Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Aplikacje mobilne a transfer wiedzy

Aplikacje mobilne a transfer wiedzy
fot. istcokphoto
Mój mentor zwykł mawiać, że miarą skuteczności szkolenia jest autentyczna zmiana, jaką wywołuje ono wśród jego uczestników. Na szczególną uwagę zasługuje tu słowo autentyczna, co rozumiemy jako zmiana trwała lub przynajmniej trwająca dopóty, dopóki przynosi efekt. Widzimy zatem, że procesy rozwojowe możemy analizować jako uczenie, a następnie praktyczne transferowanie nowych kompetencji w miejscu pracy. Problem efektywności szkoleń jest wart głębszej analizy, gdyż dotyczy on wszystkich firm, których budżety na rozwój idą w miliony euro.

Badania nad transferem wiedzy nie są czymś nowym, dysponujemy tu wieloma rozbudowanymi modelami ewaluacyjnymi, od czterostopniowego Kirkpatricka po model Return of Investment J. Philipsa. Jednak nowe technologie oraz zmiany preferencji w metodach komunikacji u nowych pokoleń wchodzących na rynek wymuszają innowacyjne podejście do tego jakże ważnego zagadnienia.
Dlaczego aplikacje mobilne? Po pierwsze, są one dostępne dla każdego, gdyż można z nich korzystać non stop w dowolnym miejscu, mając dostęp do smartfona czy tabletu. Po drugie, doskonale odpowiadają preferencjom młodych osób, jeśli chodzi o metody uczenia się. Wiedza jest podawana w sposób konkretny, w małych „porcjach” oraz przy użyciu różnych atrakcyjnych metod, nie tylko za pomocą tekstu, lecz także w formie audio oraz krótkich filmów instruktażowych. Całość jest interaktywna i połączona hyperlinkami, dzięki czemu tworzy wszechstronne kompendium z danego zagadnienia.
Współpracując z międzynarodową korporacją szkoleniową, miałem okazję testować takie aplikacje podczas światowego kongresu szkoleniowego w Belgradzie w lipcu 2017 r. Demonstrowano tam rozbudowane aplikacje mobilne dokładnie zaprojektowane pod konkretne programy rozwojowe dla danej organizacji. W bogatych krajach wysokorozwiniętych takie programy nie są czymś nowym, ale z pewnością także nie powszechnym.
Można zaryzykować, że jest to swoista ewolucja e-learningu przechodzącego z komputerów do urządzeń mobilnych. Dzięki temu można w pełni wykorzystać potencjał, jaki nam daje. Mowa tu chociażby o możliwościach grywalizacyjnych. Dodatkowo to najlepsza metoda dotarcia do młodego pokolenia nazywanego Z, szczególnie „zaimpregnowanego” na stacjonarne, klasyczne metody rozwojowe.
Oczywiście na takie rozwiązania stać tylko firmy dysponujące znaczącym budżetem szkoleniowym. Co mają zatem robić inne mniejsze firmy? Odpowiedzią może być aplikacja o uniwersalnym charakterze koncentrująca się np. na kompetencjach młodych kierowników. Przy tworzeniu takiej aplikacji miałem okazję pracować w ostatnich miesiącach.
Przyjrzyjmy się zatem, jak zwiększać efektywność transferu wiedzy z zastosowaniem nowoczesnych technologii?
O odpowiedź poprosiłem Annę Gucwę, która dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej dla menedżerów:
Przystępując do tworzenia aplikacji, byłam świadoma, że jest to rozwiązanie nowatorskie. Poszukując podobnych pomysłów, natrafiałam na inne aplikacje, wspierające uczenie się, np. aplikacje do nauki języków obcych. Nie znalazłam jednak rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na potrzeby młodych menedżerów. Przez wiele lat jako trener i coach obserwowałam, jak młodzi menedżerowie borykają się z codziennymi problemami związanymi z zarządzaniem. Podczas pierwszych wywiadów, poprzedzających stworzenie aplikacji respondenci mówili o wyzwaniach związanych z uczeniem się i utrwalaniem wiedzy po szkoleniach. Wymieniali następujące:
