Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Limity zwolnień podatkowych w 2017 i 2018 r. – zestawienie porównawcze

Limity zwolnień podatkowych w 2017 i 2018 r. – zestawienie porównawcze
fot. istockphoto
Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 27 października 2017 r. poz. 2175) wprowadziła do ustawy podatkowej liczne i istotne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. Ustawodawca zwiększył limity niektórych zwolnień podatkowych związanych z działalnością socjalną i związkową, wprowadził nowe zwolnienia podatkowe i zmodyfikował treść dotychczasowych zwolnień podatkowych. Decydujące znaczenie, czy stosujemy nowe czy stare przepisy podatkowe, ma moment otrzymania przychodu przez podatnika. Jeśli otrzymanie świadczenia nastąpiło 1 stycznia 2018 r. lub później, stosujemy ,,nowe” przepisy.

Dla czytelniejszego porównania zmian w zwolnieniach podatkowych poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie zmian w zwolnieniach podatkowych.  
Pierwsza kolumna zawiera treść przepisu zwolnienia podatkowego obowiązującego do 31.12.2017 r., w drugiej kolumnie treść przepisu zwolnienia podatkowego obowiązującego od 01.01.2018 r. W ostatniej kolumnie omówiona została istota zmiany w zwolnieniu podatkowym.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

Powyżej omówione zostały najważniejsze zmiany w zwolnieniach podatkowych świadczeń finansowanych z ZFŚS, ale i z innych źródeł jako alternatyw dla działalności socjalnej. Fundusz Socjalny jest nadal  najkorzystniejszą formą pomocy socjalnej z punktu widzenia opodatkowania świadczeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Widać wyraźne preferencje podatkowe ustawodawcy dla działalności socjalnej pracodawcy prowadzonej w formie ZFŚS.  Warto podkreślić, że odpis na Fundusz Socjalny jest kosztem uzyskania dla pracodawcy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, są kosztem uzyskania przychodów, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

MONIKA CIEŚLAK
prawnik, ekspert ds. kadr i płac,
HR Servises,
hrmonikacieslak@wp.pl

2018-04-10 08:17 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.