Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes » Negocjacje

Good practice w zarządzaniu

Good practice w zarządzaniu
foto. istockphoto.com - Miesięcznik Benefit
Sprawniej w sporach pracowniczych.

Działający od 2008 r. w Polsce (wcześniej w Niemczech) Instytut Mediacji. Centrum pozasądowego rozwiązywania sporów sp. z o.o. wychodzi naprzeciw problematyce rozwiązywania sporów i konfliktów wynikających ze stosunków pracy w małych i dużych przedsiębiorstwach.

Controlling: koszty konfliktów

Pomimo że konflikty występują wszędzie, tylko część ich kosztów firma jest w stanie ewidencjonować. Ciężej ująć tzw. koszty transakcyjne (Williamson, Nobel Prize 2009, Ekonomika firm przez zarządzanie konfliktami), które stanowią codzienne straty dla przedsiębiorstw.

Konflikty w przedsiębiorstwach powstają na trzech płaszczyznach: Jednostka, Team i Organizacja. Koszty na poziomie Jednostek indywidualnych to fluktuacja pracownicza, choroby (również symulowane), kontraproduktywne lub szkodliwe działania.

Koszty na poziomie Teamu powstają poprzez fluktuację klientów, nieefektywną pracę w projektach lub utracone zlecenia, gdyż opieka nad klientem oraz opracowywanie projektów i dużych zleceń przebiega głownie w pracy zespołowej. W końcu źródłem kosztów konfliktów jest deregulacja Organizacji, systemy motywacyjne bądź sankcje pracownicze wynikające z przepisów. Według raportu KPMG w 2009 r. redukcja tych kosztów w skali roku może wynieść nawet do 25 proc.

Rozwiązanie Instytutu Mediacji: Mediation – Conflict Management System

Trwale wprowadzenie i stosowanie mediacji jako metody zapobiegania i zarządzania konfliktami przynosi korzyści materialne, oszczędności czasowe i lepszą atmosferę w miejscu pracy. Dr Marcin Wojewódka ze specjalizującej się w prawie pracy i sporach pracowniczych kancelarii prawnej podkreśla: „Prowadzenie profesjonalnych mediacji pod okiem fachowej kancelarii prawa pracy to ułatwienie procedur rozwiazywania sporów, obniżenie kosztów obsługi oraz usprawnienie zarządzania”. Dotyczy to zarówno bieżących konfliktów, restrukturyzacji firm, jak i zwolnień pracowniczych.

Instytut Mediacji oferuje przedsiębiorstwom i ich pracownikom możliwość indywidualnego zarządzania konfliktami za pomocą systemu mediacji online www.bezsadu.pl Każdy może indywidualnie skorzystać z fachowej pomocy w sytuacji np. mobbingu przez innych pracowników.

Mediacja konfliktów może być również stosowana jako system rozwiązywania problemów przez kadry i zarządzających. Według tego samego raportu KPMG, personel zarządzający spędza od 30 do 50 proc. tygodniowego czasu pracy na rozwiązywaniu konfliktów bądź zajmując się ich konsekwencjami. EON wprowadziła taki system w 15 swoich spółkach zależnych, uzyskując w 2008 r. Award of Excellence. Wiele firm europejskich, idąc w ślad za trendami światowymi konkurując na rynku globalnym, jak Audi, Deutsche Telekom czy Siemens, podjęły tę tematykę w celu usprawnienia i redukcji kosztów zarządzania. Jak publikuje PWC w 2005 r., stosowanie mediacji to m.in. filozofia zarządzania, wprowadzanie klauzul o mediacji w zawieranych umowach, dbałość o redukcję kosztów oraz oszczędność czasu – czyli codzienne etyczne i ekonomiczne cele każdej firmy.

dr Piotr Jakubik
mediator sporów gospodarczych,
prezes Instytutu Mediacji

www.instytutmediacji.com.pl

2013-08-29 09:22 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): instytut mediacji, jakubik,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.