Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Kariera

Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku
fot. materiały własne
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Uwzględniono w nim odpowiedzi 19 986 osób pracujących w Warszawie.

Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Warszawie w 2017 roku wyniosła 5645 PLN brutto. Dla porównania mediana w całej Polsce, nie uwzględniając Warszawy, była o 1721 PLN niższa i wyniosła 3924 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenie w Polsce i w  Warszawie w 2017 roku

 ikona_1.jpg

Wynagrodzenie w Polsce:
– 25 % zarabiało powyżej 5645 PLN
– mediana 3924 PLN
– 25% zarabiało poniżej 2919 PLN

Wynagrodzenia w Warszawie:
– 25% zarabiało powyżej 8516 PLN
– mediana 5645 PLN
– 25% zarabiało poni żej 4000 PLN

Jak wynika z raportu, w 2017 r. w Warszawie najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w branży technologii informatycznych (IT), telekomunikacji i bankowości. Mediany ich zarobków wyniosły odpowiednio 7081 PLN i 7000 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w różnych branżach w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

ikona_3.jpg

technologie informatyczne 7081, telekomunikacja 7000, bankowość 7000, energetyka 6500, przemysł lekki 6500,przemysł ciężki 6500, rolnictwo 6362, ubezpieczenia 6025, budownictwo 5790, ciepłownictwo 5645, usługi dla biznesu 5645, media, wydawnictwa, PR 5502, ochrona środowiska 5400, handel 5527, transport i logistyka 5000

Poniżej przedstawiono wynagrodzenia pracowników w warszawskich firmach o różnej wielkości zatrudnienia. Z danych wynika, że im większa firma, tym zarobki są wyższe.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w różnych branżach w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

ikona_2.jpg

  PRÓBA 25 PROC.
ZARABIAŁO
PONIŻEJ
25 PROC.
ZARABIAŁO
POWYŻEJ
MEDIANA

WIELKIE A
PRZEDSIĘBIORSTWO (1000 I WIĘCEJ)

 6 430

 4200

 6000

 9377

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO (250-999)

3977 4200 6000 8916
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO (50-249) 5160 4000 5645 8516
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO (10-49) 3174 3500 5000 7500
MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO (1-9) 1205 3061 4210 6000

Z badania wynika również, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy, którzy byli zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach (50–249 osób) z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 6800 PLN brutto miesięcznie.
Tak jak w całym kraju, w Warszawie mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Mediana zarobków w Warszawie dla kobiet wyniosła 5 000 PLN, z kolei dla mężczyzn 6 363 PLN. Z raportu wynika, że kobiety pracujące w Warszawie najlepiej zarabiają w branży IT (6 315 PLN), natomiast mężczyźni w bankowości (8 000 PLN).
Znajomość języków obcych ma duże znaczenie dla zarobków pracowników zatrudnionych w Warszawie. Osoba znająca trzy języki obce na poziomie minimum początkującym (A/A1) zarabiała o 1 043 PLN więcej od osoby posługującej się jednym językiem obcym. W pełnym raporcie prezentujemy również zarobki osób znających dany język na poszczególnych poziomach znajomości.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w zależności od znajomości języków obcych w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

ikona_4.jpg

  PRÓBA 25 PROC.
ZARABIAŁO
PONIŻEJ
MEDIANA 25 PROC.
ZARABIAŁO
POWYŻEJ
ZNAJOMOŚĆ 1 JĘZYKA OBCEGO 8469 3924 5600 8500
ZNAJOMOŚĆ 2 JĘZYKÓW OBCYCH 7165 4000 5645 8600
ZNAJOMOŚĆ 3 JĘZYKÓW OBCYCH 2573 4300 6362 9800
ZNAJOMOŚĆ 4 JĘZYKÓW OBCYCH 520 4210 6643 10477

ANALIZY DLA STANOWISK
W raporcie oprócz danych ogólnych znalazły się również analizy wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W analizach uwzględniono 101 stanowisk. Biorąc pod uwagę medianę zarobków, najwięcej zarabiali dyrektorzy działu IT. Osoby zatrudnione na tym stanowisku otrzymywały miesięczne zarobki rzędu blisko 21 500 PLN.
Najniżej opłacanymi spośród badanych okazało się w Warszawie stanowisko sprzedawca/kasjer (2700 PLN), nauczyciel kontraktowy (3000 PLN) oraz recepcjonista (3000 PLN).

PODSUMOWANIE
Z przedstawionych powyżej analiz wynika, że zarobki osób zatrudnionych w Warszawie nadal znacznie przewyższają wynagrodzenia osób pracujących w innych miejscowościach w Polsce. Wpływ na wysokie płace w stolicy kraju ma przede wszystkim lokowanie tam centrali największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W Warszawie pracuje zdecydowanie więcej specjalistów, kierowników oraz dyrektorów niż w innych częściach naszego kraju. Inna struktura zatrudnienia przekłada się na wyższe zarobki.
Na niektórych stanowiskach zarobki plasują się jednak na podobnym poziomie do tych w Polsce – przykładem jest stanowisko adiunkta (zarobki na tym stanowisku przewyższyły medianę ogólnopolską bez Warszawy jedynie o 1,4 proc.) czy analityka biznesowego (o 2,9 proc.).

KAROLINA JURCZAK
Sedlak & Sedlak

2018-04-30 09:14 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.