Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Przemawianie publiczne w praktyce

Przemawianie publiczne w praktyce
fot. istockphoto
Na świecie jest bardzo wielu ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Większość z nich jednak nie potrafi się tym dzielić i przekazać swych myśli szerszej publiczności. To, czego im brakuje, to umiejętność prezentacji swoich pomysłów w taki sposób, aby inni je docenili i dostrzegli w nich wartość. Taką wartością może być świadomość, że dzięki temu słuchacze mogą: stać się lepszymi ludźmi, realizować skuteczniej swoje cele czy popełniać mniej błędów.

Wystąpień publicznych warto nauczyć się dla samego siebie, ponieważ istnieje silna korelacja pomiędzy ilością ludzi, na którą mamy wpływ, a wielkością naszego wynagrodzenia. Podczas wszelkich przemówień, nie tylko będąc początkującym mówcą, dobrze jest pamiętać o tych krokach:

WYBRANIE ODPOWIEDNIEGO TEMATU I CELU
Na początku warto się zastanowić, co wartościowego można przekazać innym – co jest na tyle istotne, że inni koniecznie powinni się o tym dowiedzieć? Co też w rezultacie mają zrobić? Należy również zdać sobie sprawę, że nawet przy wybitnym temacie nie wszyscy skorzystają z prezentacji, ale ci, którzy będą tego chcieli, zrobią z danej wiedzy dobry użytek.

ODBLOKOWANIE SIEBIE NA PRZEMAWIANIE
Warto zadać sobie pytania: „Czy daję sobie do tego prawo? Czy wyobrażam sobie, że ktoś może słuchać mnie z ciekawością?”. W umyśle zawsze kryje się jakaś myśl – albo pozytywna, albo negatywna. Jeśli mówca wychodzi na scenę i myśli: „To jest bez sensu, i tak mnie nie będą słuchać” – to przez pryzmat tych uprzedzeń będzie filtrować swoją wiedzę i jego wystąpienie straci na jakości. Jeżeli natomiast zmieni myśli na: „Z całą pewnością na sali znajdują się osoby, którym moja wiedza jest potrzebna. Jestem przekonany, że to jest właściwe miejsce, a ja jestem właściwą osobą, żeby się nią dzielić” – to poprzez odmienny sposób prezentacji odbiór przemówienia będzie zupełnie inny.

ZNALEZIENIE ODPOWIEDNICH STRUKTUR PRZEMÓWIENIA
Struktury są doskonałym sposobem na to, aby być skutecznym w swoim przemówieniu – zostały stworzone po to, aby ułatwiać osiągnięcie określonego celu. Niwelują też ryzyko pominięcia ważnej kwestii podczas wystąpienia. Wielu znamienitych mówców korzysta ze struktur, a słuchacze nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Istnieją struktury pozwalające na łatwiejsze przekazywanie decyzji (np. Jasne Precyzowanie Oczekiwań), sprzedaży (np. Metoda 4 x Z) czy networkingu. Przykłady takich struktur można znaleźć w książkach, artykułach i w internecie. Wybór odpowiedniej struktury znacznie ułatwia sukces przemówienia i sprawia, że publiczność słucha z ciekawością, nie gubiąc się w chaosie myśli.

ZADBANIE O SPÓJNOŚĆ PRZEKAZU
Spójność to najbardziej istotna kwestia całego przemówienia. Składają się na nią: tembr głosu, modulacja, treść, mowa ciała czy wizerunek na scenie. Każdy z tych aspektów powinien być rozpatrywany oddzielnie i odpowiednio trenowany, ale dopiero razem nadają sens całemu przemówieniu. Widownia jest na to wyczulona. Czasami jednak te kwestie są pomijane i powstają wystąpienia z bogatą gestykulacją, głosem na jednym tonie i niepasującą do tego treścią. Każdą część wystąpienia można trenować nie tylko podczas przemawiania, lecz także skupiając się na niej w każdym aspekcie życia, np. będąc w pracy można dbać o postawę ciała – pamiętając, aby sylwetka była wyprostowana i pewna ‒ co później buduje większe zaufanie na scenie.

SKUPIENIE SIĘ NA EMOCJACH
Wielu ludzi, przygotowując się do wystąpienia, kładzie zbyt mocny nacisk na treść, a jak dowodzą badania – zapada ona w pamięć w bardzo małym stopniu. Po kilku tygodniach słuchacz nie pamięta nawet, co właściwie mówca powiedział, wie jednak, jak się czuł. Całość lub fragment przemówienia wywołały w nim określone emocje, które zapisały to wspomnienie głęboko w pamięci. Można to zjawisko zaobserwować w filmach, zanim pojawią się pierwsze dialogi – klimat, muzyka i scenografia już na wstępie wywołują w widzach określone emocje. Właśnie na to powinien zwrócić szczególną uwagę każdy mówca i mieć z tyłu głowy pytanie: „Jakie emocje wywołuję w swoich słuchaczach?”. Wystąpienia publiczne to najbardziej efektywny sposób przekazania większej grupie osób swoich pomysłów i idei. Do im większej grupy osób mówca przemawia, tym większa szansa na osiągnięcie przez niego zakładanego celu. Warto mieć to wszystko na uwadze, przygotowując się do kolejnego przemówienia, i ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.

LECHOSŁAW CHALECKI
prezes zarządu SzkołaInspiracji,
biuro@szkolainspiracji.pl

2018-04-16 08:17 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.