Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes » Wartości

Ludzki kontekst strategii

Ludzki kontekst strategii
foto. istockphoto
Strategia firmy? Według klasyka gatunku Michaela Portera strategia to „świadomy wybór unikalnego zestawu czynności w celu zapewnienia klientom niepowtarzalnego zbioru korzy-ści”1. A może coś nowszego? Strategia błękitnego oceanu – tu wszystko sprowadza się do innowacji, tworzonej „w obszarze, w którym działania firmy korzystnie wpływają zarówno na strukturę kosztów, jak i na wartość oferowaną nabywcom”2. Mądre teorie, warto do nich wracać. Potrafią zainspirować.

W szkołach biznesowych uczymy się klasycznego podejścia, według którego każda firma powinna mieć dokładnie przemyślaną i szczegółowo przygotowaną strategię, a następnie konsekwentnie ją wdrażać, nie bacząc na przeszkody. Analizujemy więc otoczenie bliższe i dalsze, segmentację rynku, portfolio produktów, sytuację konkurencyjną, pozycjonowanie, cele strategiczne a wszystko dodatkowo osadzamy w ciasnych ramach budżetowych. Efekt? Powstaje składający się z wielu stron, skomplikowany dokument dla zarządu i rady nadzorczej. A co z tak przygotowanej strategii mają zwykli pracownicy firmy? W najlepszym wypadku plany operacyjne, które będą realizować menedżerowie liniowi. Czy nieznajomość strategii wpływa demotywująco na pracę ludzi? Według Michaela Armstronga zaangażowanie pracowników wiąże się nieodłącznie z ich identyfikacją z celami i wartościami firmy3. Jeżeli pracownicy nie będą znali celów, do których dąży firma, to jak mają się z nimi identyfikować? Mówiąc wprost, ludzie „na dole” chcą wiedzieć, w jakim kierunku podążają i dokąd mają dojść za rok, dwa, pięć. Muszą mieć pewność, że ludzie „na górze” wiedzą, co robią, mają wizję, sprecyzowane cele i prowadzą firmę do sukcesu – to ważne dla ich motywacji i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego strategia powinna żyć w firmie. Trzeba więc o niej rozmawiać, dyskutować, dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych. Strategia może być motorem, który nakręca wszystkich do działania: od zarządu, przez menedżerów operacyjnych, aż po szeregowych pracowników. Strategia musi żyć wśród ludzi, a nie leżeć schowana w teczce z napisem „Tajne/ poufne”. Może więc podejść do tematu inaczej, tak zwyczajnie, po ludzku? „Strategia jest czymś bardzo prostym. Obierasz sobie ogólny kierunek i podążasz nim ze wszystkich sił”4. Tak mawiał Jack Welch – ikona amerykańskiego biznesu, wieloletni prezes General Electric. I właśnie takiej strategii potrzebują ludzie – zrozumiałej dla wszystkich. Przez jej pryzmat pracownicy mogą docenić trudne decyzje zarządu, nawet jeżeli wiążą się z wyrzeczeniami czy przejściowym pogorszeniem warunków pracy. Za taką strategią pójdą. „Jeżeli chodzi o strategię, należy mniej rozmyślać, a więcej działać” – to kolejny cytat z Jacka Welcha. Zatem: do dzieła!

Adam Moskal 
konsultant

2013-02-05 10:48 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): adam moskal, strategia firmy,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.