Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja » Wizerunek

Outplacement się opłaca

Outplacement się opłaca
Szkolenie pracowników / Fot. istockphoto.com
Według specjalistów od doradztwa personalnego, outplacement jest wykorzystywany zaledwie przez 10–15 proc. Polskich firm. W porównaniu z zagranicą sytuacja pod tym względem nie wygląda najlepiej. W Wielkiej Brytanii udział takich firm wynosi około 70 proc., a w Belgii w wielu przypadkach outplacement jest wymagany prawem. Pocieszający jest natomiast fakt, iż sytuacja się zmienia i coraz więcej polskich pracodawców zaczyna dostrzegać jego zalety.

Outplacement to jeden z elementów budowania tzw. employer brandingu, czyli pozytywnego wizerunku przyjaznego pracodawcy. To kompleksowy program wsparcia i pomocy dla zwalnianych pracowników, w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju i nowego zatrudnienia. W ramach outplacementu profesjonalna firma doradztwa personalnego prowadzi cykl szkoleń dotyczący np. przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (mowa ciała, wygląd zewnętrzny), pisania CV czy też zachowania przed kamerą, pozwalający poprawić autoprezentację. Firma doradcza pomaga również w wyborze firm i wysyłce do nich aplikacji.

W Polsce outplacement jest obowiązkowy dla pracodawców, w przypadku zwolnień grupowych powyżej 50 osób. Warto jednak o nim pomyśleć również przy mniejszych grupach, a nawet w przypadkach indywidualnych.

Osobom, które przepracowały wiele lat w jednej firmie, bardzo trudno odnaleźć się wobec konieczności poszukiwania pracy. W czasie kiedy pracownik przez długi czas ciężko pracował na rzecz dobra przedsiębiorstwa, rynek pracy i zasady w nim panujące mogły się drastycznie zmienić. Konieczne jest przypomnienie sobie umiejętności skutecznej promocji siebie, własnych zdolności czy też doświadczenia. Takie umiejętności można łatwo zapomnieć, więc pomoc w  płynnym i mniej stresującym przejściu do kolejnego etapu kariery zostanie przez pracownika doceniona.  – Zwolnionym pracownikom trudno też spokornieć i przyzwyczaić się do sytuacji, w której to nie oni rozdają karty. Muszą poradzić sobie bez przywilejów, które dawała im praca, np. bez samochodu służbowego. Wbrew pozorom dla wielu jest to spory problem i rolą osoby prowadzącej szkolenia w ramach outplacementu jest również radzenie sobie z takimi sytuacjami – wyjaśnia Agata Hagno, prezes katowickiej firmy doradztwa personalnego DPM.

Outplacement się zwraca?

Przeciwnicy outplacementu zwracają uwagę na wysoki koszt takiego rozwiązania i na fakt, że nie przynosi ono żadnych wymiernych korzyści finansowych. Nie zdają sobie oni jednak sprawy z długofalowych efektów, jakie przynosi, i z tego, że w długim okresie koszt powinien się zwrócić. – Korzyści pojawiają się z czasem, gdyż outplacement wpływa pozytywnie na motywację obecnych oraz przyszłych pracowników. Pracownik, który wie, że może liczyć na swojego pracodawcę nawet po rozstaniu z firmą, zrobi dla niej więcej i chętniej się zaangażuje. Natomiast wysoko wyspecjalizowana osoba, która szuka nowego miejsca pracy, wybierze miejsce przyjazne pracownikom. Outplacement jest zatem dobrym sposobem na przyciąganie do siebie najlepszych specjalistów. A dobrzy i zmotywowani pracownicy to większe przychody dla firmy – tłumaczy Agata Hagno. Co więcej, według badań przeprowadzonych przez Engineering Employer’s Federation i Westfield Health ludzie, którzy nie są zmotywowani do pracy lub mają nadmiar obowiązków, wię cej czasu spędzają na długoterminowych zwolni niach lekarskich. To może się przekładać na straty finansowe firmy.

Outplacement mobilny

Są różne typy outplacementu – indywidualny, grupowy, klasyczny, środowiskowy (polegający na niwelowaniu skutków długotrwałego bezrobocia) czy też zaadoptowany (szkolenia wzbogacone m.in. o doradztwo  psychologiczne). W ostatnim czasie pojawiła się również kolejna jego odmiana – outplacement mobilny. Polega on na tym, że dla zwolnionego pracownika tworzy się miejsce pracy (z biurkiem, komputerem i telefonem) w miejscu jego zamieszkania lub w jego najbliższej okolicy. Opiekuje się nim codziennie indywidualnie dobrany tzw. coach zawodowy, który wdraża go w poszukiwanie zatrudnienia. Motywuje go, pomaga w poszukiwaniu ofert, opracowaniu CV czy też przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. – W pewnym sensie coach odgrywa też rolę szefa oraz mentora. Motywuje i pilnuje czy codziennie przychodzi do biura na ustaloną godzinę, tę samą, na którą pracownik przychodził w poprzedniej pracy. Jest to o tyle ważne, że osoba nie wypada z rytmu i nie traci gotowości do pracy, co mogłoby być przeszkodą w późniejszym szukaniu nowego zajęcia – tłumaczy prezes DPM Agata Hagno.

Eksperci od doradztwa personalnego tłumaczą, że jeśli utrzyma się rytuały związane z wyjściem do pracy, jest większa szansa na to, że nie popadniemy w depresję związaną ze zwolnieniem. – Pracownik nie powinien zmieniać swojej rutyny związanej z wyjściem do pracy. Pobudka, założenie biznesowego stroju i wyjście z domu – dzień powinien przypominać ten sprzed zwolnienia. Osoba będzie się czuła tak, jakby wciąż pracowała, i przejście do kolejnego etapu kariery zawodowej będzie zdecydowanie łatwiejsze – podkreśla Hagno.

Nie tylko outplacement

Outplacement to nie jedyna forma dbania o pozytywny wizerunek pracodawcy Kadra kierownicza i właściciele powinni budować dobre relacje w firmie, dbać o motywację pracowników poprzez wykorzystanie systemu ocen pracowniczych czy też podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych, jeśli employer branding jest dla nich istotny. – Przyjazne nastawienie przełożonych i ogólna atmosfera pracy jest bardzo doceniana przez pracowników i jest niezbędna do tego, by pozytywny wizerunek pracodawcy utrzymał się przez dłuższy czas. Nie wystarczy przeprowadzenie jednorazowego outplacementu, jeśli nie idzie za tym szacunek do pracowników. Co więcej, outplacement może nawet wtedy firmie zaszkodzić, gdyż może być odczytany jako sztuczna próba poprawienia wizerunku. Jeśli celem nie jest szybki zysk, a stały rozwój, warto pozyskać kadrę kierowniczą, która potrafi budować przyjazną atmosferę w pracy – podsumowuje Agata Hagno.

Agata Hagno
Prezes Zarządu DPM Sp. z o. o.

2013-06-28 14:19 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): hagno, outplacement,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.