– Ograniczenia budżetowe organizacji związane z dostępem do szkoleń.
– Wiedza dostępna w internecie jest nieprzefiltrowana, jest jej bardzo dużo. Osoby poszukujące konkretnych rozwiązań nie wiedzą, jak mają zastosować daną teorię i przekuć ją na rozwiązanie konkretnego problemu.
– Brak czasu na poszukiwania konkretnej wiedzy i przyswajanie jej.
– Ograniczenia czasowe związane z możliwością utrwalania materiału.
– Trudności z wdrażaniem poznanych podczas szkolenia schematów, technik i narzędzi.
– Motywacja do uczenia się.
Potrzebne zatem było takie rozwiązanie, które będzie dostępne dla każdego, atrakcyjne pod kątem metod uczenia się i będzie zawierało wiedzę, która jest przydatna w codziennym życiu menedżera. Projektując aplikację, za naczelną zasadę przyjęłam użyteczność i pomoc w realnych sytuacjach, związanych z zarządzaniem zespołem.
Aplikacja mobilna umożliwia uruchomienie jej w każdym miejscu i czasie, daje absolutną swobodę wyboru momentu, w którym chcemy się uczyć. Wyzwaniem jest zaprojektowanie jej w taki sposób, aby angażowała i zachęcała do zdobywania wiedzy. Ważne jest zróżnicowanie form nauki (zgodnie z cyklem D. Kolba), tak aby użytkownicy mogli uruchomić jak najwięcej kanałów percepcyjnych. Sprawdza się przedstawianie treści merytorycznych w formie „pigułek wiedzy”, ciekawych grafik lub audio i wideo.
Biorąc pod uwagę permanentny brak czasu we współczesnym świecie, forma audio lub wideo umożliwia uczenie się podczas wykonywania innych czynności, takich jak bieganie, prasowanie koszuli czy po prostu prowadzenie samochodu. Paradoksalnie jest to skuteczne, ponieważ podczas wykonywania czynności niewymagających wysiłku intelektualnego pozostajemy zwykle w stanie relaksu.
Młodzi ludzie, przedstawiciele najmłodszego pokolenia Z (urodzeni po roku 1995), wychowali się w świecie nowoczesnych technologii. Dla nich naturalne jest codzienne korzystanie ze smartfonów i urządzeń umożliwiających natychmiastowy dostęp do informacji. Aplikacja powinna być prosta w użyciu, wręcz intuicyjna, powinna pozwalać każdemu na wyszukanie interesujących treści i skorzystanie z funkcjonalności.
Niewątpliwie na atrakcyjność aplikacji wpływają również dodatkowe funkcje takie jak np. grywalizacja. Dziś jest to bardzo popularna forma wspierająca uczenie, budowanie zaangażowania i motywację.
Aplikacja mobilna sprawdzi się również jako narzędzie do utrwalania wiedzy po szkoleniu lub między szkoleniami. Liczy się przede wszystkim motywacja do zmian swoich postaw i zachowań. Podsumowanie: Każda nowa technologia, która powstaje jako narzędzie mające podnieść naszą efektywność, niesie ze sobą ryzyko. Smartfony z jednej strony ułatwiają nam życie, zwiększają możliwości komunikacji, z drugiej stają się pożeraczem czasu. Od coraz większego udziału e-technologii także w szkoleniach nie ma odwrotu. Jednak warto pamiętać, że każde działanie wykonywane bezrefleksyjnie może stać się karykaturalne i nieskuteczne. Nie zapominajmy o człowieku, będącym „miarą wszechrzeczy”, powtarzając za humanistami, w dzisiejszym stechnologizowanym świecie.  

ANNA GUCWA
właścicielka firmy MG Training, autorka aplikacji Menedżer Pro 

SYLWESTER PIETRZYK
trener i konsultant zarządzania ASPEKT HR,
sylwekp@wp.pl 

Bibliografia:
– Kirkpatrick D.L., Evaluating Training Programs: The Four Levels, AMACOM, New York 1998.
– Freiling J., Zimerman M., Internal and External Learning Races in Born Transnational: What are the driving forces ?, „Entrepreneurial Business and Economic Review” 2014.

2018-04-13 09:55 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.