Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja » Work-Life Balance

Równowaga między życiem zawodowym a osobistym – szansa czy konieczność

Równowaga między życiem zawodowym a osobistym – szansa czy konieczność
Fot. istockphoto.com
To był bardzo trudny dzień. Dostawa z USA była opóźniona. Wiedział, że kolejny raz będzie musiał się tłumaczyć klientowi. Nie lubił takich spotkań. Dodatkowo wyczerpywały go nieustanne potyczki z centralą. Wciąż nie została zatwierdzona strategia spółki, którą przedstawił na spotkaniu zarządu korporacji.

Miał świadomość, jakie gry toczą się tam, na górze, nie chciał w nich uczestniczyć. Był gotowy do ciężkiej pracy, do stawiania czoła wymaganiom klientów i rynku, ale nie akceptował gier i zabaw korporacyjnych. Wrócił do domu bardzo zmęczony. Wiedział, że żona czeka na niego z obiadem. Chwilę posiedzę w gabinecie i zaraz przyjdę, rzucił przy powitaniu. Usiadł w ulubionym fotelu i nalał sobie lampkę koniaku. Czuł dziwne, obezwładniające go wręcz zmęczenie. Alkohol miło rozgrzewał przełyk, kątem oka dostrzegł wchodzącą do pokoju żonę. Poczuł dziwny ucisk w klatce piersiowej. Jego zmysły odebrały jeszcze dźwięk tłuczonego szkła i przerażoną twarz żony. Kiedy się obudził, wokół jego łóżka krzątały się nerwowo dwie pielęgniarki i znajomy lekarz.
– Miałeś drugi zawał, to cud, że żyjesz. Uszkodzona jest blisko połowa serca. Prawie zapracowałeś się na śmierć – powiedział.
Bohater tej opowieści odbył, po opisanym wydarzeniu, ponad roczną rehabilitację i wrócił do pracy na stanowisko menedżerskie. Rozumiem go, sama tak postępowałam przez ponad 20 lat mojej pracy menedżerskiej, teraz jestem coachem, a na mojej „terapeutycznej kozetce” siadają ci, którzy dopiero zaczynają podsumowywać poniesione koszty kariery. W trakcie sesji często w bolesny sposób dociera do naszej świadomości wcześniejszy brak równowagi pomiędzy obszarem osobistym i zawodowym.

Koszty kariery

Każdy chce podążać za swoją legendą, realizować najgłębsze pragnienia i marzenia, a nawet żądze. Jak twierdzi P. Coelho w Alchemiku (1995), „kiedy czegoś pragniesz, to cały świat działa potajemnie, byś mógł to pragnienie spełnić. Im bardziej zbliżamy się do naszych marzeń, tym bardziej własna legenda staje się prawdziwą racją bytu”. Praca zawodowa daje nadzieję na realizację własnej legendy i osiągnięcie sukcesu, może jednak stanowić zagrażające życiu uzależnienie. Amerykanie zdiagnozowali, że co czwarta osoba aktywna zawodowo ujawnia dysfunkcje zachowania lub zaburzenia osobowości. We własnych badaniach, które prowadzę już od dziesięciu lat, odnotowuję stały wzrost deklarowanych przez respondentów obciążeń doświadczanych w związku z pracą. Badania prowadzone w USA wykazały, że 75 procent badanych regularnie pracuje poza godzinami ustalonymi w umowie. W Wielkiej Brytanii odsetek ludzi przeznaczających na pracę więcej niż 60 godzin tygodniowo przekracza 20 procent

Rozwój zawodowy a rozwój osobisty

Współczesne tempo zachodzących zmian cywilizacyjnych zmusza do ciągłego doskonalenia posiadanych kompetencji, przekwalifikowań, a nawet zmian zawodu. Rozwój zawodowy stał się nie tylko szansą na pracę, ale przede wszystkim koniecznością. Można go rozpatrywać z dwóch perspektyw: indywidualnej, ważnej z punktu widzenia jednostki, oraz organizacyjnej, czyli zgodnej z oczekiwaniami danej organizacji. Idealnym wariantem jest pokrycie się potrzeb indywidualnego rozwoju z potrzebami organizacji, jednak praktyka pokazuje, iż nie zawsze interesy obu stron są zbieżne. Z punktu widzenia psychologii rozwój świadczy o zdrowiu człowieka, niezależnie od tego, jakiego obszaru dotyczy. Działania pozazawodowe przenikają do sfery zawodowej, wzbogacając tym samym kompetencje osoby o nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Takim potrzebom najbardziej mogą sprostać programy równoważenia pracy i życia osobistego pracowników. Programy, w których zwiększanie świadomości indywidualnej współistnieje z aktywnie wdrażaną polityką firm.

Bilansowanie kosztów i korzyści

S z c z e g ó l n e znaczenie w procesie zarządzania własną karierą ma bilansowanie, etap, na którym dokonuje się oceny zainwestowanych zasobów własnych i zewnętrznych w stosunku do uzyskanych rezultatów. Ten właśnie moment jest też kluczowy dla uświadomienia sobie, że dla zachowania jak najwyższego poziomu zasobów własnych i umiejętności korzystania z zasobów zewnętrznych niezbędne jest równoważenie obszarów życia zawodowego i pozazawodowego.
Ważna jest nie tylko ocena, jakiej dokonujemy, ale również to, z kim lub czym się porównujemy. Porównawczy poziom odniesienia to bilans kosztów i korzyści, jakich oczekujemy od wybranej przez siebie drogi kariery zawodowej w porównaniu z innymi możliwymi rozwiązaniami lub osiągnięciami innych osób. Własny poziom odniesienia zaś pozwala na ocenę w stosunku do osobistych standardów, planów, marzeń i ideałów. Bilansowanie nie jest stałym działaniem, często włącza się dopiero w momentach przełomowych. Cieszy jednak zmiana tendencji w tym zakresie. Równowaga między życiem zawodowym a osobistym jest coraz ważniejsza dla „pokolenia Z” (urodzeni po 1991 r.), jak pisze D. Clutterbuck, przytaczając badania absolwentów wyższych uczelni zrealizowane w 11 krajach. Wykazały one, że 57 proc. ankietowanych dostrzega w równowadze między życiem zawodowym a osobistym podstawowy cel swojej kariery zawodowej. Z moich własnych badań wynika, że młodzi adepci sztuki zarządzania w Polsce w blisko 50 proc. zdają sobie sprawę z ceny sukcesu i co ważniejsze – są gotowi ją zapłacić, niestety, kosztem braku równowagi.
W wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych status quo przestał być wartością, a ciągłe bycie w gotowości do sprostania kolejnym wyzwaniom wręcz koniecznością. Równoważenie pracy i życia osobistego tworzy tę szczególną przestrzeń, w której rozwija się cały człowiek, a nie tylko jego zawodowy hologram. Ci, którym tej perspektywy zabrakło, skazują się na stosowanie mechanizmów obronnych, ucieczkę przed prawdą o sobie, nieustanną frustrację i lęk. Jeden z guru polskiej psychologii, K. Obuchowski, pisze: „Tylko od jednostki zależy jej klasa i przed nikim nie da się usprawiedliwić omyłki zaniechania bycia tym, kim można być”.

dr Joanna Mesjasz
coach, doradca biznesowy

2012-10-02 07:36 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): mesjasz, work-life-balance,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.