Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Jak wyznaczać nowe cele?

Jak wyznaczać nowe cele?
fot.istockphoto
Planowanie jest jednym z podstawowych obowiązków menedżera i trudno wyobrazić sobie jakikolwiek rozwój przedsiębiorstwa bez tworzenia wizji i planów na przyszłość. Na początku roku ustalamy nowe cele, targety, rozpisujemy nowe projekty, zbieramy zespoły, realizujemy ustalone budżety.

Profesor Krzysztof Obłój(1) podkreśla, iż naturalnym jest fakt, że menedżerowie koncentrują się na myśleniu o przyszłości firmy, opowiadaniu o zmianach i szansach przy jednoczesnym rozpalaniu entuzjazmu i zapału swojego zespołu. Od menedżerów, przedsiębiorców żąda się działania w teraźniejszości i skutecznego rozwiązywania bieżących problemów. Dla większości skutecznych menedżerów przeszłość mentalnie nie istnieje, a powtarzając za profesorem Obłójem, mało jest rzeczy równie istotnych jak przeszłość firmy i co za tym idzie przeszłość projektów. Bo bez zrozumienia przeszłości trudno jest odpowiedzieć na pytania, skąd się biorą problemy dnia dzisiejszego i co z nimi zrobić w przyszłości.
A jak z przeszłością bywa w praktyce? Z moich obserwacji wynika, że stawiając sobie cele na nowy rok (niezależnie, czy dotyczy to sfery zawodowej czy prywatnej), podświadomie odcinamy się od tego, co było. Co prawda dokonujemy podsumowań, analizujemy osiągnięte wyniki, na zebraniach podsumowujących zasypujemy się wykresami, słupkami, ale co najwyżej odnosimy się najczęściej do wyników maksymalnie sprzed dwóch lat. A przecież wynik nowych celów niejednokrotnie jest pochodną tego, czego nauczyliśmy się w przeszłości, jakie doświadczenia wynieśliśmy z lat minionych i jakie wartości oraz idee przyświecały nam, kiedy wyznaczaliśmy nowe cele zarządzanym przez nas firmom, działom, zespołom. Jeśli nie oglądamy się za siebie, być może nie zdobędziemy się na odwagę, by zamknąć rozpoczęte projekty, które w ostatecznym rozrachunku okazują się nierentowne. Z przeszłości warto pamiętać swoje eksperymenty, podejmowane próby. Każda z prób zawiera w sobie element przyszłości oraz doświadczeń już nabytych, o czym często na poziomie świadomości nie pamiętamy. W tym kontekście istotne jest, aby nie odcinać się od źródeł, od wcześniejszych porażek, ale budować na tym, co było.
Wyznaczamy sobie nowe cele, plany strategiczne, targety – oczekujemy od siebie i naszych zespołów coraz więcej. Czy to jednak jest konieczne? A gdyby tak przystanąć nad celem z minionego roku? Może zamiast podnosić poprzeczkę naszym zespołom, pochylić się nad osiągnięciem minionego roku, przeanalizować go, wyciągnąć wnioski. Profesor Obłój mówi, że „każdy sukces ma w sobie zarodek przyszłej klęski”. Jesteśmy tak zapatrzeni w przyszłość, że historia zdaje się być dla nas niewidzialna. Wydaje nam się, że decyzje, które podejmujemy, są naszymi decyzjami, a według prof. Obłója to nieprawda. W większości są to rutynowe działania wynikające z naszej historii. Zazwyczaj powielamy i doskonalimy to, czego nauczyliśmy się w przeszłości. Robimy to jednak bez głębszej refleksji, która mogłaby uchronić nas przed wspomnianą przez prof. Obłója klęską. Dlaczego często wpadamy w tę pułapkę? Świadome odcinanie się od przeszłości przy jednoczesnym mądrym czerpaniu z niej jest wyjątkowo trudnym procesem, zwłaszcza w obliczu odniesionego sukcesu przez dział, zespół czy też całą organizację. Dlaczego tak się dzieje? Bo wzrost zadowolenia determinuje spadek gotowości do analizy. Na menedżerów czyhają zatem dwie pułapki:
1. Koncentracja na nowym projekcie bez wnikliwej analizy procesów wyróżniających projekty wcześniej zrealizowane.
2. Powtarzanie schematów stosowanych poprzednio przy założeniu, że wcześniejszy sukces determinuje sukces nowego projektu.
Jak zatem ustrzec się przed tym mechanizmem? Przeanalizuj dokładnie osiągnięte cele minionego roku, zadając sobie m.in. poniższe pytania:
– Jakie trzy najistotniejsze czynniki wpłynęły na powodzenie lub fiasko danego projektu?
– Które z tych czynników były zależne od Ciebie, a które nie?
– Co dziś z perspektywy czasu mógłbyś zrobić lepiej?
– Które z rozpoczętych, a nadal kontynuowanych projektów należałoby przerwać?
Wyznaczajmy sobie zatem nowe cele, czerpmy inspirację z nowoczesnych rozwiązań, nie bójmy się nowego. Nie traćmy jednocześnie z oczu tego, co było, bądźmy uważni na pułapki oraz nie pozwólmy, aby odniesiony w przeszłości sukces stał się bezrefleksyjnie powtarzanym schematem działań. Bo każdy projekt dorasta w nowych warunkach. Bądźmy zatem odważni w sięganiu w przyszłość z szacunkiem wobec tego, co zdołaliśmy już osiągnąć.

AGNIESZKA KAZUŚ-MUSIAŁ
prezes zarządu DBL Polska Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o,
agnieszka.kazus-musial@ dbl.com.pl

Przypisy:
1 Niektórzy wolą zginąć, niż się raczej zmienić, „Forbes” 12/2017.

2018-05-10 08:32 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.