Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Warto być empatycznym liderem

Warto być empatycznym liderem
fot. istockphoto
Wygrają te firmy, których prezesi włączą do procesu zarządzania swoich pracowników. Chyba każdy z nas dostrzega, że świat przyspieszył. Żyjemy w szybko zmieniającej się, skomplikowanej rzeczywistości, w której trudno przewidzieć nawet bliską przyszłość.

W biznesie ta różnorodność, zwłaszcza wynikająca ze zderzenia sposobów myślenia, kultur i talentów, może się stać największym atutem firmy. Wymaga to jednak zmiany podejścia do modelu zarządzania w organizacji, ponieważ ten tradycyjny, bazujący na unifikacji potrzeb pracowników i dążeniu do krótkoterminowej maksymalizacji zysku, powoli odchodzi do lamusa.

NOWA RZECZYWISTOŚĆ, NOWE PROBLEMY
Menedżerowie stają dziś przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Muszą nauczyć się inaczej pojmować i realizować swoją rolę, ponieważ codziennie wchodzą na nieznane terytoria i mierzą się z nieoczekiwanymi sytuacjami. Dlatego większość z nich przyznaje, że czuje się przytłoczona tempem pracy i złożonością procesów, jakimi muszą zarządzać. Ciągły stres, w jakim funkcjonują, często powoduje wzmożony niepokój i spadek wydajności. Świadomość, jak destrukcyjny jest ten efekt dla nich samych i dla organizacji, powinna ich skłonić do refleksji i do poszukiwania nowych rozwiązań.
Jak często jednak zastanawiacie się nad realizowanym przez siebie modelem przywództwa i nad swoimi priorytetami? W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zasypywani setkami poradników, które podpowiadają nam, jak żyć, łatwo jest zauważyć i naprawić problemy w różnych dziedzinach naszego życia. Wielu menedżerów nie potrafi dostrzec podobnych ostrzegawczych znaków w firmie, nie zauważając, że w biznesie przecież także nastąpiło przewartościowanie z modelu autorytarnych decyzji na rzecz emocji i autorefleksji. Ponieważ stary system zarządzania przestał się sprawdzać, należy wypracować nowy, oparty na zaufaniu do siebie i współpracowników. Aktywnie angażując się w działania zespołu i całej firmy, powinni oni zrezygnować z nadmiernej kontroli i skupić się na wydobyciu maksymalnego potencjału ludzkiego, rozwijaniu indywidualnych możliwości i tworzeniu spokojnego, bezpiecznego i inspirującego miejsca pracy.
To prawda, że świat wokół nas staje się coraz bardziej skomplikowany, ale nowy, empatyczny model zarządzania sprawdza się w tej niestabilnej rzeczywistości, ponieważ jest oparty na niezmiennie aktualnych, ogólnoludzkich wartościach.

LIDER NA MIARĘ CZASÓW
Jeszcze niedawno, gdy zwracałem uwagę menedżerom i prezesom na konieczność wypracowania wewnętrznej elastyczności i otwartości, odpowiadali, że liczą się twarde fakty. Okazuje się, że fakty przemawiają na korzyść tych „miękkich” umiejętności, bo kierowanie się wartościami moralnymi przynosi wymierne rezultaty nie tylko dla jednostki, lecz także dla całej organizacji. Charakterystykę nowego modelu przywództwa podsumowuje tak zwana „wielka szóstka”, czyli niezbędne dla dobrego zarządzania cechy, takie jak zrozumienie, ciekawość, współpraca, koordynacja, kultura i odwaga.
Ale tak naprawdę bazę tego modelu zarządzania stanowią empatia i pokora lidera. Empatia jest źródłem tolerancji, akceptacji odmienności i umiejętności dostrzeżenia innego punktu widzenia. Empatyczny przywódca potrafi zbudować w nawet bardzo różnorodnym zespole poczucie więzi i przynależności. Dobrze zintegrowana grupa nie będzie miała problemów z wzajemnym zrozumieniem i komunikacją, co zaowocuje harmonijną i owocną współpracą.
Lider, który ma w sobie pokorę, nie kieruje organizacją autorytarnie, lecz poprzez zadawanie pytań i otwarcie się na innych. Takie podejście dla wielu przywódców będzie trudne, bo zaprzecza tradycyjnym metodom zarządzania. Rzeczywiście, proces zmiany podejścia może wymagać wiele odwagi i autorefleksji, ale efekty są warte wysiłku, ponieważ mogą znacząco poprawić efektywność zespołu i całej organizacji.

