Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być

IV konferencja Ucząca się Organizacja 6.06.2018

Wyzwania związane z różnorodnością w zespołach i organizacjach.

W dzisiejszych organizacjach rosnąca różnorodność pracowników jest faktem. W jednym zespole, oddziale czy hali produkcyjnej współpracują przedstawiciele różnych pokoleń, płci, narodowości, osoby o odmiennych stylach pracy, różnych poziomach doświadczenia, sposobach komunikacji, potrzebach. Tak ogromna różnorodność pracowników stawia organizacje przed niespotykanymi dotychczas wyzwaniami. Sposób radzenia sobie z nią ma lub będzie miał bezpośrednie przełożenie na „twarde” wskaźniki efektywności, a w konsekwencji na zyski.

IV konferencja Ucząca się Organizacja zarosi do rozmowy na temat wyzwań związanych z różnorodnością w organizacjach, zarówno w aspekcie negatywnych konsekwencji, jakie różnorodność pracowników niesie firmie, jak również sposobów pracy z nią. Udział w wydarzeniu pozwoli odpowiedzieć na pytania:

 • Jakie czynniki blokują efektywność pracy w różnorodnych zespołach i organizacjach?
 • Jak wspierać zdrową współpracę pomimo występujących różnic?
 • Jak pogodzić zarządzanie różnorodnością z wyzwaniami biznesowymi?
 • Jak budować kulturę organizacyjną opartą o strategię „diversity and inclusion” („różnorodność i integracja”)?
 • Jak zaangażować kadrę zarządzającą w dyskusję nad strategicznym wymiarem zarządzania różnorodnością?
 • Jak radzić sobie z wykluczeniem w zespole?
 • Jak zarządzać różnorodnością pokoleniową oraz komunikować się z przedstawicielami różnych pokoleń?

Różnorodność w organizacji jest jej potencjałem, na którym można budować przewagę konkurencyjną. Stanowi jednak wyzwanie wymagające aktywnego działania. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami pokażemy, jakie są podskórne przyczyny problemów towarzyszących różnorodności w organizacjach oraz jakie działania interwencyjne podejmować na tak pogłębionym zrozumieniu różnorodności.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli działów personalnych, kadry zarządzającej oraz osób, które kształtują politykę personalną firm i przedsiębiorstw.

Prelegentami będą eksperci i praktycy z polskich i międzynarodowych organizacji. Swoimi doświadczeniami podzielą się, m.in.:

 • – profesor psychologii kulturowej, Uniwersytet Jagielloński;prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
 • Richard Morgan-Jones – Dyrektor Work Force Health (Wielka Brytania);
 • Iwona Sołtysińska – Dyrektor ds. Rozwoju; Wszechnica UJ;
 • Agnieszka Miśkowicz – Dyrektor ds. personalnych, IKEA Industry Poland Oddział w Lubawie;
 • Aleksandra Schaefer– HR Business Partner, ABB;
 • Agnieszka Żmuda-Kleśta – Talent Management Director, Kompania Piwowarska;
 • Bogusława Kotowska – HR Business Partner, Agora SA.

Cena specjalna dla czytelników Miesięcznika Benefit: 300 PLN (+23% VAT).

6 czerwca 2018 – Kraków
5-7 czerwca 2018 (warsztaty towarzyszące)- Kraków
Organizator: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Informacje: www.wszechnica.uj.pl/konferencja

2018-05-16 14:25 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.