Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Jak rozmawiać z X, Y, Z?

Jak rozmawiać z X, Y, Z?
fot. istockphoto
Coraz częściej słyszę pytania, jak pracować z przedstawicielami pokolenia Y. Jak ich motywować? Jak spowodować, żeby byli bardziej lojalni? Takie pytania padają z ust menedżerów, którzy sami siebie zaliczają do dojrzalszego pokolenia i niejednokrotnie podkreślają swój etos pracy. Ciekawe, że nie tylko oni stają przed wyzwaniem związanym z zarządzaniem młodszymi kolegami. Niedawno młodzi liderzy, przedstawiciele „igreków”, zaczęli zadawać analogiczne pytania: „Jak pracować z pokoleniem Z? Oni są tak zupełnie różni od nas!"

Czy rzeczywiście różnice pokoleniowe wpływają na różnice w komunikacji?
Z jednej strony prawdą jest, że nasze podejście do życia i pracy kształtowane jest poprzez świat, w jakim się wychowywaliśmy. Świat definiowany zarówno przez wydarzenia historyczne czy gospodarcze, jak i dostępne technologie i narzędzia. W różnych czasach słyszymy różne złote myśli, które opisują rzeczywistość oraz stają się normą myślenia i postępowania. Z pewnością ludzie urodzeni dawniej częściej niż ich młodsi koledzy słyszeli przesłania w stylu „siedź w kącie, a znajdą cię” albo „praca jest wartością samą w sobie, szanuj ją”. Te silnie wpojone normy powodują, że nie jest łatwo zaakceptować, kiedy „igreki” mówią, że „praca jest drogą do realizacji wartości, a nie wartością samą w sobie” albo kiedy definiują, czego oczekują od pracodawcy, zanim w ogóle pokażą jakąkolwiek swoją wartość.
Jednak z drugiej strony, kiedy widzimy ludzi poprzez ich ludzkie potrzeby, nie odnajdujemy zasadniczych różnic pomiędzy pokoleniami. Wszyscy chcą żyć szczęśliwie, pracować z sensem, mieć jakiś cel w życiu, wnosić wartość, upewnić się, że są na dobrej drodze... W każdym pokoleniu są ludzie bardziej i mniej ambitni, bardziej i mniej wygadani, bardziej aktywni i tacy, którzy szukają świętego spokoju. W każdym pokoleniu widzę ludzi, którzy potrafią zadbać o „swój marketing”, niezależnie od osiągnięć. Podobnie też spotykam ludzi w każdym wieku, którzy nie lubią mówić nawet o znaczących sukcesach, gdyż pragną, aby to inni ich dostrzegli i docenili.
Czy jest więc jakieś uniwersalne podejście do tego, jak rozmawiać z różnymi pokoleniami, jak ich motywować, budować samodzielność i poczucie odpowiedzialności? Osobiście wierzę, że podstawowe zasady dobrej rozmowy menedżerskiej sprawdzają się niezależnie od wieku rozmówców.
Po pierwsze, bądź autentycznie zainteresowany drugim człowiekiem. Zaciekaw się jego sposobem myślenia, postrzegania świata, jego pomysłami i także jego potrzebami. Takie zainteresowanie jest elementem twojej postawy, twojego podejścia. W praktyce objawi się umiejętnością zadawania autentycznych, otwartych pytań. Autentycznych, bo czekasz z ciekawością na odpowiedź rozmówcy, a nie zakładasz, że wiesz, co usłyszysz, albo jaka odpowiedź jest właściwa. Pozwól na myślenie, zachęcaj do niego i zaakceptuj, że podejście rozmówcy może być inne od twojego. Jeżeli dasz człowiekowi – i temu urodzonemu dawniej, i temu młodszemu – przestrzeń do realizacji własnych pomysłów, z pewnością i jego zaangażowanie będzie większe i wzrośnie jego poczucie odpowiedzialności za realizację – własnego w końcu – rozwiązania.
Po drugie, pomóż pracownikom pracować skutecznie i efektywnie poprzez regularną, dobrze zbudowaną informację zwrotną. Pomyśl o zdobywaniu celu. Powiedzmy, że wybierasz się na wycieczkę – najpierw wyznaczasz cel, przygotowujesz potrzebne zasoby, wyruszasz i po drodze szukasz oznaczeń szlaku. Kiedy je widzisz, upewniasz się, że idziesz właściwą drogą. Ludzie w każdym pokoleniu mają potrzebę upewniania się, że postępują w sposób właściwy, podążają drogą, która doprowadzi ich do celu. Każdy z nas ma swoje „ślepe pola” i potrzebuje zewnętrznych punktów odniesienia. Być może da się dostrzec statystyczną różnicę pomiędzy pokoleniem X i Y w nasileniu potrzeby informacji zwrotnej. W świecie gier komputerowych i nowoczesnych technologii informacja zwrotna jest natychmiastowa – postępujesz dobrze, to wszystko idzie dobrze, twój błąd oznacza „śmierć” w grze czy zawieszenie programu. Być może potrzeba natychmiastowej informacji w pokoleniu Y jest silniejsza niż u reprezentantów pokolenia X, jednak sama informacja zwrotna jest pożądana przez przedstawicieli każdego pokolenia. Warto uczyć menedżerów, jak w sposób pełen szacunku przekazywać informacje dobre oraz takie, których nikt inny nie ma odwagi powiedzieć.
Po trzecie, nie myśl za innych, tylko wspieraj myślenie, np. poprzez zmiany perspektyw. Oddaj przestrzeń, zaufaj. Pomagaj zobaczyć temat z różnych stron, uwzględnić różne punkty widzenia, dostrzegać zarówno ogół, jak i szczegół. Każdy człowiek, niezależnie od tego, czy to X, Y, czy Z, jest „bardziej jakiś”. Jeden to nieuleczalny pesymista, inny to pedant, a jeszcze inny jest skupiony wyłącznie na swoim świecie. Przełożony wniesie wartość nie wtedy, kiedy powie, czego brakuje, ale kiedy poprzez zachęcenie do zmiany perspektywy pomoże zrównoważyć myślenie i dokonać nowych odkryć.
Jestem przekonana, że wskazane powyżej trzy praktyki:
– zadawanie otwartych pytań z autentyczną ciekawością,
– konfrontowanie z prawdą,
– pomoc w zmianie perspektywy,
– sprawdzają się przy budowaniu samodzielności i zaangażowania, zwiększaniu sprawczości i braniu odpowiedzialności, niezależnie od pokolenia, z którym pracujemy.

DOROTA SOIDA
coach i trener,
Lee Hecht Harrison DBM Polska

2018-03-06 15:04 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.