Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

O kompetencjach liderów XXI wieku

O kompetencjach liderów XXI wieku
fot. istockphoto
Początek roku to dla wielu ludzi czas nowego otwarcia i postanowień, etap osobistej lub zawodowej zmiany. Mój poprzedni artykuł o rozsądnym podejściu do inspiracji zachęcił kilku czytelników do bezpośredniego kontaktu ze mną i ciekawej wymiany spostrzeżeń. Wśród poruszanych wątków kilka razy pojawiła się definicja zestawu kompetencji liderów XXI w. Czy takowe istnieją? Jakie konkretnie powinny być?

Podążając tropem tej inspiracji, postanowiłem przeszukać swoje zasoby fachowej literatury i tematycznych portali internetowych, aby bliżej przyjrzeć się takiemu ujęciu tematu. Rozróżnianie kompetencji w podziale na stulecia intuicyjnie wydawało mi się naiwne i niedorzeczne, tak jak większość generalizacji i uproszczeń. Z drugiej strony rozumiem potrzebę systematyzowania pojęć, która wielu ludziom daje poczucie kontroli i bezpieczeństwa, szczególnie tym z mniejszym doświadczeniem, bo im więcej osobistej praktyki i lepsze zrozumienie mechanizmów składających się na bycie przywódcą, tym więcej elastyczności w myśleniu i działaniu. Mistrz Picasso powiedział kiedyś: „Ucz się zasad jak zawodowiec, żebyś mógł je później łamać jak artysta”. Być może to tu właśnie leży złoty środek – między dogmatyczną listą kompetencji a adaptacyjną elastycznością. Liderzy XXI w. z całą pewnością muszą więc poznać i zrozumieć zasady dwudziestowiecznego zarządzania oraz operowania w przestrzeni kluczowych ekonomicznych pojęć i praw. Wraz z doświadczeniem wyrobią sobie intuicję i zdolność do artystycznego modyfikowania klasycznych metod.
Pełnej listy niezbędnych kompetencji menedżerskich czy przywódczych nie da się stworzyć ad hoc. Zmieniają się one wraz ze specyfiką otoczenia, wyzwań czy miejsca w hierarchii organizacji. Zarządzający technologicznym start-upem, kierownik regionalny zespołu handlowego w branży FMCG czy prezes międzynarodowej korporacji – wiele ich łączy, ale równie wiele dzieli. Wszyscy oni powinni uczyć się zasad – jak zawodowcy, ale ich artystyczne łamanie wymagać będzie uwzględniania wielu zmiennych.
Czy zatem da się stworzyć jakąkolwiek listę uniwersalnych kompetencji menedżerów przyszłości? Po dłuższym zastanowieniu mimo wszystko skłaniam się do odpowiedzi twierdzącej. Poniżej moja subiektywna lista trzech uniwersalnych zasobów dla menedżerów przyszłości:

SAMOŚWIADOMOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO SIŁY OSOBISTEJ MENEDŻERA I FUNDAMENT BUDOWANIA ZDROWYCH RELACJI Z INNYMI
W coraz bardziej złożonym świecie narażeni jesteśmy na niespotykaną dotąd ilość bodźców i nieustanną zmianę. W trakcie prowadzonych przeze mnie warsztatów menedżerskich w trakcie przerw często słyszę ciche wyznania o tych trudnościach i zwyczajnym ludzkim zmęczeniu. O osobistym doskonaleniu, wzmacnianiu siebie czy czasie na autorefleksję zwykle nie mamy szans pomyśleć. Aby sprawnie realizować coraz bardziej złożone zadania, liderzy muszą nauczyć się regularnie dbać o siebie. To z samoświadomości bierze się siła osobista, tak niezbędna do mierzenia się z wyzwaniami i problemami. Tylko poukładany wewnętrznie lider ma szansę sprostać wyzwaniom nowej normalności. Z tego samego źródła bierze się zdolność do budowania zdrowych relacji z coraz bardziej zróżnicowanymi współpracownikami. Na wyraźne różnice pokoleniowe nakładają się niespotykane dotąd znaczne odmienności kulturowe, społeczne i religijne. Od lat promowany indywidualizm stawia menedżerów w obliczu wyzwań związanych nie tylko z akceptacją i tolerancją, lecz także potrzebą współpracy mimo różnic. Tylko samoświadomi menedżerowie będą w stanie sprostać tym wyzwaniom i wykorzystać szanse płynące z różnorodności w partnerskiej współpracy.

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA ISTOTY PROBLEMU ORAZ ODRÓŻNIANIA PRZYCZYN OD SKUTKÓW
Jeszcze z końcem ubiegłego stulecia rozwój organizacji dało się planować w perspektywie kilku lat do przodu. Ta względna przewidywalność pozwalała trzymać się krytycznych założeń i brać pod uwagę pewną ograniczoną ilość zmiennych w otoczeniu. XXI w. i związane z nim zjawiska globalizacji oraz cyfryzacji sprawiły, że w wielu branżach na nowo trzeba definiować fundamentalne pojęcia – klientów, potrzeb, realizowanej wartości czy źródeł dochodu. Dobrym przykładem mogą być wydawnictwa prasowe, które dziś większą część dochodu generują z płatnych reklam niż samej sprzedaży czasopisma. Rozumienie dynamicznych zmian społecznych i ekonomicznych, a co za tym idzie odróżnianie przyczyn od skutków zjawisk pozwoli podejmować trafne decyzje. Elastyczność i otwartość w myśleniu będą fundamentem właściwych decyzji w świecie pozornych sprzeczności i gwałtownych zwrotów. Co jest naszym aktualnym celem? Jakie problemy rozwiązujemy? Gdzie są nasi dzisiejsi klienci? Za co zapłacą? Na te i tym podobne pytania coraz częściej nie można będzie udzielać automatycznych odpowiedzi.

GOTOWOŚĆ DO CIĄGŁEJ ZMIANY I UCZENIA SIĘ
O samej gotowości do zmiany napisano już wiele. W rozmowach z menedżerami często słyszę wyświechtane już zdanie: Stałe są tylko zmiany. Jednak poza akceptacją narzuconych z góry poleceń rzadko spotykam menedżerów traktujących zmianę jako normę. W praktyce powinno oznaczać to specyficzny sposób działania, w którym regularnie dokonuje się aktualizacji założeń w trzech obszarach: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Obok bieżącej maksymalizacji szans trzeba regularnie aktualizować plany oraz – co niezwykle ważne – regularnie zapominać stare i nieprzydatne dziś strategie działania. Tak jak pisał kiedyś Toffler, analfabetami XXI w. nie będą już ci, którzy nie potrafią czytać lub pisać, ale ci, którzy nie potrafią oduczać się tego, co już wiedzą, i uczyć się na nowo. Skostniałe myślenie i kurczowe trzymanie się starych, sprawdzonych założeń muszą być zastąpione holistycznym i otwartym spojrzeniem na rzeczywistość. 

ROBERT JASIŃSKI
ekspert przywództwa i mówca inspiracyjno-motywacyjny,
robert@robertjasinski.pl

2018-02-27 08:43 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.