RECEPTA NA SUKCES
W dużej mierze to od mentalności i umiejętności przywódczych lidera zależy, czy uda się stworzyć spokojne i inspirujące miejsce pracy, gdzie ludzie poczują się swobodnie i stworzą dobrze współpracujący zespół. W bezpiecznym środowisku łatwiej będzie im wyjść poza strefę komfortu i otworzyć się na nowe podejście czy to do konfliktów w zespole, czy do zakwestionowania przedstawionej oferty. Dobry menedżer widzi wartość w odmienności i wyjątkowości poszczególnych członków zespołu, wykorzystując ich unikatowe zalety i nie pozwalając zginąć w tłumie indywidualnościom. Z drugiej strony zwraca uwagę na zaspokojenie jednej z najważniejszych ludzkich potrzeb – poczucia przynależności, więzi i akceptacji, budując zgrany i dobrze rozumiejący się team. Krótko mówiąc, taki rodzaj przywództwa stanowi nową przewagę konkurencyjną, zwiększając kreatywność, innowacyjność i rynkową wartość firmy.
Wprowadzając ten model do firmy, realizujemy naturalną dla ludzi potrzebę współdziałania, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. To nic innego, jak powrót do instynktownych stadnych odruchów – ochrony innych, obrony przed nieznanym i wspólnego rozwiązywania problemów. Z moich obserwacji wynika, że wdrożenie włączającego modelu przywództwa znacząco podnosi wydajność i produktywność pracowników, a przede wszystkim buduje lojalność wobec firmy. Lojalny pracownik ma większą motywację, wykazuje się zaangażowaniem i kreatywnością i lepiej rozwiązuje problemy.

DOBRY BIZNES
Naukowcy udowodnili, że podejmując decyzje ekonomiczne, powszechnie kierujemy się nie tylko chęcią zaspokojenia własnych potrzeb, lecz także dążeniem do sprawiedliwości i wzajemności. To oznacza, że większość ludzi myśli i działa w kategoriach „my”, a nie „ja”, ponieważ daje nam to poczucie komfortu i przynależności. Uczciwość, zaufanie, chęć do wspólnego działania to część naszego biologicznego bagażu, naszego jestestwa. To założenie stanowi istotę nowego modelu zarządzania.
Przywództwo włączające polega w istocie na ciągłym samodoskonaleniu. Nie można już oddzielić etyki zawodowej i prywatnej. To, jakimi jesteśmy ludźmi, ile pracy wkładamy w swój rozwój, determinuje też nasze podejście do zarządzania. Dlatego najskuteczniejsi okazują się ci liderzy, którzy w pełni rozwinęli swój potencjał emocjonalny, a nie tylko intelektualny. Pogłębienie samoświadomości pomaga im poznawać nowe sposoby uczenia się, rozwijania siebie i innych, i w ten sposób staje się wyjątkową wartością dla nich i dla firmy.
Podobne podejście powinno cechować całą organizację. W dzisiejszym świecie ważne okazuje się nie tylko co, lecz także dlaczego coś robimy. Firma, która ma tego świadomość i kieruje się nie tylko maksymalizacją zysków, lecz także szeroko rozumianym wspólnym dobrem, staje się atrakcyjna dla dobrych pracowników.  

CHRISTIAN KURMANN
Bonding&Belonging Międzynarodowy mówca w zakresie przywództwa integracyjnego, osoba inspirująca innych, speaker na konferencjach, autor wielu artykułów oraz uczestnik programów telewizyjnych i wywiadów.

2018-04-09 08:19 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.