Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes » Wartości

Zaangażowanie na wagę złota

Pracowników firm produkcyjnych nie zawsze łatwo jest zmotywować. Zazwyczaj oczekują oni wyższych pensji, których firma nie może nieustannie podnosić. Pracodawcy muszą więc skupić się na zwiększeniu zaangażowania pracowników w sprawy firmy.

Kiedy firma produkcyjna pyta pracowników o ich oczekiwania w zakresie motywacji, może z góry przewidzieć najpopularniejszą odpowiedź – podwyżka. Osoby zatrudnione w tej branży zawsze mają przeświadczenie, że zarabiają za mało, ale znaczące zwiększenie pensji nie jest możliwe – produkcja przestałaby być opłacalna. Działy HR stoją więc przed sporym wyzwaniem, jak  w inny sposób zmotywować ludzi do pracy i sprawić, by poczuli się związani z firmą. – Do większego zarobku łatwo jest się przyzwyczaić. Po trzeciej pensji od podwyżki, mało kto pamięta, że wcześniej zarabiał mniej – uważa Tomasz Skudlik, HR manager  w firmie Hilton Foods. Ewa Wadoń, HR manager w Eaton Automotive Systems podkreśla z kolei, że nie można nagradzać za nic. – Stawiamy na system oceny pracowniczej i wynagradzamy pracownika za jego wkład w pracy, a nie staż w firmie. W efekcie, pracownik z krótkim stażem, ale bardzo zaangażowany może zarabiać więcej od osoby pracującej u nas wiele lat – mówi Wadoń.

Innym niezwykle ważnym aspektem jest włączenie ludzi w obieg informacji o firmie. Inaczej zawsze będą istniały podziały na „nas”,  czyli szeregowych pracowników oraz „ich”, czyli zarządzających. Hilton Foods  co kwartał prezentuje wyniki finansowe  i nowe plany na zebraniu  dla wszystkich zatrudnionych. Firma, której zależy na zaangażowanych pracownikach, wie także, że powinna ich słuchać. W Eaton Automotive Systems po przeprowadzeniu dorocznego badania satysfakcji  pracowników, jego wyniki omawiane są w mniejszych grupach, by kierownictwo mogło poznać szczegółowe oczekiwania. – Podstawą  budowania zaangażowania są ludzie. Dobre kierownictwo i sprawna współpraca międzywydziałowa to kluczowe elementy  poprawy motywacji. Gdy współpraca idzie dobrze, pracownicy są w stanie więcej zrozumieć, rozmawiać o problemach i mniej  narzekają – uważa Ewa Wadoń. Bardzo popularnym pomysłem w wielu zakładach produkcyjnych są też banki pomysłów, do których pracownicy mogą zgłaszać mniej i bardziej rewolucyjne koncepcje.  Każde wdrożone usprawnienie jest nagradzane, zazwyczaj finansowo. Z jednej strony jest to sposób na zaangażowanie pracowników w sprawy firmy, z drugiej - sposób na podniesienie  komfortu ich pracy.

Specyfiką przedsiębiorstw produkcyjnych musi być też  wzmożona czujność w aspekcie BHP. Tu również sami pracownicy mogą przekazać wiele cennych uwag. – Chcemy, by wszyscy  wychodzili z pracy cali. Dlatego nieustająco przypominamy o zasadach bezpieczeństwa i angażujemy pracowników w raportowanie o wszystkim, co może przynieść zagrożenie im lub kolegom – zaznacza Tomasz Skudlik. Ponieważ firma zajmuje się przetwórstwem mięsa, każdy kto nie stosuje się do restrykcyjnych  procedur, może narazić klientów na niebezpieczeństwo.  Hilton Foods prowadzi więc akcję szkoleniową „Czy sam byś to kupił?”, która ma przypomnieć pracownikom, że po te produkty sięgają ludzie tacy, jak oni.

Firmy doskonale wiedzą, że tylko dbając o pracowników sprawią, że oni zadbają o klienta. Dlatego producenci wiele uwagi poświęcają  programom promocji zdrowia. – Obecnie skupiamy się na promowaniu zdrowego stylu życia. Dofinansowujemy pracownikom  karty Benefit Systems, a także zapewniamy im dostęp do  lekarzy podstawowych specjalizacji. Od czerwca wprowadzamy całkowity zakaz palenia na terenie firmy. Mówiliśmy o tym pracownikom od dłuższego czasu i zdążyli już  oswoić się z tą myślą. W parze z tym  idzie seria seminariów z psychologiem, które mają pomóc  odnaleźć motywację do rzucenia  palenia. Każdy pracownik i jego najbliższa rodzina ma nieograniczony dostęp poprzez  infolinię do wysokiej klasy doradców  i psychologów. Planujemy  też trwający przez cztery  miesiące konkurs odchudzania – wymienia Ewa Wadoń. Nie należy też zapominać  o jednoczącej mocy sportu.– Ludzie, którzy angażują się w działalność niezwiązaną  bezpośrednio z pracą, częściej,  moim zdaniem, będą angażowali  się w to, co dzieje się w pracy. Jeśli poza pracą robisz  coś wspólnie ze swoim kolegą i poznajesz go lepiej jako człowieka,  to raczej nie będziesz chciał go zawieść na hali produkcyjnej –  mówi Tomasz Skudlik. Hilton Foods zainicjował powstanie drużyny futsalu. Pracownicy szybko sami przejęli wszystkie sprawy organizacyjne. W Eaton powstała drużyna piłki nożnej i kółko wędkarskie, a niebawem wystartuje grupa górskich piechurów. Pracownicy otrzymują od firmy dofinansowanie na ten cel, ale to oni muszą zadbać o całą resztę. Ciepłe relacje między kadrą Eaton Automotive Systems buduje też autorski program E-star. – Pracownicy, którzy chcą podziękować kolegom za pomoc, wypisują treść na karteczkach, które trafiają nie tylko do adresata, ale też do jego  przełożonego. Wiadomo, kto otrzymał najwięcej podziękowań i kto dziękował najczęściej. Te osoby zostają specjalnie nagrodzone. Nagroda E-star może być też finansowa i w ten sposób zastępuje znane wszystkim premie uznaniowe. Na początku wydawało  się, że to nie zadziała, bo dziękowanie na piśmie nie leży w polskiej naturze. Ale w 2011 r. aż 75 proc. naszych pracowników skorzystało z tej formy – mówi Ewa Wadoń
Takie rozwiązania, choć  właściwie nic nie kosztują, wywołują  większy uśmiech niż niejedna premia.

Beata Krowicka

2012-04-13 10:29 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): krowicka,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.