Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Szczerość działań = wiarygodna marka

Szczerość działań = wiarygodna marka
fot. Benefit Systems
Aż 71 proc. badanych w Polsce oraz 65 proc. respondentów z dziesięciu krajów Europy Środkowej wskazuje działania CSR jako korzystne dla podnoszenia poziomu zaangażowania pracowników (1). Jedną z głównych składowych budujących społeczną odpowiedzialność biznesu w organizacjach jest wolontariat pracowniczy, który z roku na rok zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników nie tylko wśród pracowników, lecz także pracodawców. Dlaczego chcemy pomagać?

‒ Pracodawcy w całości oddają w ręce pracowników organizację akcji wolontariackich, a ogromną wartością tych działań jest fakt, że inicjatywa pochodzi od zatrudnionych w firmie, bo to oni dostrzegają potrzeby lokalnych społeczności, w których żyją ‒ podkreśla Dariusz Pietrowski, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. – To daje gwarancję uczciwości i szczerości tych działań.
Jedną z firm, która „od początku do końca” realizację akcji wolontariackich i filantropijnych oddaje w ręce pracowników, jest spółka Benefit Systems, która w 2015 r. uruchomiła program Dobry MultiUczynek. Rokrocznie na ten cel przeznacza kwotę umożliwiającą przeprowadzenie kilkunastu projektów. Dotychczas odbyły się cztery tury programu, do którego zgłoszono łącznie 124 projekty związane z pomocą konkretnym rodzinom, domom dziecka, fundacjom, ale też aktywizujące osoby niepełnosprawne poprzez działania i inicjatywy sportowe.

2.jpg

ODSKOCZNIA OD CODZIENNOŚCI
‒ Dla uczestników przygotowanie i przeprowadzenie akcji pomocowych to okazja do realizacji swoich pasji, hobby oraz zainteresowań, na które na co dzień nie mają czasu, ponieważ poświęcają go na pracę, rodzinę, znajomych – wylicza prezes SCW. – Udział w takich projektach to także doskonała okazja do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji, zwłaszcza miękkich – takich jak umiejętność pracy w grupie, komunikacja interpersonalna czy „liderowanie”.
Dariusz Pietrowski zwraca też uwagę, że możliwość bycia wolontariuszem pod egidą pracodawcy zapewnia wielu osobom ciągłość ich wcześniejszych działań wolontariackich, które najpierw realizowali w szkolnych kołach wolontariatu, potem na studiach, a teraz mają okazję kontynuować tę działalność u pracodawcy bez konieczności poświęcania na to swojego prywatnego czasu.
To niewątpliwie przekłada się na coraz większe zainteresowanie wolontariatem pracowniczym. W ciągu trzech lat niemal 200 pracowników, co stanowi około połowę zatrudnionych w Benefit Systems, zrealizowało aż 53 Dobre MultiUczynki.
‒ Pomaganie to również profity dla pracodawców – dodaje prezes CSW. ‒ Wolontariat jest ważną częścią strategii CSR, ale to także okazja, by poznać pracowników z zupełnie innej strony. Może się okazać, że ktoś, po kim wcale się tego nie spodziewaliśmy, przejawia np. doskonałe umiejętności organizacyjne.
Oczywiście wolontariat to także okazja do integracji pracowników, odskocznia od codzienności i możliwość wzmocnienia komunikacji między nimi.
‒ Moje doświadczenia w pracy jako wolontariusz pokazały mi, jak satysfakcjonująca jest to forma zaangażowania, nie tylko społecznego – przyznaje Karolina Krzywiecka z Benefit Systems, która wraz z kolegami z pracy już po raz trzeci zorganizowała MultiUczynek wspierający podopiecznych Fundacji Gajusz. ‒ Tworzenie i realizowanie projektów wymaga ode mnie wygospodarowania dodatkowego czasu, co często przekłada się na lepszą organizację pracy, jej efektywność oraz rozwija dodatkowe umiejętności, np. zarządzania. Ponadto możliwość realizowania projektów wolontariackich, poza satysfakcją i radością, daje mi poczucie, że robię coś społecznie istotnego. Mogę oderwać się od codziennych wyzwań zawodowych, jednocześnie robiąc coś dobrego dla innych.

7.jpg

WYŻSZY POZIOM ZAANGAŻOWANIA
‒ Firmy, które posiadają jasno wyznaczoną strategię zrównoważonego rozwoju i realizują działania CSR, zazwyczaj wykazują wyższy poziom zaangażowania pracowników oraz mogą zapewnić większą retencję pracowników – pisze Rafał Rudzki, Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte (2). ‒ Według niektórych badań programy ukierunkowane na działania prospołeczne i proekologiczne przyczyniają się do podniesienia morale wśród pracowników, wzmagają zaangażowanie i lojalność oraz pomagają ograniczyć rotację nawet o 50 proc., zwiększając przy tym ogólną efektywność pracy nawet o 13 proc. (3).
Badaniem poziomu zaangażowania w organizacjach na całym świecie od lat zajmuje się firma AON Hewitt. Spójna i wiarygodna marka pracodawcy, według przyjętej przez nią metodologii, opiera się na trzech obszarach – reputacji, dumie oraz wiarygodności. W tej ostatniej zawarte są inicjatywy odpowiedzialne społecznie i ekologicznie, choć w przypadku Benefit Systems mają one zapewne wpływ i na dwa pozostałe obszary. Po pierwszym roku działania programu Dobry MultiUczynek wiarygodność firmy związana z jej zaangażowaniem CSR-wym pozytywnie oceniło 87 proc. pracowników, natomiast w 2016 r. odsetek ten wzrósł do 94 proc.
‒ Wolontariat z pewnością buduje większą identyfikację z firmą, która staje się nie tylko miejscem, gdzie się zarabia pieniądze, lecz także miejscem, gdzie robi się wartościowe rzeczy dla społeczności lokalnej czy naturalnego środowiska – podsumowuje Dariusz Pietrowski. Te słowa potwierdza wolontariuszka pracująca w Benefit Systems.
‒ Jestem dumna z faktu, że pracuję w firmie, dla której liczy się coś więcej niż tylko zysk i wyniki finansowe – podkreśla Karolina. ‒ Mam świadomość, że sama nie byłabym w stanie spełniać się wolontariacko na tak szeroką skalę. To prawdziwa frajda móc wesprzeć kogoś, bazując na tym, co sami dostaliśmy.

KATARZYNA PATALAN
redaktor naczelna miesięcznika„Benefit",
k.patalan@miesiecznik- -benefit.pl

Przypisy:
1 "Menedżerowie CSR. Wyniki Badania”, Forum Odpowiedzialnego Rozwoju oraz „Menedżerowie CSR w Europie Środkowej 2015”, Deloitte 2015, dane przytoczył Rafał Rudzki w artykule pt. „Działania CSR – czynnik motywujący pracowników” opublikowanym w miesięczniku „Benefit”, nr 6/2017.
2 Rafał Rudzki, Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte, „Działania CSR – czynnik motywujący pracowników”, miesięcznik „Benefit”, nr 6/2017.
3 Society for Human Resource Management, „Advancing Sustainability: HR’s Role” 2011 [w:] Rafał Rudzki, Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte, „Działania CSR – czynnik motywujący pracowników”, miesięcznik „Benefit”, nr 6/2017. Fot. mat. Benefit

2018-03-20 08:09 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.