Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes » Wartości

Zaufanie i szacunek

Zaufanie i szacunek
foto. istockphoto
HR chce wpływać na biznes, funkcjonowanie firmy, proponować rozwiązania wykorzystywane w organizacji, chce być integralną częścią biznesu.

W swoich działaniach dyrektor HR powinien trzymać się strategii firmy, dlatego musi być przy stole podczas jej tworzenia. Jeżeli dyrektor HR nie został zaproszony do współtworzenia strategii, może jedynie podążać za biznesem i pytać: „Co mogę zrobić?”. Jeżeli współtworzy strategię, występuje z pozycji: „Zróbmy to razem, mam rozwiązania, pomysły dobre dla naszej firmy”. Co wpływa na to, że HR jest traktowany jako partner?
Kluczowym czynnikiem wpływającym na to, że HR może rozmawiać o wielkich ideach, proponować rozwiązania czy usprawnienia, jest zaufanie i szacunek. Mowa tu o dwukierunkowym procesie, który oznacza, że zarząd ma zaufanie do HR i vice versa, HR ufa zarządowi i okazuje mu szacunek. HR musi zapracować na taką pozycję w firmie. W opinii Leeny Suviranty, HR dyrektor w Rudus Finlanida (33 lata w biznesie) – zadaniem szefa tego działu jest rozumienie pozycji HR w firmie. Pracodawcą HR jest biznes. HR jest częścią zespołu menedżerów zarządzających firmą. Z tym wiążą się odpowiedzialność i obowiązki. Rolą HR dyrektora jest przede wszystkim wspieranie zarządzających w prowadzeniu biznesu. HR współodpowiada za wyniki osiągane przez firmę, a jednocześnie razem z zarządzającymi buduje zaufanie pracowników do działań tej organizacji, dba o wizerunek firmy jako pracodawcy.
HR jest ważnym departamentem dla pracowników, dlatego dyrektor HR musi działać tak, aby pracownicy firmy szanowali ten dział. To dość trudna funkcja i wymaga dojrzałości, doświadczenia, umiejętności, np.: HR może mieć więcej specyficznych informacji od innych. Warto zwracać uwagę na to, co i komu można powiedzieć; wartością jest etyka, trzeba mówić prawdę, którą można powiedzieć. Drugi ważny aspekt to rozumienie biznesu. Zdaniem Leeny Suviranty rolę dyrektora HR można porównać do funkcji dyrektora finansowego. HR musi być przygotowany do takiego sposobu prowadzenia rozmów o biznesie, jaki biznes rozumie i uznaje, ma zatem znać odpowiedź na pytanie: Co robi TA firma, aby budować swoją pozycję na rynku i zarabiać? Oznacza to merytoryczną gotowość pokazania zarządzającym, które rozwiązania biznesowe warto prowadzić inaczej ze względu na koszty lub konsekwencje z obszaru HR istotne dla firmy, oraz otwartość na to, że inni mogą się nie zgodzić z propozycją czy argumentami HR, tak samo jak HR dyrektor może się nie zgadzać z argumentami i propozycjami innych menedżerów. W pracy zespołowej, a taką jest zarządzanie, można się ze sobą nie zgadzać, ale trzeba się wzajemnie szanować i umieć wspólnie wypracowywać optymalne rozwiązanie. Zadania realizowane przez zarządzających nie są proste. HR ma dostarczać rozwiązań pozwalających na realizację planów firmy. Trzeci ważny aspekt to, zdaniem Leeny Suviranty, umiejętność podejmowania działań i decyzji mających wpływ na wynik finansowy. HR ma do dyspozycji np. cost cutting, ponieważ w każdej firmie znajdują się specyficzne obszary, w których HR ma bezpośredni wpływ na koszty. Jednym z takich obszarów mogą być koszty chorobowe. Zadaniem HR jest policzenie kosztów chorobowych, zdefiniowanie ich przyczyn, zaproponowanie rozwiązań. Jak to wygląda w praktyce? HR posiada dane, że w jednej z lokalizacji wzrasta liczba zachorowań i jest ona wyższa niż w innych lokalizacjach. Po zbadaniu okazuje się, że przyczyną jest grypa (pracownicy kontaktują się z wieloma osobami). Przeliczenie kosztów zachorowań i kosztów szczepień pozwoli zaproponować biznesowi szczepionki. Argumentem jest wyliczenie i porównanie kategorii: zaoszczędzone/zarobione.
Kolejnym obszarem może być zarządzanie etatami. Zadaniem HR jest dostarczanie wyliczeń i wskazywanie rozwiązań, np. czy powoływać nowe stanowisko w firmie, czy outsourcować dane działania. Obszar dotyczący kosztów niezdolności do pracy oraz zatrudnienia właściwych ludzi to zadania HR. Brak pracownika wpływa na funkcjonowanie działu, a koszty niewłaściwej rekrutacji da się policzyć.
HR ma za zadanie pokazywać biznesowi: „To kosztuje nas obecnie 300 000 rocznie, mam rozwiązanie tej sytuacji, w firmie zostanie 200 000 rocznie”. Wtedy przestaje być w rocznym budżecie traktowany jako „koszt”, jego działania zaczynają być rozumiane jako „przychód”. HR ma bezpośredni wpływ na finanse firmy i musi pokazać swoją wiarygodność, musi zarobić na swoją pozycję w biznesie. Jeżeli HR rozumie rolę, jaką odgrywa w firmie, rozumie biznes i potrafi podejmować działania mające wpływ na wynik finansowy, wtedy dopiero może zacząć proponować rozwiązania. Na umiejętność proponowania wspierających biznes rozwiązań składa się szereg kompetencji, którymi powinien się odznaczać dyrektor HR. Większość z nich jest pochodną doświadczenia oraz dojrzałości – przecież HR określa i wdraża rozwiązania dotyczące ludzi (ich przyszłości, rozwoju, stylu przywództwa). Z doświadczeń Leeny Suviranty wynika, że dyrektor HR powinien znać codzienne potrzeby i problemy firmy, bez tego bowiem nie zaproponuje pracownikom użytecznych rozwiązań.
HR ma inicjować dialog, ukierunkowywać plany – musi zatem posiadać umiejętność prowadzenia trudnych rozmów, ale też wpierać menedżerów w przeprowadzaniu takich rozmów z ludźmi.
Odpowiedzialny dyrektor HR musi posiadać odpowiednie kompetencje do tego, by kreować w firmie kulturę podnoszenia kwalifikacji oraz wykorzystywania ich w praktyce. Jest to obszar, w którym HR może dostarczać wzorców, pokazujących, co to oznacza i jak to robić.
Aby HR stanowiło integralną część biznesu, konieczne są: zaufanie i szacunek współpracowników, które są efektem ciężkiej pracy, a nie wielkich, pustych słów, zrozumienie biznesu oraz wnoszenie do tego biznesu wartości ważnej dla zarządzających i pracowników.

Anna Jaguszewska-Bogacz
Bogacz & Lawendowski

2012-10-30 12:45 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): biznes, jaguszewska-bogacz,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.