pracujących na uniwersytecie w Michigan, którzy twierdzą, że: „czynnik fascynacji wiązany ze środowiskiem naturalnym ma działanie regenerujące, wyzwalając ludzi od uczucia zmęczenia wywołanego nadmiarem uwagi ukierunkowanej1”. Potwierdzają to wyniki obserwacji badających wpływ zieleni na populacje dzie- c i , pacjentów medycznych, uczniów i mieszkań- c ó w miast. Wynika z nich, że „duże okna w klasach po- lepszają wyniki standardowych testów u uczniów i zwiększają szanse na dostanie się na studia (…). Pacjenci na oddziale chirurgii w salach z oknami, za którymi są drzewa, zdrowieją szybciej niż ci, którzy za szybą widzą ścianę z cegieł. (…) Wiemy też, że w zielonych dzielnicach miast mieszka mniej osób otyłych niż w zabetonowanych2”.

ODBUDOWAĆ UTRACONĄ WIĘŹ
Odtworzenie naturalnej dla człowieka łączności z przyrodą jest koniecznością – zdrowotną i psychologiczną. Powrót do natury dzieje się na naszych oczach – potrzebę tę coraz silniej dostrzegają pedagodzy. Idea leśnych szkół i przedszkoli opartych na nauce w środowisku naturalnym: na polu, łące, w lesie znajduje coraz więcej zwolenników nie tylko w Skandynawii – miejscu narodzin idei – lecz także w Polsce. Autorką pomysłu w latach 50. była Dunka Ella Flatau, która zaobserwowała, że dzieci uczą się najbardziej efektywnie w kontakcie z przyrodą. Utworzyła więc grupę edukacyjną, która zapoczątkowała inicjatywę leśnych szkół, rozprzestrzeniającą się coraz szerzej na całym świecie.
Trwają też eksperymenty w środowiskach korporacyjnych. Badania ankietowe przeprowadzone na próbie 1200 pracowników biurowych dowiodły, że osoby, których stanowiska pracy były usadowione blisko okna z widokiem na tereny zielone, znacznie rzadziej odczuwały frustrację i były bardziej zadowolone ze swojego miejsca pracy w porównaniu z osobami niemającymi takich widoków. Być może nurt powrotu do natury ma szansę stać się potężnym orężem w walce ze stresem pracowniczym czy niską wydajnością pracowników korporacji.
Jednak poza działaniami instytucjonalnymi ważne jest także wypracowanie w każdym z nas nawyku kontaktu z przyrodą. Louv uważa, że powinniśmy jako priorytet potraktować spędzanie czasu na świeżym powietrzu i każe nam włączyć do dziennika swojej aktywności tzw. rytuał „zielonej godziny” – umownych sześćdziesięciu minut dziennie spędzanych z dala od betonu i blokowisk.

MARTA NOWAKOWSKA
psycholog i trener umiejętności interpersonalnych, Pracownia Psychologii i Rozwoju,
marta.nowakowska@cdv.pl

Przypisy:
1 R. Louv, „Ostatnie dziecko lasu”, Warszawa 2014, s. 131.
2 M. Fabjański, „Witamina N, czyli co zrobić z deficytem natury?”, ttp://www. focus.pl/artykul/witamina-n-czyli-co- -zrobic-z-deficytem-natury.

2018-02-20 14:26 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.