Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

W biznesie wartości: lojalność

W biznesie wartości: lojalność
fot.istockphoto
W każdym przedsiębiorstwie istnieją oczekiwania, jakie pracodawca czy przedsiębiorca stawia przed swoimi pracownikami. Jeżeli przyjrzeć się bliżej choćby ogłoszeniom rekrutacyjnym, okazuje się, że najczęściej poszukujemy pracowników zmotywowanych do pracy, odpornych na stres, wytrwałych w dążeniu do celu i potrafiących współpracować w zespole.

Kiedy mowa o lojalności, tej cechy najczęściej poszukujemy wśród klientów. To oni dostają karty lojalnościowe, prezenty, nagrody za przywiązanie do marki lub firmy i poczucie bycia dla firmy ważnym. Oczywiście istnieje wiele przesłanek, dla których firma zabiega o lojalnego klienta, i dotyczy to głównie mniejszych kosztów utrzymania klienta lojalnego niż przekonania do siebie i pozyskania nowego klienta. W przypadku pracowników dla wielu firm lojalność wydaje się oczywistym obowiązkiem, który wynika z Kodeksu pracy oraz ustawy o nieuczciwej konkurencji, przez co kształtowanie tych wartości w firmie przegrywa z promowaniem zaangażowania, orientacji na cel i wszystkim tym, co pozwala skutecznie i szybko „zrobić target”. Zarządzanie kapitałem społecznym organizacji i budowanie wartości to zawsze proces długotrwały, złożony i często trudny do zmierzenia, jednak dzięki temu także trudny do skopiowania przez konkurencję. „Organizacja lojalności” to nie tylko pracownicy, którzy nie przejdą do konkurencji za wyższą pensją, lecz także lojalni wobec siebie, a to już przekłada się na znacznie lepszą atmosferę w pracy i mniejszy stres. Pracując w gronie lojalnych osób, czujemy się lepiej w organizacji, rośnie nasze poczucie własnej wartości i lepiej radzimy sobie z codziennymi wyzwaniami i obowiązkami służbowymi.
Lojalność w relacjach pracowniczych może przejawiać się na wielu polach, od zwrócenia uwagi na błąd zamiast czekania, aż wykryje go przełożony, przez wzajemne wsparcie, kiedy zaistnieje taka potrzeba, aż po sprawiedliwe dzielenie wypracowanych w zespole sukcesów i zasług. Im wyższa kultura lojalności w organizacji, tym większa lojalność względem klienta. W czasach ogromnej konkurencji i szerokiego dostępu do informacji nastawienie wyłącznie na sprzedaż nie ma już racji bytu, liczy się bowiem umiejętność dopasowania oferty do potrzeb klienta, by ten powracał do firmy i rekomendował ją dalej. W tym wypadku lojalność względem klientów może oznaczać uczciwe mówienie o mocnych i słabych stronach oferty, by klient świadomie podejmował decyzję o zakupie, zaangażowanie w dobór najlepszych dla klienta rozwiązań, ale także traktowanie z tym samym szacunkiem klienta, który dokonuje niewielkiego zakupu, co prestiżowego, kluczowego kontrahenta, który zostawia w firmie spore pieniądze. To najprostsza droga do utrzymania lojalnego klienta.

W JAKI SPOSÓB BUDOWAĆ KULTURĘ LOJALNOŚCI?
Można powiedzieć, że lojalność wobec innych wiąże się w dużym stopniu z dbaniem o interesy drugiej strony, wykazaniem zainteresowania potrzebami klientów, współpracowników, ale także potrzebami organizacji jako całości, a w tym już częstokroć potrzeba empatii. Bywa tak, że pracownik posądzony o brak lojalności wcale nie zdawał sobie sprawy, że jego działanie może narazić kogoś na straty albo godzić w czyjeś uczu- cia, interesy. Empatię trudno jest wypracować i znacznie lepiej jest dobierać odpowiednie osoby do organizacji, jednym słowem szukać pracow- n i - ków empatycznych. Nie jest to częste wymaganie wobec kandydatów do pracy, a z pewnością nie jest weryfikowane podczas procesu selekcyjnego, warto zatem poświęcić więcej uwagi empatii. Osoba współodczuwająca, jeśli swoim zachowaniem godzi w uczucia innych i interesy innych, sama źle się z tym czuje, dlatego podświadomie będzie unikać nielojalnych zachowań. Rozwijanie lojalności w organizacji ma szansę powodzenia pod warunkiem, że pracownicy są pewni swojej pozycji i czują się częścią organizacji. Bez względu na to, czy mówimy o sferze prywatnej, czy zawodowej, to naturalne, że dbamy najpierw o interesy własne i osób najbliższych, dlatego jeśli współpracownicy rywalizują o jedno stanowisko, w ramach zespołu panuje konkurencja o przypisanie sobie sukcesów, trudno będzie wdrażać lojalność w firmie. Wymaga to zatem znalezienia równowagi między zdrowym konkurowaniem a budowaniem współodpowiedzialności za efekty i lojalności względem innych. Dodatkowo im bardziej pracownicy czują się częścią firmy, czują realny wpływ na jej działanie i znają wartość obowiązków w funkcjonowaniu całej organizacji, stają się bardziej związani emocjonalnie, a przez to bardziej lojalni. W czasach znacznych przemian w budowaniu ścieżki kariery, coraz częstszych zmian miejsca pracy koniecznością staje się takie zarządzanie kapitałem społecznym organizacji, aby proces przychodzenia i odchodzenia pracowników stał się naturalną częścią funkcjonowania firmy, właśnie dlatego kształtowanie lojalności w organizacji i odpowiedni dobór pracowników w obszarze ich wartości staje się istotnym obszarem w każdej firmie.

EWA WILMANOWICZ
trener efektywności, mówca, konsultant ds. budowania i rozwoju marki,
kontakt@brands-secret.pl  

2018-03-09 09:15 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.