Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być » Weekend w Polsce

Wiosenne przeloty nad Narwią

Wiosenne przeloty nad Narwią
Fot. www.bogunow.com
W pierwsze dni marca każdego roku w wielu miejscach całej Europy daje się wyczuć wzmożony stan podniecenia hormonalnego. Bynajmniej nie jest to tylko lekka euforia, w jakiej pogrąża się wiosenna przyroda, to dziesiątki amatorów i profesjonalistów ornitologów wykazuje rosnącą niecierpliwość – z jednego powodu. Ptaki całego kontynentu wracają ze swoich zimowisk.

Gdy rzeki północno-wschodniej polski wystąpią ze swoich brzegów, zalewając całe doliny bezmiarem wód, większość miejsc noclegowych w okolicy Biebrzy i Narwi jest już dawno zarezerwowana.

Biebrzański Park Narodowy znany jest ze swego bogactwa przyrodniczego nie tylko w całej Europie, wystarczy spojrzeć na mapę wizyt wiszącą w holu budynku dyrekcji parku. Chorągiewki znaczące kraj pochodzenia każdego odwiedzającego umiejscowione są na wszystkich kontynentach.

To magnes, który przyciąga wielu miłośników ptaków od wielu lat. Jednak spoglądając na mapę Polski, nie sposób nie zwrócić uwagi na rzekę, stanowiącą nierozerwalny ekosystem światowej sławy, organizm, jakim jest jedna z wspanialszych rzek nizinnych naszego kontynentu, rzekę Narew.

Najbardziej atrakcyjna pod względem krajobrazu i możliwości ogarnięcia wzrokiem szerokiego, ptasiego horyzontu jest Narew środkowa. Obniżenie fizyczne terenu, niezbyt mocno zmienione ludzką ręką, rozpoczyna się poniżej ostatniego z sześciu jazów, wybudowanego przez „pomysłowych” meliorantów we wsi Góra Strękowa (województwo podlaskie – miejsce tragicznej śmierci kapitana Raginisa). Sam pomysł przegrodzenia rzeki ciągiem jazów oraz prostowania meandrów zamknął Narew jako szlak wodny i diametralnie na niekorzyść natury zmienił stosunki hydrologiczne.

Po wpływie do Polski rozlewa się w Zalew Siemianówka, zatrzymany śluzą w Bondarach.

Jest rzeką nizinną, tworzącą rozległe bagna, błota i torfowiska. To jedyna w Europie rzeka anastomozująca – czyli warkoczowa, tworząca sieć rozgałęzionych, równoległych koryt, od Suraża do Rzędzian chroniona Narwiańskim Parkiem Narodowym. Między Rzędzianami a Górą Strękową zamknięta kilkoma wspomnianymi wcześniej jazami służącymi do regulacji poziomu wody.

Żeglowna Narew ciągnie się od ujścia rzeki Biebrzy (248,5 km) aż do Jeziora Zegrzyńskiego koło Warszawy. Jest jedną z niewielu rzek o naturalnym przebiegu koryta, nieregulowana i niemeliorowana, z występującymi miejscowo wzmocnieniami brzegów faszyną. Tworzy szereg piaszczystych łach i naturalnych wysp, z najniższym w Europie spadkiem ok. 200 cm na 10 km. W Narwi występują 22 gatunki ryb, tj. szczupak, sum, okoń, płoć, lin, leszcz, miętus, minog rzeczny.

Od Wizny do Łomży kotlinę rzeki obejmuje teren ochronny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Ptasie przeloty, gorący okres między marcem a majem

Najwęższe przewężenie kotliny rzecznej na wysokości Łomży tworzy naturalną granicę najdłużej utrzymujących się wiosennych rozlewisk, które nawet przy wodzie „stuletniej” nie wyrządzają szkód materialnych okolicznej ludności. Wiosną wystarczy wejść na którąkolwiek krawędź doliny, by poczuć magnes przyciągający do tego miejsca nie tylko miliony ptaków. Cierpliwe oczekiwanie zostanie nam niejednokrotnie wynagrodzone widokiem podrywających się do lotu setek gęsi. Głośny szum skrzydeł nad samą głową wraz z intensywnym gęganiem co wrażliwszych może przyprawić o głośne bicie serca. Gęś gęgawa (Anser anser ), gnieżdżąca się w naszym kraju, gęś zbożowa (Anser fabalis) czy gęś białoczelna (Anser albifrons), tylko przelotem na północ, zachwycą nas swoim widokiem. Odpoczywają i śpią na wodzie, natomiast rankiem przed wyruszeniem w dalszą drogę wzlatują na żerowiska łąkowe lub uprawne.

Jest to obszar wypoczynku dla wielu gatunków związanych ze środowiskiem wodnym, będących w podróży do wielkich bagien północno-wschodniej Europy i tych, które po częściowym opadzie lustra wody oraz pojawieniu się pierwszych wysepek zieleni wśród bezmiaru błękitu rozpoczynają kolejny cykl rozrodu. Dobrą metodą na spokojną obserwację ptactwa jest przemieszczanie się kajakiem czy łódką. Perspektywa z poziomu wody pozwala na bliskie spotkania z ptakami i przyrodą, nawet bez użycia sprzętu optycznego. Czasem wody Narwi nieśpiesznie schodzą z łąk – wówczas jest szansa na podróż wśród wyrastających znad lustra ukwieconych na żółto łanów kaczeńców.

Ciekawostką jest obecność bataliona (Philomamachus pugnax), warto zaczekać na tego ptaka nawet do maja. Godowy, szeroki kołnierz piór wokół szyi, niepowtarzalny wzór barw – to charakterystyczny element rozpoznawczy walczących samców. Bitwy i przepychanki w rywalizacji o względy samiczek nie są zbyt zawzięte, jednak gdy zielona wysepka zaroi się nagle od biegających energicznie ptaków, przypomina arenę rzymskiego cyrku.

Niezwykle interesujący dla każdego przyrodnika jest obszar położony w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Obszar parku to ważna ostoja bardzo rzadkich gatunków ptaków. Wiele z nich, jako ptaki zagrożone wyginięciem w skali naszego kraju, zostały ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (2001). Gniazduje tutaj dubelt (Gallinago media), kulik wielki (Numenius augunata), sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula), różeniec (Anas acuta), świstun (Anas penelope), Bąk (Botarus stellaris), bączek (Ixobrychus minutus), ślepowron (Nycticorax Nycticorax).

Wymieniać można jeszcze wiele gatunków, jednak o znaczeniu wyjątkowości ornitologicznego bogactwa niech świadczy spotkanie w czasie naszych wizyt nad rzeką wielu obserwatorów, pasjonatów z odległych stron świata, którzy przyjeżdżają „zaliczyć” i odkreślić na swojej liście wybrany gatunek, by z wielką satysfakcją powrócić do domu, a potem rozprawiać o tym przez cały rok.

Oprócz wspomnianego wcześniej sposobu obserwacji ptaków z wody mamy możliwość uprawiania innej formy podróżowania. Można zabrać ze sobą rowery – komunikacja po drogach lokalnych i traktach polno-leśnych nie sprawi najmniejszego kłopotu.

Jerzy Lipiński

2013-04-03 12:01 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): lipiński, narew,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.