Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Różnorodność w zespole to atut

Różnorodność w zespole to atut
fot. istockphoto
Zespół to ciągle znaczący element współczesnej organizacji, a praca zespołowa jest ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Jednak istotne zmiany związane ze starzeniem się społeczeństw, zachodzące wewnątrz i w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstw, wpływają na ich strukturę, ale i na zarządzanie nimi.

Dzisiejsze zespoły są coraz bardziej zróżnicowane wiekowo. Pracują w nich przedstawiciele czterech pokoleń równocześnie, są to: „Baby Boomers”, „X”, „Y” oraz „Z”. Każda z tych grup ma inne wymagania, potrzeby, inny stosunek do pracy i życia, co innego ich motywuje. Różnice te wynikają nie tylko z tego, kiedy się urodzili, lecz także z realiów społeczno- gospodarczych, w jakich dorastali, oraz możliwości edukacyjnych. Wszystkie wymienione czynniki wpływają na to, jakimi są teraz pracownikami.

CZTERY ODMIENNE POKOLENIA
„Baby Boomers” są pokoleniem wyżu demograficznego, jaki nastąpił po II wojnie światowej. Dewizą tej generacji są ciężka praca i troska o to, by jej nie stracić. Żyją, aby pracować. Uznają, że tylko praca jest drogą do sukcesu zawodowego, a lojalność i poszanowanie hierarchii to najważniejsze zasady, jakich należy się trzymać.
Osoby z pokolenia „X” to ludzie urodzeni po 1965 r. Dla nich ważne jest dobre wykształcenie. Uznają, że to ono jest przepustką do tego, by osiągnąć zawodowy sukces. To pracownicy odpowiedzialni i zaangażowani, chętnie współpracują z różnymi osobami bez względu na ich sposób pracy lub komunikacji. Cenią sobie równowagę między pracą zawodową a życiem osobistym.
Urodzeni w latach 80. i 90. to pokolenie „Y”. Są dobrze wykształceni i ukierunkowani na sukces, choć praca nie jest dla nich najważniejsza. Cenią partnerskie relacje, tolerancję, możliwości rozwoju, a także coraz to nowe wyzwania. Wolą pracę zadaniową, z dużą dozą swobody w jej realizacji. Sama praca nie jest dla nich wartością, a nawet zwlekają z usamodzielnieniem się. Najmłodsi na rynku pracy to pokolenie „Z”, ludzie urodzeni po 1995 r. Doskonale orientują się w cyfrowych technologiach. To pokolenie od dzieciństwa przygotowywane do walki o stanowiska i osiąganie sukcesów. Kreatywni wielozadaniowcy, oczekujący dużej elastyczności i wielu możliwości rozwoju, z nastawieniem na podejmowanie wyzwań, ale i osiąganie sukcesów, za które oczekują szybkiej zapłaty. Są wyzwaniem dla pracodawców, którzy nie zawsze są w stanie zapewnić im odpowiednio płatną i ciekawą pracę. Ich piętą achillesową są braki w umiejętnościach społecznych.

ANTAGONIZMY
Obecna sytuacja na rynku pracy, gdzie współpracują ze sobą różne generacje, spowodowana jest starzeniem się społeczeństw, stanowi wyzwanie dla zarządzających szczególnie w zakresie międzypokoleniowej współpracy, gdyż nadal między starszymi i młodszymi istnieje wiele antagonizmów, a obie grupy postrzegają siebie stereotypowo. Przykładowo, starsi pracownicy myślą o młodszych, iż ci są: roszczeniowi, pewni siebie, niecierpliwi, szybko chcą widzieć efekty, a nie lubią ciężko pracować, brak im dyscypliny i nie chcą ponosić odpowiedzialności. Natomiast młodsi pracownicy myślą o starszych, iż ci: nie chcą się dzielić wiedzą, trzymają się sztywnych zasad i starych metod postępowania, boją się zmian, nie cenią młodych.

NOWE SZANSE
W takiej sytuacji zarządzanie zespołem, gdzie jego członkowie należą do odmiennych grup wiekowych, należałoby rozpocząć od opisania zagadnienia wielopokoleniowości w danej organizacji i jego zasadniczego wpływu na budowanie przewagi konkurencyjnej, czyli podstawowego celu jej funkcjonowania. Pomijanie, przemilczanie czy też ignorowanie, a nawet likwidowanie różnic w zespołach pracowniczych w obecnych czasach się już nie sprawdza. Różnice demograficzne zaczynają być tak znaczne, iż należy w nich szukać cennych zasobów i źródeł korzyści.

WSPÓŁPRACA I TRANSFER WIEDZY
W każdym zespole największym zasobem jest wiedza, a w szczególności w zespole wielu pokoleń. W atmosferze współpracy i współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu niezwykle istotne okazuje się dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Ciągłe pogłębianie i poszerzanie posiadanej wiedzy i umiejętności, a przez to kompleksowy rozwój, wzrost kreatywności i innowacyjności, tak starszych, jak i młodszych pokoleń pracowników, w prostej linii wpływa na poprawę wyników ich pracy, a w konsekwencji na jej efektywność i sukces samego przedsiębiorstwa. Ponadto posiadanie w zespole pracowników zróżnicowanych wiekowo pozwala na możliwie najlepsze uelastycznienie oferty, gdyż mając pracowników i starszych, i młodszych, znamy potrzeby klientów ze wszystkich grup wiekowych, jakie funkcjonują na rynku, i możemy swoje usługi i produkty dostosować do wymagań każdej z nich.

RÓWNE PRAWA BEZ DYSKRYMINACJI
W zespole wielopokoleniowym szczególnie ważnym aspektem będzie to, że każdy z jego członków znajduje swoją przestrzeń do efektywnej pracy i rozwoju, z możliwością ciągłego przepływu z jednej strony młodzieńczego entuzjazmu, a z drugiej dojrzałości i doświadczenia, a równe możliwości dla każdego z pracowników zapobiegają wszelkim przejawom dyskryminacji.

SZACUNEK
Wzajemny szacunek i poczucie odpowiedzialności to dwa elementy, będące podstawą działania każdego zespołu, to dzięki nim jest on w stanie osiągnąć założone cele. Brak szacunku dla starszych czy młodszych nie służy interesom organizacji, gdyż przekłada się on na brak szacunku do przełożonego i klientów, a to przepis na katastrofę, a nie sukces.

ELASTYCZNOŚĆ
Różnorodność wiekowa w zespole to atut, a znajomość umiejętności jego członków i potrzeb w zakresie metod wykonywania pracy oraz ich właściwe dopasowanie do odpowiednich projektów potwierdza nie tylko dobre planowanie i organizowanie pracy, lecz także sprawia, że rośnie morale i wydajność jego członków. Szczególnie gdy jedni z nich lubią pracę zdalną i nie są dla nich ważne godziny jej wykonywania, drudzy zaś cenią sobie konkretne godziny i miejsce wykonywanych zadań.
To tylko niektóre z aspektów i atutów wielopokoleniowych zespołów. Każdy z jego członków to dla organizacji unikatowy zestaw wiedzy, umiejętności i talentów, którego obecność w firmie może przyczynić się do jej sukcesu, pod warunkiem poszanowania różnic występujących między odmiennymi pokoleniami, odpowiedniego ich zagospodarowania i wykorzystania do pracy zespołowej, a także tego, że sama wielopokoleniowość będzie postrzegana jako szansa, a nie zagrożenie.

MARIA WAWRZYNIAK
manager HR, trener, coach, Profit,
maria.wawrzyniak1@wp.pl

2018-03-06 14:57 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.